ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Sjezd chemiků / Zjazd chemikov
Sjezd chemiků je již tradičně příležitostí k potkávání nejen členů České nebo Slovenské společnosti chemické, ale všech chemiků, učitelů, studentů a přátel chemie.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Program 74. Sjezd chemiků

Čt, 1.9.2022
| Originální článek z: Česká společnost chemická
Detailní finální program 74. sjezdu chemiků v Olomouci.
Sjezd chemiků: Program 74. Sjezd chemiků

Sjezd chemiků: Program 74. Sjezd chemiků

Seznam sekcí (garant)

 1. Analytická chemie (J. Skopalová)
 2. Elektrochemie (J. Vacek)
 3. Anorganická a bioanorganická chemie (T. Wágner)
 4. Organická a bioorganická chemie (M. Kotora)
 5. Fyzikální chemie a materiálová chemie (M. Kabeláč)
 6. Biochemie (M. Fojta)
 7. Chemické vzdělávání a historie chemie (H. Čtrnáctová, I. Lorencová)
 8. Termická analýza (P. Šulcová, V. Slovák)
 9. Porézní materiály (T. Zelenka)
 10. Průmyslová chemie (J. Lederer)
 11. Chemie přírodních látek (P. Klouček)
 12. Chemie životního prostředí (V. Adamec)

Kompletní program ke stažení v pdf

Neděle 4. 9. 2022

12:30 – 16:00 Registrace účastníků
 • PdF UP, Žižkovo náměstí 5
16:00 – 20:30 Slavnostní zahájení, předávání ocenění
 • aula N1.11

Plenární přednáška

 • Předsedající: P. Klouček
Enzymové modifikace přírodních látek
 • V. Křen
Občerstvení

Sjezd chemiků: Program 74. sjezdu chemiků (přehled)

Pondělí 5. 9. 2022

9:00 – 9:15 Zdravice rektora UP
 • aula N1.11

Plenární přednáška

 • Předsedající: T. Navrátil
9:15 – 10:00 Trendy ve farmaceutickém průmyslu: budoucnost terapie s využitím malých molekul
 • A. Gavenda
10:00 – 10:15 METROHM ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., seznamte se!
 • P. Barath
10:15 – 10:30 Nové technologie a materiály posouvají možnosti 3D tisku
 • T. Vít
10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:30 Jednání v sekcích

Analytická chemie

 • Předsedající: J. Skopalová
 • aula N1.11
11:00 – 11:30 Iontová mobilita: z letiště k hmotnostnímu spektrometru
 • K. Lemr, M. Nytka
11:30 – 11:45 Stanovení glyfosátu a jeho derivátu AMPA pomocí LC–MS/MS přímým nástřikem – je to vůbec možné a splnit legislativní limit?
 • S. Kříženecká, J. Tolaszová, H. Šafránková, N. Bartoňová
11:45 – 12:00 Stanovenie avenantramidov v odrodách ovsa metódou kvapalinovej chromatografie
 • J. Sokol, M. Maliarová, T. Jankech, A. Purdešová
12:00 – 12:15 Výzkum bakteriofágů aneb po stopách resistentních bakteriálních kmenů v nemocnici
 • K. Vítková, A. Polanská, J. Jurčíková, M. Benešík, K. Křesalová, T. Šopíková, M. Moša
12:15 – 12:30 Isolation and characterisation of exosomes as a potential prostate cancer biomarker
 • N. Košútová, T. Bertók, K. Kozics, A. Gábelová, E. Jané, M. Híreš, L. Pažitná, J. Katrlík, J. Tkáč

Anorganická a bioanorganická chemie

 • Předsedající: J. Orava
 • aula N1.17
11:00 – 11:45 New perspectives in chemistry: On–surface synthesis and scanning probe microscopy
 • P. Jelínek
11:45 – 12:15 Zajímavé magnetické vlastnosti komplexů přechodných kovů s makrocyklickými ligandy
 • B. Drahoš
12:15 – 12:30 Reaktivita polosendvičových komplexů platinových kovů vůči vybraným biomolekulám
 • L. Masaryk, P. Štarha

