ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Problém Mluvíte a my chápeme jak ven z věže babylonské Žijeme ve „světové vesnici’’, ale jsme různí a komunikujeme různými jazyky. I když lidé mluví stejným jazykem, stejná slova se mohou používat v různých významech. Vezměte například různá použití anglického…
Klíčová slova
pravdivosti, pravdivostipreciznosti, preciznostiměření, měřenípojetí, pojetítěsnost, těsnostodpovídá, odpovídápro, provim, vimšpatné, špatnétermíny, termínypochopení, pochopenínebo, nebovás, vásvýsledku, výsledkueurachem
Metodický list 7 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody je zejména pro stanovení nízkých hodnot významným znakem analytického měřicího systému. Zabýváme se jí v procesu validace…
Klíčová slova
slepého, slepéhoeurachem, eurachemmez, mezsměrodatné, směrodatnédetekčních, detekčníchstanovitelnosti, stanovitelnostiblanku, blankuodchylky, odchylkydetekce, detekceměření, měřenívzorků, vzorkůpro, propokusu, pokususchopností, schopnostíschopnosti
Metodický list 11 EURACHEM-ČR 2014 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Přístroje a další vybavení analytické laboratoře Charakterizace výkonnosti analytického měřicího postupu je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro rozhodování o jeho vhodnosti pro daný účel. V současné době…
Klíčová slova
kvalifikace, kvalifikacekalibrace, kalibraceeurachem, euracheminstrumentace, instrumentacepřístroje, přístrojepostupu, postupuměřicího, měřicíhoměření, měřeníanalytické, analytickéověření, ověřenívybavení, vybaveníměřidel, měřidelsystematickou, systematickouchybu, chybumetrologické
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.