ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Lipidomická sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
Cílem Lipidomické sekce ČSBMB je vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci odborníků v oblasti lipidů a lipidomiky v České republice. Svým působením chce šířit obecné povědomí o lipidomice a jejím významu pro společnost. Prostředkem k dosažení těchto cílů budou různá vědecká setkání, semináře a konference organizované sekcí.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

7. Česká lipidomická konference 2022 - Program

Út, 17.5.2022
| Originální článek z: Lipidomická sekce ČSBMB
Ve čtvrtek 19. května 2022 začíná 7. Česká lipidomická konference, která se bude letos konat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové. Odborný program tvoří 24 přednášek a 14 posterových příspěvků.
Lipidomická sekce ČSBMB: 7. Česká lipidomické konference

Lipidomická sekce ČSBMB: 7. Česká lipidomické konference

Konference bude tematicky navazovat na již tradiční setkání odborníků zabývajících se lipidy v různých oblastech chemie, biologie a lékařství. Novinkou konference je rozšíření stávajících témat i do oblasti metabolomiky.

Program

Zvaní přednášející:

Lipidomicka sekce ČSBMS: Roger Sandhoff a Tomáš Pluskal

Chromatography & Mass Spectrometry: Why There Is No All-in-One Solution For Sphingolipidomics
 • Roger Sandhoff (Lipid Pathobiochemistry Group, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany)
Charakterizace chemodiverzity pepřovníkových rostlin pomocí metabolomiky a molekulárních sítí
 • Tomáš Pluskal (Biochemie rostlinných specializovaných metabolitů, Ústav organické chemie a biochemie AVČR, Praha)

Program a sborník příspěvků včetně abstraktů ke stažení v knihovně LabRulezLCMS

Čtvrtek 19.5.2022

09:00 - 09:40 Registrace

SEKCE A: Metabolomická analýza - J. Cvačka

09:40 - 09:50 Zahájení konference
09:50 - 10:30 Chromatography & Mass Spectrometry: Why There Is No All-in-One Solution For Sphingolipidomics
 • Roger Sandhoff (Cancer Research Center, Heidelberg, Germany)
10:30 - 10:50 pH-Dependent Skin Lipid Assembly
 • Kateřina Vávrová (Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Czech Republic)
10:50 - 11:10 Metabolomics in infectious diseases: interplay between the host and pathogen
 • Dominika Luptáková (Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences, 142 20 Prague, Czechia)
11:10 - 11:30 Triacylglycerols containing branched palmitic acid ester of hydroxystearic acid are present in the breast milk and hydrolyzed by carboxyl ester lipase
 • Kristýna Brejchová (Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Videnska 1083, 14220 Praha 4, Czech Republic)
11:30 - 13:10 Přestávka na oběd / posterová sekce

SEKCE B: Klinická metabolomika a lipidomika - O. Kuda

13:10 - 13:40 Perspektivy klinické metabolomiky a lipidomiky
 • David Friedecký (Laboratoř dědičných metabolických poruch, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc)
13:40 - 14:00 Metabolomika k porozumění placentární (pato)fyziologie
 • František Štaud (Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Charles University)
14:00 - 14:20 Lipidomická analýza jako nástroj pro komplexní popis atherosklerotických plátů
 • Kamila Bechyňská (Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, Praha 6, 16628)
14:20 - 14:40 Metabolic changes triggered by repeated MK-801 application – relevance to relapse in schizophrenia
 • Karel Valeš (Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany)
14:40 - 15:00 Detekce analgeticky působícího palmitoylethanolamidu a dalších N-acylethanolaminů v lidské placentární tkáni
 • Kateřina Jirsová (Laboratoř biologie a patologie oka, Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
15:00 - 15:50 Přestávka / občerstvení / posterová sekce / volby do Organizačního výboru LS ČSBMB

SEKCE C: MS analýza metabolitů a lipidů - V. Vrkoslav (Aula S1)

15:50 - 16:30 Characterizing the chemodiversity of Piperaceae plants using metabolomics and molecular networking
 • Tomáš Pluskal (Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR)
16:30 - 16:50 LC/MS a SFC/MS sledování metabolomicko-lipidomických změn při poruchách centrálního nervového systému
 • Miroslav Lísa (University of Hradec Králové, Faculty of Science, Department of Chemistry, Rokitanského 62, Hradec Králové)
16:50 - 17:10 Určování poloh dvojných a trojných vazeb v lipidech pomocí hmotnostní spektrometrie
 • Josef Cvačka (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6)
17:10 - 17:40 Redefining clarity in mass spectrometry imaging with the SELECT SERIES DESI Cyclic IMS and DESI/MALDI MRT
 • Emmanuelle Claude (Waters Corpotarion)
18:30 - 21:00 Společenská večeře
Zlatý sponzor
Stříbrný sponzor