Porézní materiály

 • Předsedající: J. Dědeček
 • aula1.52
11:00 – 11:25 Novinky v oblasti analýzy porézních materiálů sorpcí plynů
 • M. Dudák
11:25 – 11:50 Metal–organic frameworks of MOF–76 family for environmental applications, heterogeneous catalysis and energy storage
 • M. Almáši
11:50 – 12:10 Metoda fyzisorpce plynů: neobvyklé tvary izoterem
 • T. Zelenka

Chemie přírodních látek

 • Předsedající: P. Tarkowski, P. Klouček
 • aula N1.20
11:00 – 11:15 Modulace mnohočetné lékové rezistence flavonoidy
 • K. Valentová, J. Viktorová
11:15 – 11:30 Konopí – hrozba nebo šance?
 • P. Tarkowski
11:30 – 11:45 Analýza sekundárních metabolitů konopí
 • T. Béres, D. Kaczorová, S. Ćavar Zeljković, P. Tarkowski
11:45 – 12:00 Steroidní saponiny v rostlinách – biologický význam a analýza
 • D. Tarkowská, T. Trojanská, M. Strnad
12:00 – 12:15 Silice v potravinářství a zemědělství – slepá ulice nebo světlo na konci tunelu?
 • P. Klouček
12:15 – 12:30 Chemical composition and antibacterial activity of essential oils from native plant species of leyte, Philippines
 • G. Albarico, K. Urbanová, M. Houdkova, M. Bande, E. Tulin, L. Kokoška

 • 12:30 – 14:00 Přestávka na oběd

Plenární přednáška

 • Předsedající: Ľ. Švorc
 • aula N1.11
14:00 – 14:45 Komplexy železa a kobaltu s magnetickou bistabilitou – materiály s laditeľnými magnetickými vlastnosťami pre technológie 21. storočia
 • I. Šalitroš
14:45 – 15:00 Is Reaxys able to support research and teaching in all areas of chemistry?
 • P. Golkiewicz

Sjezd chemiků: Děkujeme za podporu našim partnerům

Generální sponzor a partner 74. sjezdu

Vybraí sponzoři a partneři

15:00 – 16:00 Jednání v sekcích

Analytická chemie

 • Předsedající: K. Vítková
 • aula N1.11
15:00 – 15:15 Elektroforetické separace s laditelným elektroosmotickým tokem
 • P. Tůma
15:15 – 15:30 Kapilární elektroforéza: „–olmics“ experimenty
 • J. Petr, D. Baron, P. Švecová, N. Niaei, S. Hassanpour, T. D. Nguyenová, T. Pluháček
15:30 – 15:45 Vzduchem řízené rozhraní pro on–line elektroforetickou analýzu klinických vzorků
 • P. Tůma, F. Opekar
15:45 – 16:00 Analytická derivatizace látek aneb obskurnosti v plynové chromatografii
 • P. Barták, P. Bednář, J. Skopalová, J. Nádvorníková, R. Jerga, D. Štolbová

Anorganická a bioanorganická chemie

 • Předsedající: B. Drahoš
 • aula N1.17
15:00 – 15:15 Cyklam nesoucí bis(fosfonátové) pendantní rameno – nosič izotopů mědi pro radiomedicínské aplikace
 • L. Pazderová, V. Kubíček, J. Kotek, P. Lubal, P. Hermann
15:15 – 15:30 Heterobimetalické komplexy Cu(II)/Mn(II) s trans-1,8-derivátmi cyclamu na štúdium magnetokalorického efektu
 • J. Kuchár, E. Samoľová, M. Ilavská
15:30 – 15:45 Structure and magnetism of Co(II) halide/pseudohalide complexes with 17-membered pyridine-based macrocyclic ligand
 • E. Zahradníková, C. Pichon, J.-P. Sutter, B. Drahoš
15:45 – 16:00 Kobaltnaté komplexy ve tvaru trigonální prizmy: Cesta k lepší magnetické anizotropii?
 • K. Kotrle, I. Nemec, E. Čižmár, P. Antal, R. Herchel
16:00 – 16:15 Nové potenciální kontrastní látky založené na komplexech Mn(II) s makrocyklickými ligandy
 • M. Pražáková, B. Drahoš, D. Ndyaie, É. Tóth

