ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Metodický list 16 EURACHEM-ČR 2018 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Odhad nejistoty chemických měření se započtením vychýlení Odhad nejistoty měření obvykle vychází z předpokladu, že pokud měřicí postup vykazuje metodicky neodstranitelnou systematickou chybu-vychýlení, jsou výsledky měření na toto vychýlení korigovány, přičemž…
Klíčová slova
vychýlení, vychýlenínejistoty, nejistotyeurachem, eurachemkorekce, korekcevýznamného, významnéhoměření, měřenínejistotu, nejistotunekorigovaného, nekorigovanéhopočítáme, počítámedle, dlezahrnutí, zahrnutíkadmia, kadmianejistotou, nejistotourozšířenou, rozšířenoujak
Metodický list 15 EURACHEM-ČR 2016 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Odhad směrodatné odchylky preciznosti z duplicitních výsledků Mezi základní charakteristiky výkonnosti analytického měřícího postupu patří preciznost. Charakterizuje se směrodatnou odchylkou, která se často vyhodnocuje analýzou dat z opakovaných měření. V laboratoři…
Klíčová slova
eurachem, eurachemduplicitních, duplicitních𝑠𝐷, 𝑠𝐷směrodatnou, směrodatnousměrodatné, směrodatnérozdílů, rozdílůodchylky, odchylkypro, proodhad, odhadrozmezí, rozmezíeditoru, editorurelativní, relativníodchylku, odchylkuspolečnou, společnousoubor
Metodický list 7 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody je zejména pro stanovení nízkých hodnot významným znakem analytického měřicího systému. Zabýváme se jí v procesu validace…
Klíčová slova
slepého, slepéhoeurachem, eurachemmez, mezsměrodatné, směrodatnédetekčních, detekčníchstanovitelnosti, stanovitelnostiblanku, blankuodchylky, odchylkydetekce, detekceměření, měřenívzorků, vzorkůpro, propokusu, pokususchopností, schopnostíschopnosti
Metodický list 8 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Uvádění a hodnocení výsledků v okolí meze detekce Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro stanovení nízkých hodnot. Jak jsme uvedli v…
Klíčová slova
hodnotu, hodnotukonfidenční, konfidenčníuvádět, uvádětnejistoty, nejistotyeurachem, eurachemmeze, mezeodhad, odhadchce, chcenebo, nebodetekce, detekcečíselný, číselnýúdaj, údajměřicího, měřicíhouvádí, uvádípotenciálu
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.