ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky (AV ČR) vznikla v roce 1992 jako nástupce někdejší Československé akademie věd. V současnosti ji tvoří komplex 54 veřejných výzkumných institucí.
Tagy
Článek
Popularizace
Video
Logo of LinkedIn

TÝDEN AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 2021

St, 3.11.2021
| Originální článek z: Akademie věd ČR/Týden Akademie všd ČR 2021
Přinášíme Vám přehled chemických témat na probíhajícím 1. ročníku festivalu s názvem Týden Akademie věd ČR v termínu od 1. do 7. listopadu.
Video placeholder
 • Foto: Akademie věd ČR: TÝDEN AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY 2021
 • Video: Týden Akademie věd ČR: Týden Akademie věd ČR 2021

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který plynule navazuje na dřívější Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Z pestrého programu pro Vás vybíráme témata, které jsou spojeny s chemií a to nejen tou analytickou.

Kompletní interaktivní program naleznete na webu Týdne AV

Příroda jako zdroj léčivých látek – od izolace k přesnému určení struktury

 • Univerzita Karlova
 • středa 3. 11., 14:00 (Prezenčně, Přednáška)
 • Přednášející: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
 • Přednášející: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
 • Přednášející: PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D.

Jak se moderní věda vypořádává s určováním struktury dosud neznámých látek izolovaných z exotických léčivých rostlin či jiných přírodních materiálů? A mají nám v dnešní době léčivé rostliny ještě co nabídnout? A jak konkrétní látku z rostliny získat? Nejen o tom s předními odborníky Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Pro zájemce navíc ukázka nejmodernějších přístrojů fakulty.

Akademie věd ČR: Příroda jako zdroj léčivých látek – od izolace k přesnému určení struktury

O přístrojích, lidech a historii hmotnostní spektrometrie

Účastníci se seznámí s historickým vývojem analytické techniky zvané hmotnostní spektrometrie. Dozví se, jakým způsobem lze „vážit“ molekuly. Součástí přednášky bude praktická ukázka chování iontů s využitím Goldsteinovy trubice. Program bude ukončen prohlídkou sbírky Českého muzea hmotnostní spektrometrie.

Akademie věd ČR/UOCHB: O přístrojích, lidech a historii hmotnostní spektrometrie

Chemie psychedelických látek – jed nebo lék?

V posledních letech neuropsychofarmakologie zažívá překotný vývoj v oblasti látek, které můžeme označovat jako takzvaná psychedelika. V přednášce bude přehled přírodních a syntetických psychedelik, jejich chemická struktura, jejich působení na organismus z farmakologického hlediska a jejich potenciál využití v terapii duševních poruch.

Den otevřených dveří - Stopová prvková analýza metodami atomové spektrometrie

 • Ústav analytické chemie AV ČR
 • středa 3. 11., 14:00 (Akce na objednávku, Den otevřených dveří)

Při exkurzi našimi laboratořemi budou mít zájemci možnost seznámit se stručně s metodami přípravy vzorků a jejich následného měření metodami atomové spektrometrie za účelem stanovení ultrastopových koncentrací prvků. Vyvíjíme metody, které jsou následně uplatnitelné v oblasti biomedicínských a toxikologických analýz i při monitoringu stavu životního prostředí.

Akademie věd ČR/UIACH: Den otevřených dveří - Stopová prvková analýza metodami atomové spektrometrie

Stabilní izotopy v rostlinách odhalují dávné klima Země

 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 • středa 3. 11., 17:00 (Prezenčně, Přednáška)
 • Přednášející: Doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.

Živé organismy obsahují čtyři základní prvky – C, O, H a N. Ty mohou ve svém jádru obsahovat různý počet neutronů a nepodléhají radioaktivnímu rozpadu. Stabilní izotopy lze využít v řadě odvětví. Rostliny přijímají oba izotopy uhlíku (lehký C12 a těžký C13) ve formě molekuly CO2 díky fotosyntéze. Za optimální teploty a vláhy upřednostňují lehký izotop, při vysoké teplotě a suchu těžký. Klima tak zanechává v rostlinách svůj „izotopový otisk“, který lze využít k rekonstrukci dávného klimatu Země.