Organická a bioorganická chemie

 • Předsedající: J. Veselý
 • aula N1.20
15:00 – 15:30 Přepólování pomocí flavinů: Od inspirace přírodou k aplikacím v organické syntéze
 • R. Cibulka, A. Pokluda, E. Zubova, M. März, M. Krupička
15:30 – 15:45 Divergentně orientovaná syntéza vycházející z 2/4–nitrobenzensulfonamidů jako klíčových intermediátů
 • P. Králová, M. Soural
15:45 – 16:00 Cyklizácia tiofén dikyanonitrilov na zlúčeniny ftalokyanínového typu
 • M. Gašparová, D. Kendrová, Z. Tokárová

Porézní materiály

 • Předsedající: M. Almáši
 • aula 1.52
15:00 – 15:15 Využití metal-organických sítí (MOFů) v environmentální praxi – cesta spásy nebo nesplnitelný sen?
 • D. Bůžek, V. Zlámalová, S. Adamec, J. Demel, K. Lang
15:15 – 15:30 Funkcionalizované porézní organické polymery pro sorpční a katalytické aplikace
 • L. Havelková, B. Bashta, J. Sedláček
15:30 – 15:45 Hypersesíťované porézní polyacetyleny s achirálními a chirálními organometalickými segmenty
 • D. Šorm, B. Bashta, L. Sekerová, E. Vrbková, E. Vyskočilová, J. Sedláček
15:45 – 16:00 Porézní hypersesíťované polyacetyleny s iontovými segmenty pyridiniového typu
 • A. Hašková, B. Bashta, K. Zítová, E. Vrbková, E. Vyskočilová, J. Sedláček

 • 16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 18:00 Jednání v sekcích

Analytická chemie

 • Předsedající: T. Navrátil
 • aula N1.11
16:30 – 17:00 Hladké povrchy borem dopovaných diamantových elektrod a jejich využití pro elektroanalýzu
 • K. Schwarzová-Pecková, M. Zelenský, P. Čambal, J. Fischer, S. Mandal, O. Williams, A. Taylor, S. Baluchová
17:00 – 17:15 Vývoj elektroanalytických metod pro detekci žlučových kyselin a jejich konjugátů
 • K. Jelšíková, E. Bláhová, K. Petráňová, J. Klouda, J. Skopalová, K. Schwarzová-Pecková
17:15 – 17:30 Tištěné senzory s borem dopovanou diamantovou elektrodou modifikovanou zlatými nanočásticemi v elektroanalýze
 • R. Šelešovská, O. Matvieiev, M. Vojs
17:30 – 17:45 Voltammetric determination of pesticide dichlofluanid on a boron-doped diamond electrode
 • Z. Kramplová, O. Metvieiev, Šelešovská, A. Purdešová, M. Vojs

