Jak evropské státy reagují na výzvy v rámcových programech

Čt, 12.5.2022
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/JT
Technologické centrum AV ČR zveřejnilo krátké statistiky, které srovnávají, jak reagují jednotlivé členské země na výzvy 7. rámcového programu a programu Horizont 2020.
Pixabay/Bruno /Germany: Jak evropské státy reagují na výzvy v rámcových programech

Pixabay/Bruno /Germany: Jak evropské státy reagují na výzvy v rámcových programech

Také ukazují, kolik prostředků se z těchto programů podařilo členským státům vyčerpat.

Porovnávat účast a aktivitu zemí EU v rámcových programech je poměrně obtížné. Každý rámcový program má jinou strukturu a jiné tematické rozložení výzev k podávání návrhů projektů. Odlišné jsou pochopitelně také nástroje, které umožňují a podporují účast výzkumných týmů v těchto programech, na něž žadatelé o účast v rámcových programech i národní systémy výzkumu a vývoje reagují dle specifických podmínek, potřeb a stanovených cílů.

I přes tato omezení lze ve velmi hrubých obrysech naznačit dlouhodobější trend v reakcích jednotlivých států EU na výzvy vyhlašované v průběhu předchozích rámcových programů, tedy 7. rámcového programu a 8. rámcového programu (program Horizont 2020).

Při porovnání počtu návrhů projektů s účastí jednotlivých členských států jsou patrné rozdíly v jejich zapojení do výzev obou programů. U některých členských států se projevil vysoký nárůst v počtech návrhů projektů přepočtených na výzvu v programu H2020 v porovnání se 7. rámcovým programem: Lucembursko (+38,8 %), Lotyšsko (+33,2 %), Estonsko (+18,9 %) a Dánsko (14,9 %).

U jiných členských států pozorujeme výrazný pokles aktivity oproti 7. RP: Spojené království (-19,6 %), Malta (-18,0 %) a Řecko (-17,2 %). Mezi státy s nižší reakcí na výzvy programu H2020 v porovnání se 7. RP lze zařadit také Rumunsko, Německo, Českou republiku a Maďarsko.

„Postavení jednotlivých států v uvedených grafických výstupech je zcela jistě výslednicí mnoha desítek faktorů,“ vysvětluje Daniel Frank z Technologického centra AV ČR pro portál Vědavýzkum.cz. „Vliv na jejich vztah k rámcovým programům mají zcela jistě lidské a institucionální zdroje ve výzkumu či národní systémy financování výzkumu a s tím spojená rozdílná atraktivita RP pro výzkumné pracovníky a instituce v jednotlivých zemích EU.“

Technologické centrum AV ČR: Nárust (pokles) počtu projektů na výzvu H2020 v porovnání se 7. RP v %

Poměr finanční podpory z rozpočtu rámcových programů

Alokovaná finanční podpora z programu H2020 určená pro příjemce finančních prostředků z tohoto programu je u všech členských států vyšší než nárokovaná finanční podpora ze 7. rámcového programu. To je přirozeně způsobeno celkovým navýšením rozpočtu programu H2020 (77 mld. €) vůči rozpočtu 7. RP (50,5 mld. €).

Některé státy – Kypr, Lucembursko, Estonsko, zaznamenaly téměř ztrojnásobení finančních prostředků EU z programu H2020 ve porovnání se 7. rámcovým programem. Další státy jako Lotyšsko, Slovinsko a Portugalsko tyto prostředky zdvojnásobily.

Naopak některé země – Chorvatsko, Německo, Francie, Švédsko, Maďarsko či Spojené království – nedosáhly ani na 1,5násobek finanční podpory z H2020 v porovnání s předchozím RP. Zatímco u států EU-15 poměr finančních prostředků z obou rámcových programů téměř kopíruje navýšení rozpočtu programu Horizont 2020 vůči 7. rámcovému programu, u států EU-13 došlo k výraznějšímu navýšení finanční podpory v programu Horizont 2020 v porovnání s finanční podporou ze 7. rámcového programu.

„Už na první pohled je vidět, že reakce států EU na výzvy RP je velmi různorodá,“ komentuje výsledky Daniel Frank z Technologického centra AV ČR. „Je zřejmé, že politické dělení na státy EU-15 a EU-13, zde nemá příliš velké opodstatnění. Obě dvě skupiny států jsou ve vztahu k použitým indikátorům vnitřně značně heterogenní,“ zdůrazňuje Frank.