Akademie věd ČR - UVGZ - Stabilní izotopy v rostlinách odhalují dávné klima Země.jpg

Jak se z vody stane pitná?

 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
 • středa 3. 11., 9:00-14:00 pro školní skupiny, 14:00–17:00 pro veřejnost (Prezenčně, Exkurze)
 • čtvrtek 4. 11., 9:00-14:00 pro školní skupiny, 14:00–17:00 pro veřejnost (Prezenčně, Exkurze)

Zajímá Vás, jestli máme k dispozici dostatek kvalitní pitné vody a jaké problémy musí řešit úpravny vody? Co je nutné k tomu, abychom si z kohoutku natočili sklenici pitné vody? A bude to možné i v budoucnosti? Může pro to každý z nás něco udělat? V našich laboratořích vás seznámíme s postupy úpravy vody a ukážeme vám různé způsoby odstraňování nežádoucích látek, jako jsou produkty sinic a řas, pesticidy, mikroplasty nebo léčiva a hormony.

Akademie věd ČR: Jak se z vody stane pitná?

Chemie kolem nás

 • Ústav geoniky AV ČR
 • středa 3. 11., 10:00 - 13:00 (Prezenčně, Den otevřených dveříe)

Analytická chemie a mineralogie, vědecká disciplína s širokým uplatněním ve všech oblastech lidské činnosti. Zabývá se vývojem metod i měřicí techniky. Umožňuje získání informací o chemickém složení látek obsažených v přírodních a umělých materiálech a o jejich časové a prostorové distribuci.

Ukážeme vám jak využít analytickou chemii a mineralogii v praxi!

Dny otevřených dveří a exkurze do vybraných laboratoří

 • Ústav chemických procesů AV ČR
 • středa 3. 11., 10:00-18:00 (skupiny i jednotlivci) (Prezenčně, Exkurze)
 • čtvrtek 4. 11., 10:00-18:00 (skupiny i jednotlivci) (Prezenčně, Exkurze)

Dny otevřených dveří představí výzkum v ÚCHP v exkurzích, které vždy zahrnují výběr tři z celkem čtrnácti témat. Jedno téma trvá 15 minut. Ústav se zaměřuje na chemické inženýrství, fyzikální chemii, chemické technologie a biotechnologie a výzkum životního prostředí. Prezentace témat je pojata v principu škola hrou, DOD je tedy vhodná pro lidi od 3 do 103 let a bude zajímavá pro širokou veřejnost i pro experty.

S elektrodami na biomolekuly aneb Co nabízí elektrochemie biologickým vědám v 21. století

 • Miroslav Fojta (Biofyzikální ústav AV ČR)
 • středa 3. 11., 9:40, 10:40 (Prezenčně, Přednáška)

Přednáška seznámí posluchače se zajímavostmi o strukturách a interakcích nukleových kyselin a proteinů a s možnostmi využití elektrochemie při jejich studiu. Elektrochemický výzkum biomolekul v BFÚ bude nastíněn od jeho počátků přes současnost po perspektivy jeho uplatnění v blízké budoucnosti

Den otevřených dveří

 • Ústav analytické chemie AV ČR
 • pátek 5. 11., 9:00–11:00 (Akce na objednávku, Den otevřených dveří)

Témata exkurzí po brněnském pracovišti Ústavu analytické chemie AV ČR

 • Automatizovaná úprava a analýza biologických vzorků
 • Mikrofabrikované analytické systémy
 • Využití stlačených tekutin v analytické chemii
 • Nové postupy při stanovení obsahu sloučenin v ovzduší a aerosolech

Akademie věd ČR/UIACH: Den otevřených dveří - Ústav analytické chemie AV ČR

Prohlídka laboratoří Biofyzikálního ústavu

 • Biofyzikální ústav AV ČR
 • středa 3. 11., 10:00; 11:00 (Prezenčně, Exkurze)

Jak a s čím vědci pracují? Jak vypadá moderní vědecká laboratoř? Během exkurze navštívíte čtyři laboratoře Biofyzikálního ústavu AV ČR.