Pátek 20.5.2022

08:00 - 08:30 Registrace

SEKCE D: Multiomics - D. Friedecký (Aula S1)

08:30 - 08:50 Tutorial - Statistické metody v metabolomických studiích
 • Eva Cífková (Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Rokitánského 62, 500 03 Hradec Králové)
08:50 - 09:10 Tutorial - Bioinformatické nástroje v metabolomice a lipidomice
 • Aleš Kvasnička (Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc)
09:10 - 09:30 Lipidome and metabolome analysis of highly flexible metabolism in the multi-omics study of the marine euglenozoan protist Diplonema papillatum
 • Petr Šimek (Biology Centre, Czech Academy of Sciences, České Budějovice, Czechia)
09:30 - 09:50 Targeted lipidomics and metabolomics reveals progression of tau pathology in transgenic SHR-24 rats
 • Dominika Olešová (Institute of Neuroimmunology of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia)
09:50 - 10:10 Evosep One: Towards Standardized Omics Solution
 • Erik Verschuuren
10:10 - 10:30 Ilustrace metabolomických změn izolátů Fusarium culmorum po ošetření pulzním elektrickým polem (PEF)
 • Adam Behner (VŠCHT Praha, Technická 3, Praha 6, 166 28)
10:30 - 11:00 Přestávka / občerstvení / posterová sekce

SEKCE E: Biologie lipidů - E. Cífková (Aula S1)

11:00 - 11:30 Tutorial - Biologicky zajímavé lipidy
 • Ondřej Kuda (Institute of Physiology, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic)
11:30 - 11:50 Enantioselective SFC for characterization of acylglycerol products after enzymatic hydrolysis of TG
 • Oleksandr Kozlov (Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové)
11:50 - 12:10 Agilent metabolomický a lipidomický workflow s automatizovanou přípravou vzorku Bravo
 • Jitka Zrostlíková (HPST, Na Jetelce 69/2, Praha 9, 190 00)
12:10 - 12:30 Sensitivity Improvement for Multiple Lipid Classes in Human Plasma by Chemical Derivatization
 • Ondřej Peterka (University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of Analytical Chemistry, Studentská 573, 532 10 Pardubice, Czech Republic)
12:30 - 12:50 Mapování lipidů spojených s neurodegenerací pomocí MALDI hmotnostně spektrometrického zobrazování
 • Štěpán Strnad (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 166 10, Praha)
12:50 - 13:00 Zakončení konference
Bronzový sponzor
 • Chromservis
 • AMEDIS
 • Cayman Pharma
 • Bruker
 • SHIMADZU
 • Merck
 • Phenomenex

Seznam posterů

 • P1 Lukáš Opálka: Quantification of skin lipids in childhood cancer

 • P2 Martin Riečan: EFFECTS OF ANDROGENS ON FAHFA CONCENTRATIONS IN PERIGONADAL ADIPOSE TISSUE THROUGH ADTRP GENE ACTIVITY

 • P3 Veronika Palůchová: The role of peroxiredoxin 6 in biosynthesis of anti-diabetic and anti-inflammatory FAHFA

 • P4 Georgios Paraskevopoulos: The effect of selected lysolipids on the barrier properties and microstructure of Stratum Corneum model membranes

 • P5 Anna Paraskevopoulou: Biophysical Study of Phase Behavior and Packing of Sphingosine, Dihydrosphingosine, Phytosphingosine, and 6-Hydroxysphingosine Ceramides in Skin Lipid Models

 • P6 Tomáš Korba: Complete structural elucidation of lipids in a single experiment using electron activated dissociation (EAD)

 • P7 Adéla Pravdová: SEPARACE LIPOPEPTIDŮ POMOCÍ LIPOSOMŮ

 • P8 Felipe Martínez-Ramírez: Fatty Acid esters of Hydroxy Fatty acids (FAHFA) composition of edible mushrooms

 • P9 Vladimír Vrkoslav: Lipidomika a MALDI zobrazovací hmotnostní spektrometrie lipidů obézních Zucker (fa/fa) potkanů.

 • P10 Karel Chalupský: Beyond vepřo knedlo: effect of vegan diet in Czech population

 • P11 Zuzana Vaňková: Lipidomic Characterization of Human Plasma Using Reversed-Phase UHPLC/MS: Comparison of High-Resolution QTOF and QTRAP with SRM Approaches

 • P12 Marek Wilhelm: Lipidomický profil tukové tkáně se liší u obézních a štíhlých žen

 • P13 Vojtěch Hrbek: Metabolomics: can it help to verify the authenticity of spelt flour?

 • P14 Pavla Jančálková: Role of the low-temperature phase transition in human skin barrier lipids

Lipidomická sekce České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.