XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek - Den 1 a 2 | LabRulez ICPMS

XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek - Den 1 a 2

Čt, 4.11.2021
| Originální článek z: Hasičský záchranný sbor ČR/Institut ochrany obyvatelstva
Začátkem tohoto týdne probíhala v Lázních Bohdaneč Mezinárodní konference zaměřena na separační chemii a analýzu toxických látek. Během dvou dnů jme viděli 21 odborných a komerčních přednášek.
HZS/IOOLB: XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek - Den 1 a 2

HZS/IOOLB: XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek - Den 1 a 2

Mezinárodní konference zaměřena na analýzu anorganických a organických toxických látek, toxinů a bojových biologických prostředků v životním prostředí a toxikologii nebo metody separace, analýzy a instrumentální techniku včetně další související problematiky ochrany obyvatelstva probíhá v Institutu ochrany obyvatelstva pravidelně již mnoho let. Účastníci jsou především analytičtí chemici z České Republiky/Slovenska a letošního ročníku se kromě jednotlivých krajských laboratoří HZS a PČR účastnili také odborníci z SÚJB, MU Brno, VUT Brno, RADANALu nebo Univerzity obrany. Nedílnou součástí konference jsou také specialisti z komerčních firem dodávající analytickou instrumentaci jako 2 THETA, BAS Rudice, HPST, NICOLET CZ nebo RMI.

Vybrané přednášky z XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek naleznete v Knihovnách LabRulezGCMS a LabRulezLCMS.

První blok přednášek zahájila tématika zaměřená na Biosecurity a nakládání s toxickými látkami od evidence, přepravy, manipulace nebo skladování. V přírodě běžně dostupný TIS ČERVENÝ může vědomě nebo také omylem lidský život ukončit. Jak k tomu může dojít a jaké metody jsou při následné kriminalistické expertíze používány nám prozradila druhá z přednášek. Třetí přednáška přiblížila kooperaci laboratoří HZS a PČR při odhalování trestně činnosti spojené s pěstováním konopí. Využití techniky vzorkování ovzduší a následné Termální desorpce s citlivou GC/MS koncovkou není jednoduchou, ale při dodržení správého postupu účinnou identifikační technikou. První blok přednášek ukončilo srovnání a přehled instrumentálních technik pro analýzu toxických kovů v terénu.

Druhý blok prvního dne konference zahájila přednáška s tématikou dnes globálně velice problematické a nebezpečné drogy Fentanylu a její analýzy pomocí GC/MSD jako účinného nástroje pro identifikaci a kvantifikaci jak samotného fentanylu, tak jeho derivátů. Jak využívat vnitřní standardy při GC/MSD analýze bojových chemických látek, které často nejsou k dispozici ve formě čistých a certifikovaných standardů jsme viděli v druhé přednášce. Analytické možnosti rychlé a přímé analýzy látek bez jejich úpravy pomocí GC/MSD ukázala přednáška popisující systém QuickProbe. Co dělat s nebezpečným odpadem v průmyslovém měřítku a jak se ho efektivně bez dalších následků zbavit nám popsali kolegové z MU v Brně na reálných příkladech z praxe. Jak na analýzu "bílých prášku" v laboratořích HZS jsme se dozvěděli v páté přednášce. První den konference uzavřel příspěvek k možnostem využití infračervené a Ramanovy spektroskopie především v terénu a to ve formě mobilní instrumentace.

Druhý den konference zahájila přednáška s praktickou ukázkou vyhledávaní informací, aplikací a literatury, webinářů nebo analytické instrumentace na on-line portálech LabRulezGCMS a LabRulezLCMS, které přináší analytickým chemikům zcela nový způsob rychlého a efektivního přístupu k informacím. Jaké toxické látky ohrožují kritickou složku naší fauny a konkrétně hmyzí opylovače a jak je identifikovat a kvantifikovat pomocí LC/MS/MS systémů jsme se dozvěděli v druhé dopolední přednášce. Jak separovat znečisťující a nežádoucí látky ze vzduchu nám přiblížili kolegové z VUT v Brně. Perfluorované látky jako např. známé PFAS a PFOA jsou přísně regulované a jako běžná složka hasících pěn musí být monitorovány a postupně nahrazovány. Jak se tato problematika v HZS ČR aktuálně řeší nám přiblížila čtvrtá přednáška. Instrumentace Raman a Ed-XRF spektrometrů a jejich možností uzavřela první blok přednášek.