Elektrochemie

 • Předsedající: J. Vacek, L. Korecká
 • aula N1.17
16:30 – 17:00 Využití enzymů a nanomateriálů jako signál generujících molekul v elektrochemických imunosenzorech
 • L. Korecká, G. Kastrati, Z. Bílková
17:00 – 17:15 Stabilizační lipidové matrice pro elektrochemickou analýzu biologicky aktivních látek
 • M. Zatloukalová
17:15 – 17:30 From cyclic voltammetry to elimination voltammetry with linear scan
 • X. Li, I. Třísková, L. Trnková
17:30 – 17:45 Elektrochemická charakterizace chytrého nanotransportéru pro cílenou léčbu
 • L. Melich, J. Podhájský, B. Hosnedlová, R. Průša, R. Kizek
17:45 – 18:00 Elektrochemické vlastnosti monokrystalických borem dopovaných diamantových elektrod s krystalovou orientací {113}, {115} a {118}
 • P. Čambal, S. Baluchová, A. Taylor, K. Schwarzová-Pecková

Organická a bioorganická chemie

 • Předsedající: V. Církva
 • aula N1.20
16:30 – 17:00 From phenolics to alkaloids – adventures in total synthesis
 • T. Mašek, V. Chmela, L. Prener, S. Dekoune, U. Jahn
17:00 – 17:15 Pentacyclic triterpenes with strong neuroprotective activity in SH-SY5Y cells in two neurodegeneration models
 • M. Urban, G. Gonzalez, J. Hodoň, M. Strnad
17:15 – 17:30 Syntéza a antiproliferačný potenciál bis-indolových substancií
 • M. Budovská, R. Michalková, J. Mojžiš, V. Víglaský
17:30 – 17:45 New methods for synthesis of sulfonimidamides and related compounds
 • M. Jabczun, V. Nosek, J. Míšek
17:45 – 18:00 Study of a new approach to bis(hetero)aryl diazenes
 • J. Orvoš, R. Fischer

Porézní materiály

 • Předsedající: T. Zelenka
 • aula 1.52
16:30 – 16:45 Activation of molecular oxygen by its splitting over binuclear transition metal ion sites stabillized in alumosilicate zeolite matrices
 • J. Dědeček, H. Jirglová, M. Lemishka, A. Kornas, K. Mlekodaj, Š. Sklenák, E. Tabor
16:45 – 17:00 Tlačené flexibilné grafén oxidové vrstvy redukované nízkoteplotnou plazmou
 • M. Pavličková, M. Hatala, J. Vida, T. Homola, P. Gemeiner
17:00 – 17:15 Tlačené elektródy na báze biocharu a tetraisopropoxidu titaničitého pre farbivom senzibilizované solárne články
 • P. Gemeiner, T. Buchlová, M. Pavličková, M. Hatala, P. Veteška
17:15 – 17:30 Impregnation of porous materials with ionic liquids and their application in sorption of pollutants and antimicrobial tests
 • J. Lang, J. Bednárek
17:30 – 17:55 Aktivovaný borán – nový druh porézního polymeru
 • J. Demel, D. Bůžek, K. Škoch, M. G.S. Londesborough
18:00 – 20:00 Prezentace posterů
 • malá aula 1.64

Úterý 6. 9. 2022

Plenární přednáška

 • Předsedající: V. Slovák
 • aula N1.11
9:00 – 10:00 Vybrané vyšetřovací úkony u trestného činu vraždy
 • J. Mareš, L. Valerián
10:00 – 10:15 Chemistry Europe
 • T. Navrátil
10:15 – 10:30 Chemické listy – jejich současnost a budoucí perspektivy
 • V. Vyskočil
10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:30 Jednání v sekcích

Elektrochemie

 • Předsedající: T. Mikysek
 • aula N1.17
11:00 – 11:30 Elektrochemický přístup k ladění vlastností nových fotoiniciátorů založených na acylsloučeninách prvků 14. skupiny
 • A. Liška, J. Ludvík, M. Haas
11:30 – 11:45 Elektrochemická, EPR a kvantově chemická studie reduktivního štěpení aromatických nosyl esterů – nová cesta k přípravě arylsulfinátů
 • A. Liška, J. Klíma, J. Budka, J. Ludvík
11:45 – 12:00 Co2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+ komplexy azamakrocyklů – elektrochemická studie
 • L. Koláčná, M. Maďar, V. Kubíček, J. Ludvík
12:00 – 12:15 Analýza EPR spektra derivátů cibalackrotu – aneb když ověřený postup selže, nastupuje vylučovací metoda
 • K. Lušpai, L. Šimková, J. Klíma, A. Liška, J. Ludvík
12:15 – 12:30 Redoxní vlastnosti a cytotoxická aktivita cyklopentadienylových titanocen dihalogenidů
 • L. Šimková, J. Svoboda, D. Dunlop, A. Liška, J. Ludvík

