ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
VITATOX
VITATOX je vědecká konference zaměřená na vývoj v oboru analytické chemie a představení diskutovaných témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Program konference VITATOX 2021

Po, 27.9.2021
| Originální článek z: Radanal/Vitatox 2021
V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
RADANAL: VITATOX 2021 - Program

RADANAL: VITATOX 2021 - Program

Pondělí 4.10. 2021

 • 10:00 – 17:00 Registrace

 • 12:15 – 12:30 Zdravé a nezdravé vitaminy (doc. Ing. Aleš Horna, CSc.)

12:30 – 14:10 1. blok

 • 12:30 – 12:50 Vzorky nebezpečných látek v Celně technické laboratoři (RNDr. Josef Reitmajer, Ph.D., Ing. Michal Vetýška)

 • 12:50 – 13:10 Zajištění chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek PO a záchranných prací v rámci IZS (kpt. Bc. Jiří Daněk)

 • 13:10 – 13:30 CBRN nálezy s obsahem reálných látek: Mýtus nebo realita (Ing. Martin Urban)

 • 13:30 – 13:50 Aktuální drogové trendy z pohledu národní protidrogové centrály SKPV PČR (kpt. Ing. Tomáš Kratina)

 • 13:50 - 14:10 Drogy v odpadních vodách v době kovidové (Ing. Věra Očenášková)

14:10 – 14:30 Kávová přestávka

14:30 – 16:10 2. blok

 • 14:30 – 14:50 Meropenem a jeho stanovení pomocí LC-MS/MS (Ing. Andrea Novotná Rychtecká)

 • 14:50 – 15:10 Agilent LC/MS/MS pro analýzu malých molekul v biologických vzorcích (Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.)

 • 15:10 – 15:30 Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší (kpt. Mgr. Henryk Sikora)

 • 15:30 – 15:50 GC-VUV, využití absorpční UV spektrometrie ve vakuové oblasti spektra ve spojení s plynovou chromatografíí (Ing. František Laštovička)

 • 15:50 - 16:10 HPLC a LC/MS/MS materiály pro klinickou diagnostiku (Bc. Lenka Šafaříková)

16:10 – 16:30 Kávová přestávka

16:30 – 18:10 3. blok

 • 16:30 – 16:50 Radian ASAP s LiveID: Okamžitá a jednoduchá analýza vzorků a materiálů (Jan Bohuslávek, Ph.D.)

 • 16:50 – 17:10 Nové/unikátní LC kolony z dílny Chromservis (Ing. Jan Merhaut, Mgr. Luděk Vlk)

 • 17:10 – 17:20 Novinky v chromatografickém spotřebním materiálu (Bc. Zuzana Snížková)

 • 17:20 – 17:30 Robotická platforma PAL pro automatizaci přípravy vzorků (Bc. František Zaleš)

 • 17:30 – 17:50 Letem PerkinElmer světem (Ing. Pavel Šmejda)

 • 17:50 – 18:10 Odhalování padělků léčivých přípravků kombinací spektroskopických a separačních technik (doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.)

18:10 Zakončení 1. dne

18:30 Večerní grilování

Úterý 5. 10. 2021

08:30 – 14:00 Registrace

09:00 – 10:10 4. blok

 • 09:00 – 09:10 Kapalinová chromatografie Shimadzu (Mgr. Ondřej Hilmich)

 • 09:10 – 09:30 Next level of targeted screening, which way to go: faster analysis or more certainty in the results (Ing. Daniel Vláčil)

 • 09:30 – 09:50 Alkohol v klinické a forenzní praxi (doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.)

 • 09:50 – 10:10 Monitoring a výskyt reziduí vybraných léčiv v povrchových vodách pomocí LC-MS/MS (Ing. Martin Ferenčík)

10:10 – 10:30 Kávová přestávka

10:30 – 11:50 5. blok

 • 10:30 – 10:50 Screeningová metoda pro simultánní stanovení kyseliny močové a alantoinu v krvi získané technikou suché kapky (prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.)

 • 10:50 – 11:10 Analýza fytokanabinoidů v komerčních produktech (Ing. Magdaléna Vágnerová)

 • 11:10 – 11:30 Využití různých skenovacích režimů orbitální pasti na modelovém metabolitu JWH-018 k dosažení minimálních LOD a LOQ v problematice bioanalýzy syntetických kannabinoidů (PharmDr. Viktor Voříšek)

 • 11:30 – 11:50 Portály LabRulez - jak pracovat a vyhledávat v databázích LC, GC a MS aplikací, webinářů nebo přístrojů (Ing. Ivo Novotný)

11:50 – 12:50 Oběd

12:50 – 14:10 6. blok

 • 12:50 – 13:10 Therapeutic Drug Monitoring (TDM) of Antibiotics by LC-MS (Martin Knirsch)

 • 13:10 – 13:30 Naše zkušenosti s TDM Infliximabu a Adalimumabu (Mgr. Kristýna Vlková)

 • 13:30 – 13:50 Stanovení gancikloviru v séru (doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.)

 • 13:50 – 14:10 Ze zákulisí testování přítomnosti SARS-CoV-2 v České republice (Ing. Michal Pohludka, Ph.D. MBA LL.M.)

14:10 Zakončení 2. dne

15:00 Návštěva zoologické zahrady

Středa 6. 10. 2021

08:30 – 10:00 Registrace

09:00 – 10:00 7. blok

 • 09:00 - 9:20 Metodika testování transdermální absorpce chemických látek in vitro (MUDr. Lenka Kotingová)

 • 09:20 – 09:40 Význam kyseliny listové v těhotenství pro zdravý vývoj a prevenci vývojových vad dětí (MUDr.Eva Fuchsová, RNDr.Milena Bušová,CSc.)

 • 09:40 – 10:00 Sulfatované metabolity rostlin (Mgr. Klára Supíková)

 • 10:00 – 10:20 Perspektiva neznámých metabolitů rostlin s biologickou aktivitou (Mgr. Jiří Grúz, PhD.)

10:20 – 10:40 Kávová přestávka

10:40 – 12:20 8. blok

 • 10:40 – 11:00 Ovocné stromy jako významný zdroj fenolických látek; sledování změn v průběhu vegetace (Mgr. Anežka Adamcová)

 • 11:00 – 11:20 Výhody a limitace orbitální pasti v problematice detekce a kvantifikace pesticidů v rostlinném a jiném materiálu (PharmDr. Viktor Voříšek)

 • 11:20 – 11:40 Využití dlouhodobého skladování s ohledem na degradaci reziduí pesticidů v ovoci (RNDr. Aneta Bílková)

 • 11:40 – 12:00 Stanovení uremických toxinů (Ing. Jana Volková, Ing. Kristýna Krchová)

 • 12:00 – 12:20 Tajemství lidské moči (doc. Ing. Aleš Horna, CSc.)

Zakončení konference

12:20 – 13:20 Oběd

Akce garantovaná výborem České společnosti klinické biochemie v roce 2021

Vystavující firmy:

Další informace a detaily naleznete s sekci Nejbližěí akce.
VITATOX
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.