ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Věda a výzkum
Logo of LinkedIn

Vědci v pasti: Jak poznat zdravý kolektiv?

Út, 27.4.2021
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/ED
„Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé,“ řekl Karel Čapek. Jak vypadá řešení šikany na pracovišti v zahraničí? A jak poznat zdravé pracoviště podle samotných akademických pracovníků?
Unsplash/Honey Yanibel Minaya Cruz: Vědci v pasti: Jak poznat zdravý kolektiv?

Unsplash/Honey Yanibel Minaya Cruz: Vědci v pasti: Jak poznat zdravý kolektiv?

Lze posuzovat zdravý pracovní kolektiv na akademickém pracovišti podle toho, zda dané pracoviště získalo cenu za dobrou péči o výzkumné pracovníky, HR Award?

Podle čeho poznat, že je dané pracoviště „zdravé“? A je HR Award dobrá záruka?

Požádali jsme akademické pracovníky, kteří měli se šikanou zkušenost, aby popsali, jak podle nich lze poznat dobrý pracovní kolektiv. „Měl jsem štěstí, že jsem si na postdoktorskou pozici vybral skvělý tým lidí, kteří dělají excelentní vědu a váží si mé práce. Při výběru pracoviště je určitě dobré maximálně využít své kontakty a ptát se ostatních lidí na pracovní atmosféru daného pracoviště. Tu přitom při pohovoru nepoznáte. Existují pracoviště, která mají HR Award, což by mělo dokazovat, že pracoviště pečuje o své zaměstnance. Někdy se však i přes to profesoři a docenti chovají k mladým vědcům jako k méněcenným. Dobrý vedoucí by měl především umět vzbudit ve svém týmu motivaci k výzkumu, výsledek se už dostaví,“ vyprávěl jeden z oslovených.

Podle další respondentky se ale dá intuitivně poznat, jaké vztahy na pracovišti panují. „Vycítíte atmosféru. Já mám teď štěstí na dobrý kolektiv lidí a jsem za to velmi ráda! Po letech šikany je to balzám na duši. Dobrý vedoucí je rozhodný, ale také empatický a naslouchající.“

Podle dalšího respondenta se dá atmosféra na pracovišti odhadnout již z vedeného pohovoru. „Z toho, co je řečeno, i z toho, co je nevyřčeno mezi řádky. Nicméně jsou prostředí, která mohou působit nanejvýš liberálně, svobodomyslně, ale v zákulisí se vedou skryté taktiky.“

Pozor na politikaření

Prorektor Pavel Drozd z Ostravské univerzity, který zde garantuje HRS4R, říká: „Zdravé pracoviště asi moc nepoznáme. Někdy mohou být mezi lidmi konflikty, a přesto kolektiv pracuje bez větších problémů. Jindy zase mohou být vztahy nadstandardní, a přitom se nemusíte cítit komfortně. Někdy může být například šéf přísný, a přitom máte pocit, že stojí za vámi, někdy může být mírný, a potom vás podrazí. Někdy překousnete určitý typ chování a potom zjistíte, že je to skvělé pracoviště, někdy se ozvete a rozpoutá se peklo. Každopádně si myslím, že obecnými znaky pracovišť, kde bude šikana častější, jsou taková, kde se místo vědy a výuky dělá politika – jak obejít toto či ono, jak být hodnocen dobře za minimum námahy, jak se vyhnout náročnějším úkolům. Obvykle se projevují dalšími průvodními znaky jako je přehnaná soutěživost, závist a porušování dalších zásad akademické etiky.“

Jak řeší šikanu v zahraničí?

Johanna Mäkinen z finské Univerzity v Turku, kterou Evropská Komise ocenila HR Excellence in Research již v roce 2013, vysvětluje, že péče o lidské zdroje je ve Finsku prioritou. „K tomu, abychom zajistili zdravé a bezpečné prostředí pro zaměstnance máme silnou oporu v legislativě. Znamená to, že zaměstnavatel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, zdravotní rizika související s prací a udržení pracovní schopnosti.“ A dodává, že „jako další řešení poskytujeme také mediaci pro konflikty, které není schopen vyřešit nadřízený. Z naší zkušenosti vidíme, že řešení této situace je velmi choulostivé, protože někteří lidé nejsou ochotní po prvotním oznámení věc dále řešit. Obávají se možných negativních důsledků pro jejich kariéru. Tato situace se s dalšími vydávanými pokyny mění a případy šikany se řeší snáze.“

Na univerzitě v Turku existuje oddělení pro studijní a pracovní pohodu, kde v případě jakýchkoli problémů poskytují rychlou podporu a pomoc. V tomto oddělení se také dělají průzkumy spokojenosti na pracovišti a výskytu bossingu nebo mobbingu. Pokud někdo šikanu zažívá, může vše ohlásit anonymně, což ale nebývá tak účinné, jako když se oznamovatel rozhodne vyjít s celým případem na světlo.

Akademičtí pracovníci na univerzitě v Turku mají k dispozici jasný popis šikany a toho, co mají dělat případně dělat v manuálu Handling harassment. Tento text je jednoduše upraven do názorné infografiky. Pokud se takové chování týká vztahu doktoranda a jeho školitele, je k dispozici detailní návod, jak situaci řešit.

Co je to HR Excellence in Research (HR Award)

HR Excellence in Research (HR Award) je ocenění udělované Evropskou Komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Instituce, která chce uznání získat, se musí připojit k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a ke Směrnici pro nábor výzkumných pracovníků. V dané instituci se tvoří důkladná interní analýza a posuzuje se personální politika. Následně se na základě sebeevaluační zprávy vytvoří akční plán (HRS4R). Pokud Evropská Komise plán a způsob jeho začlenění schválí, univerzita obdrží HR Award. Následuje fáze implementační, kdy se jednotlivé body z plánu aplikují do akademického prostředí, a posuzuje se, jak úspěšně k tomuto procesu dochází. Další fází je zlepšování akčního plánu a obnova HRS4R, je to tedy dlouhodobý závazek.

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.