Poslední blok přednášek letošní konference otevřela tématika Termální desorpce a problematice vzorkování látek v ovzduší v podmínkách chemických laboratoří HZS, kdy při různých událostech jde pokaždé o jinou nebezpečnou látku a kdy potřebný standard látky není k dispozici. Druhá přednáška ukázala studii a výsledky testování ochranné kukly, která je při pohybu v rizikovém terénu nezbytností a v dnešní době hraje také důležitou roli při ochraně před viry. Do jaké míry a v jakých podmínkách může dojít k sekundární kontaminaci ovzduší desorpcí bojové chemické látky z oděvů po provedení zásahu? Data z třetí přednášky nám dali potřebné odpovědi. Čtvrtá přednáška nám přiblížila řešení filtrace vzduchu ve velkém měřítku ve srovnání s klasickými osobními filtry. Konkrétně pak problematiku vývoje speciálních filtrů pro hasičské zásahové vozidlo TITAN. Pátá přednáška pak komplexně přiblížila problematiku expozice nebezpečným látkám a také samotné fyziologické zátěže našich hasičů v podmínkách požárního zásahu, kde jsou často hasiči vystavení celému koktejlu velice nebezpečných chemických látek. Závěrečná přednáška konference patřila instrumentální technice pro možnost detekce nebezpečných látek a drog na dálku ve formě Stand OFF Ramanovy spektrometrie.

Program

Pondělí 1. 11. 2021

14:00 - 14:10 Zahájení konference
14:10 - 14:30 Legislativní požadavky pro nakládání s toxiny z pohledu Biosecurity
 • Zichová, Fabiánová, Kubátová (SÚJB)

HZS/IOOLB: Legislativní požadavky pro nakládání s toxiny z pohledu Biosecurity (Zichová, SÚJB)

14:30 - 14:50 Otravy Tisem

HZS/IOOLB: Otravy Tisem (Beroun, PČR KÚ)

14:50 - 15:10 Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší
 • Sikora, Lepič (HZS ČR CHL Třemošná)

HZS/IOOLB: Identifikace terpenů rostlin rodu Cannabis v ovzduší (Sikora, HZS ČR CHL Třemošná)

15:10 - 15:30 Přenosné a převozné analyzátory toxických kovů a některých organických látek

HZS/IOOLB: Přenosné a převozné analyzátory toxických kovů a některých organických látek (Helán, 2 THETA)

15:30 - 15:40 Přestávka
15:40 - 16:00 Analýza fentanylu a jeho derivátů plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí
 • Hrdlička, Jelínková (HZS ČR JmK CHL Tišnov)

HZS/IOOLB: Analýza fentanylu a jeho derivátů plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (Jelínková, Univerzita obrany)

16:00 - 16:20 Stanovení BOL metodou GC/MS s využitím vnitřních standardů
16:20 - 16:40 QuickProbe - využití a aplikace
16:40 - 17:00 Jak přepracovat fosforový odpad
17:00 - 17:20 Bílé prášky tak trochu jinak
 • Sýkora, Hrdlička, Kirsch (HZS ČR JmK CHL Tišnov)
17:20 - 17:40 Nové možnosti analýzy nebezpečných látek pomocí infračervené spektrometrie
 • Kesner (Nicolet)
19:00 Společenský večer

HZS/IOOLB: XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek (Přednášející)