Technologické centrum AV ČR: Poměr finanční podpory z rozpočtu programu H2020 k finanční podpoře ze 7. RP u států EU

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium-Ion Battery Electrolyte Solvents by ICP-MS

Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Void Analysis and Shape Analysis of Automobile Inverter Components with X-Ray CT System

Instrumentace
X-ray
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Jak rychle najít ty správné informace od Altium International (Portály LabRulezICPMS)

Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, AAS, ICP/MS/MS, MP/ICP-AES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Assay of Alkali Metals in Pegmatite and Spodumene Ores by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Assessing the Platinum Group Metal Content in Car Catalyst Recycling Materials by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Různé

Pomůže nový rozpočet na výzkum a inovace oživit evropskou ekonomiku?

Evropská komise revidovala návrh příštího rozpočtu na roky 2021 - 2027. Hlavním cílem finančního balíku ve výši 1,85 bilionu eur by mělo být uzdravení evropské ekonomiky z krize způsobené pandemií COVID-19.

Článek | Různé

Prohlášení k návrhu státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024.

Článek | Různé

Financování life sciences v ČR: Výzkumné instituce

Devátý díl seriálu o financování life sciences v ČR představuje grantové možnosti, o které soutěží výzkumné instituce nebo konsorcia institucí.

Článek | Různé

Český výzkum v číslech I.: Institucionální a účelová přímá podpora VaV

Český statistický úřad před koncem roku 2022 zveřejnil souhrnné statistiky financování vědy a výzkumu v ČR, které obsahují dlouhodobé srovnání údajů za roky 2010 až 2021.
 

Podobné články


Článek | Různé

Pomůže nový rozpočet na výzkum a inovace oživit evropskou ekonomiku?

Evropská komise revidovala návrh příštího rozpočtu na roky 2021 - 2027. Hlavním cílem finančního balíku ve výši 1,85 bilionu eur by mělo být uzdravení evropské ekonomiky z krize způsobené pandemií COVID-19.

Článek | Různé

Prohlášení k návrhu státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024.

Článek | Různé

Financování life sciences v ČR: Výzkumné instituce

Devátý díl seriálu o financování life sciences v ČR představuje grantové možnosti, o které soutěží výzkumné instituce nebo konsorcia institucí.

Článek | Různé

Český výzkum v číslech I.: Institucionální a účelová přímá podpora VaV

Český statistický úřad před koncem roku 2022 zveřejnil souhrnné statistiky financování vědy a výzkumu v ČR, které obsahují dlouhodobé srovnání údajů za roky 2010 až 2021.
 

Podobné články


Článek | Různé

Pomůže nový rozpočet na výzkum a inovace oživit evropskou ekonomiku?

Evropská komise revidovala návrh příštího rozpočtu na roky 2021 - 2027. Hlavním cílem finančního balíku ve výši 1,85 bilionu eur by mělo být uzdravení evropské ekonomiky z krize způsobené pandemií COVID-19.

Článek | Různé

Prohlášení k návrhu státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024.

Článek | Různé

Financování life sciences v ČR: Výzkumné instituce

Devátý díl seriálu o financování life sciences v ČR představuje grantové možnosti, o které soutěží výzkumné instituce nebo konsorcia institucí.

Článek | Různé

Český výzkum v číslech I.: Institucionální a účelová přímá podpora VaV

Český statistický úřad před koncem roku 2022 zveřejnil souhrnné statistiky financování vědy a výzkumu v ČR, které obsahují dlouhodobé srovnání údajů za roky 2010 až 2021.
 

Podobné články


Článek | Různé

Pomůže nový rozpočet na výzkum a inovace oživit evropskou ekonomiku?

Evropská komise revidovala návrh příštího rozpočtu na roky 2021 - 2027. Hlavním cílem finančního balíku ve výši 1,85 bilionu eur by mělo být uzdravení evropské ekonomiky z krize způsobené pandemií COVID-19.

Článek | Různé

Prohlášení k návrhu státního rozpočtu na VaVaI na rok 2022

V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024.

Článek | Různé

Financování life sciences v ČR: Výzkumné instituce

Devátý díl seriálu o financování life sciences v ČR představuje grantové možnosti, o které soutěží výzkumné instituce nebo konsorcia institucí.

Článek | Různé

Český výzkum v číslech I.: Institucionální a účelová přímá podpora VaV

Český statistický úřad před koncem roku 2022 zveřejnil souhrnné statistiky financování vědy a výzkumu v ČR, které obsahují dlouhodobé srovnání údajů za roky 2010 až 2021.