ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Metodický list 15 EURACHEM-ČR 2016 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Odhad směrodatné odchylky preciznosti z duplicitních výsledků Mezi základní charakteristiky výkonnosti analytického měřícího postupu patří preciznost. Charakterizuje se směrodatnou odchylkou, která se často vyhodnocuje analýzou dat z opakovaných měření. V laboratoři…
Klíčová slova
duplicitních, duplicitních𝑠𝐷, 𝑠𝐷eurachem, eurachemsměrodatnou, směrodatnousměrodatné, směrodatnérozdílů, rozdílůodchylky, odchylkypro, proodhad, odhadrozmezí, rozmezíeditoru, editorurelativní, relativníodchylku, odchylkuspolečnou, společnousoubor
Metodický list 16 EURACHEM-ČR 2018 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Odhad nejistoty chemických měření se započtením vychýlení Odhad nejistoty měření obvykle vychází z předpokladu, že pokud měřicí postup vykazuje metodicky neodstranitelnou systematickou chybu-vychýlení, jsou výsledky měření na toto vychýlení korigovány, přičemž…
Klíčová slova
vychýlení, vychýlenínejistoty, nejistotyeurachem, eurachemkorekce, korekcevýznamného, významnéhoměření, měřenínejistotu, nejistotunekorigovaného, nekorigovanéhopočítáme, počítámedle, dlezahrnutí, zahrnutíkadmia, kadmiarozšířenou, rozšířenoujak, jaknejistotou
EffiChem 5.0 software pro jednodušší provoz laboratoře a shodu s požadavky legislativy a norem Již 5. verze našeho softwarového řešení pomáhá farmaceutickým společnostem a ISO 17025 akreditovaným laboratořím. Proč EffiChem 5.0: EffiChem software využívají firmy nejen v ČR a SR:…
Klíčová slova
modul, modulřízení, řízeníeffichem, effichemmetody, metodydokumentace, dokumentacevalidace, validacerizik, rizikmoduly, modulydat, datfunkce, funkceškolení, školenímusí, musínebo, nebovyhodnocení, vyhodnocenívyhodnocování
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.