Úterý 2. 11. 2021

8:00 - 8:30 Společné fotografování
8:30 - 8:50 Vše ze světa analytické chemie na jednom místě - jak vyhledávat v databázích aplikací, webinářů a dalších sekcí
8:50 - 9:10 Využití LC-MS pro ochranu hmyzích opylovačů
 • Voříšek, Horna, Kabrhelová (RADANAL)
9:10 - 9:30 Separation of pollutants from the air using a pilot plant called a wet scrubber
 • Vlasák, Horvát, Kalivoda, Kristov, Svěrák (VUT Brno)
9:30 - 9:50 Problematika perfluorovaných látek v pěnidlech u HZS ČR
 • Matějka, Korbelářová (MV GŘ HZS Praha)
9:50 - 10:10 Nové Raman a Ed-XRF spektrometry
 • Ševčík (BAS Rudice)
10:10 - 10:30 Přestávka
10:30 - 10:50 Odhad koncentrace látek ve vzduchu odebraném na sorpční trubičku Tenax
10:50 - 11:10 Jak těsní ochranné kukly nabízené na českém trhu
11:10 - 11:30 Příspěvek k hodnocení rizika sekundární kontaminace ovzduší desorpcí bojové chemické látky z oděvů
11:30 - 11:50 Vývoj a vlastnosti speciálního filtru pro hasičské zásahové vozidlo TITAN
 • Sýkora, Hylák, Jankele, Kaplánek (IOO LB)
11:50 - 12:20 Využití Stand OFF Ramanovy spektrometrie při detekci nebezpečných látek a drog
 • Černohorský (RMI)
14:00 Ukončení konference
Konference bude probíhat za spolupráce firem:
Mediálním partnerem je firma LabRulez (Praha)
Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2021 - program konference

Institut Nutrice a Diagnostiky Pardubice a RADANAL Vás srdečně zve na letošní konferenci VITATOX, která se bude letos konat v dnech 4. - 6. října 2021 ve Dvoře Králové.
Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Článek | Nejbližší akce

XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek

Konference zaměřena na analýzu anorganických a organických toxických látek, toxinů a bojových biologických prostředků v životním prostředí a toxikologii nebo metody separace, analýzy a instrumentální techniku.
Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2021 - program konference

Institut Nutrice a Diagnostiky Pardubice a RADANAL Vás srdečně zve na letošní konferenci VITATOX, která se bude letos konat v dnech 4. - 6. října 2021 ve Dvoře Králové.
Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Článek | Nejbližší akce

XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek

Konference zaměřena na analýzu anorganických a organických toxických látek, toxinů a bojových biologických prostředků v životním prostředí a toxikologii nebo metody separace, analýzy a instrumentální techniku.
Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2021 - program konference

Institut Nutrice a Diagnostiky Pardubice a RADANAL Vás srdečně zve na letošní konferenci VITATOX, která se bude letos konat v dnech 4. - 6. října 2021 ve Dvoře Králové.
Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Článek | Nejbližší akce

XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek

Konference zaměřena na analýzu anorganických a organických toxických látek, toxinů a bojových biologických prostředků v životním prostředí a toxikologii nebo metody separace, analýzy a instrumentální techniku.
Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

VITATOX 2021 - program konference

Institut Nutrice a Diagnostiky Pardubice a RADANAL Vás srdečně zve na letošní konferenci VITATOX, která se bude letos konat v dnech 4. - 6. října 2021 ve Dvoře Králové.
Článek | Nejbližší akce

Program konference VITATOX 2021

V letošním roce nás čeká 38 odborných přednášek z oboru analytické chemie a témat jako Vitaminy, Antioxidanty, Terapeutické monitorování léčiv, Drogy, Alkohol a Toxicita látek kolem nás v „době jedové“.
Článek | Nejbližší akce

XXIII. Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek

Konference zaměřena na analýzu anorganických a organických toxických látek, toxinů a bojových biologických prostředků v životním prostředí a toxikologii nebo metody separace, analýzy a instrumentální techniku.
Článek | Nejbližší akce

Konference VITATOX 2023 (Program)

Jaký odborný program přináší letošní ročník vědecké konference VITATOX, která se uskuteční ve dnech 29. - 31. května 2023?
Další projekty
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.