Chemické pokusy pro děti od 9 let

 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 • sobota 6. 11., 9:00; 10:30; 13:00 (Prezenčně, Workshop)

Laboratorní plášť, ochranné brýle, rukavice a hlavně několik jednoduchých, ale zajímavých pokusů – to vše máme připravené pro malé nadějné chemiky, kteří si chtějí vyzkoušet práci v opravdové laboratoři.

Akademie věd ČR/UOCHB: Chemické pokusy pro děti od 9 let

Chemický workshop na téma dělení látek

 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 • sobota 6. 11., 11:00; 14:00 (Prezenčně, Workshop)

V EDU laboratoři ústavu bude probíhat pestré experimentování pro žáky ve věku 8-13 let z chemie na téma "Analýza listových barviv, aneb kam se poděla žlutá?“ Žáci budou experimentovat pod vedením zkušených lektorů s běžnými laboratorními pomůckami v rámci workshopu, který potrvá ca 75 minut. Kapacita max 12 žáků na workshop.

Den otevřených dveří v ÚOCHB pro veřejnost

 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 • sobota 6. 11., 09:00 - 16:00 (Prezenčně, Den otevřených dveří)

V ÚOCHB jsme pro vás přichystali Den otevřených dveří s rozsáhlým programem exkurzí do laboratoří, prezentací a přednášek, ve kterých naše vědecké skupiny představí své projekty, zajímavé přístroje či techniky, které používají.

Akademie věd ČR/UOCHB: Den otevřených dveří v ÚOCHB pro veřejnost

Příběh kapky - Jaroslav Heyrovský a jeho cesta k Nobelově ceně

 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 • středa - sobota 3. - 6. 11., od 9:00 do 18:00 (Prezenčně, Výstava)

J. Heyrovský nebyl jen tím ctihodným mužem ve fraku, který přebírá z rukou švédského krále Nobelovu cenu. Byl zvídavým klukem, bystrým ale netrpělivým studentem, cílevědomým vědcem, ale i manželem, otcem, pedagogem a kolegou a jak sám dodával, v životě měl štěstí, ať již při volbě oboru, který jej celý život překvapoval nebo při výběru manželky, se kterou jej harmonicky prožil. Na výstavě potkáte řadu fotografií ale i přístrojů a dalších předmětů vztahujících se k jeho výzkumu v polarografii.

Akademie věd ČR: Příběh kapky - Jaroslav Heyrovský a jeho cesta k Nobelově ceně

Sladká nebo kovová: dva příběhy o vodě s dobrým koncem

 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
 • pondělí 1. 11., 18:00 (Prezenčně, Přednáška)
 • Přednášející: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.

„Voda je pravděpodobně nejstudovanějším systémem na Zemi, přesto nás některé její vlastnosti stále naplňují úžasem. Nemyslím tím nutně úžas nad naivitou, se kterou někteří lidé přikládají význam vodním mýtům, jako je například spolehlivě vyvrácená teorie o dlouhodobé paměti vody, kterou se zaštiťují prodejci homeopatik. Mám spíše na mysli skutečné vlastnosti vody, které mohou být velmi překvapivé. V přednášce se hlouběji dotknu dvou takových, vzájemně nezávislých jevů." (prof. Pavel Jungwirth)

Podívejte se na další příspěvky Akademie věd ČR z oblasti analytické chemie a chemie v profilu AV ČR na portálech LabRulez.
Akademie věd České republiky
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.