ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Metodický list 11 EURACHEM-ČR 2014 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Přístroje a další vybavení analytické laboratoře Charakterizace výkonnosti analytického měřicího postupu je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro rozhodování o jeho vhodnosti pro daný účel. V současné době…
Klíčová slova
kvalifikace, kvalifikacekalibrace, kalibraceeurachem, euracheminstrumentace, instrumentacepostupu, postupupřístroje, přístrojeměřicího, měřicíhoměření, měřeníanalytické, analytickévybavení, vybaveníověření, ověřeníměřidel, měřidelsystematickou, systematickouchybu, chybumetrologické
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Eurachem A FOCUS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY IN EUROPE Použití informace o nejistotě při posuzování shody V tomto letáčku se uvádí, jak lze posuzovat shodu se specifikací či právním předpisem dle příručky Eurachem/CITAC Úvod horní Při použití výsledků zkoušek pro posuzování…
Klíčová slova
rozhodovací, rozhodovacípřijetí, přijetípravidlo, pravidlozlomek, zlomekodmítnutí, odmítnutípravidlem, pravidlemrozhodovacím, rozhodovacímmez, mezhmotnostní, hmotnostnímezí, mezíhorní, hornívýsledek, výsledekpro, prooblasti, oblastinejistoty
Eurachem A FOCUS FOR ANALYTICAL CHEMISTRY IN EUROPE Metrologická návaznost analytických výsledků Návaznost potřebujeme pro vzájemnou srovnatelnost výsledků. Tento leták by měl na příkladu stanovení rtuti pomoci vysvětlit v analytických laboratořích, co to je návaznost, a jak laboratoř může návaznost…
Klíčová slova
návaznost, návaznostměření, měřenítraceability, traceabilitypřípadě, případěrtuti, rtutibýt, býtbyla, bylanejistota, nejistotartuť, rtuťeurachem, eurachemstanovené, stanovenévýsledek, výsledekpříklad, příkladvalidace, validaceaplikaci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.