Organická a bioorganická chemie

 • Předsedající: J. Míšek
 • aula N1.20
11:00 – 11:30 Fotochemická příprava helicenů
 • V. Církva
11:30 – 11:45 Enantioselective desymmetrization of 3-substituted oxetanes
 • V. A. Bhosale, M. Nigríni, M. Dračínský, I. Císařová, J. Veselý
11:45 – 12:00 Elektrondeficitní dendraleny: Syntéza a reaktivita
 • R. Antal, Z. Brůža, S. Perdomo, J. Kuneš, M. Pour
12:00 – 12:15 New agents for the treatment of drug-resistant mycobacterium tuberculosis
 • L. Brulíková, J. Chasák, M. Dak, V. Šlachtová, D. Cappoen, M. Šebela, K. Berka, V. Bazgier

Termická analýza

 • Předsedající: V. Slovák
 • aula N1.11
11:00 – 11:15 Činnost odborné skupiny termické analýzy
 • P. Šulcová
11:15 – 11:45 Determination of materials residual stability after combined ageing
 • Z. Cibulková, T. Dubaj, P. Šimon
11:45 – 12:00 Termická analýza elastomerů
 • M. Zavadil, V. Plaček
12:00 – 12:15 Influence of flame retardants on the flammability of epoxides studied by cone calorimetry
 • A. Vykydalová, J. Rychlý, E. Matysová, Z. Špitálský
12:15 – 12:30 Studium polykondenzace resorcinolu s formaldehydem pomocí teplotně modulované DSC
 • E. Kinnertová, V. Slovák

Chemie životního prostředí

 • Předsedající: B. Kotlík
 • aula 1.52
11:00 – 11:15 Odhad zdravotních rizik ze znečištění ovzduší Česká republika – rok 2021
 • B. Kotlík, H. Kazmarová
11:15 – 11:30 The study of heavy metals adsorption process on slovak aluminosilicates
 • M. Šuránek, Z. Melichová
11:30 – 11:45 Bakterie a farmaka v odpadní vodě přečištěné v poloprovozních jednotkách terciárního čištění
 • M. Bittner, L. Báborská, B. Brooks, M. Holba, J. Lev, D. Polášek, L. Bláhová, L. Bláha
11:45 – 12:00 Ekotoxicita jemných a ultrajemných částic zo spaľovacích procesov
 • K. Köbölová, H. Berková, V. Adamec, J. Pospíšil
12:00 – 12:15 Vliv kontrastních látek na bázi gadolinia a hexahydrátu dusičnanu gadolinitého na růst dvou druhů sladkovodních mikrořas
 • F. Mišíková, Ch. Van Drimmelen, M. Revel, S. Heise, A. Krejčová
12:15 – 12:30 Posuzování procesů a možností využití pomocí popisu vybraných závislostí
 • L. Novotný
12:30 – 14:00 Přestávka na oběd

Plenární přednáška

 • Předsedající: J. Ludvík
 • aula N1.11
14:00 – 14:45 Energetický vektor vodík a jeho role v udržitelné energetice a dekarbonizaci průmyslu
 • K. Bouzek, M. Paidar
14:45 – 15:00 Nabídka laboratorních digestoří německého výrobce WALDNER
 • J. Dolinová

15:00 – 16:00 Jednání v sekcích

Elektrochemie

 • Předsedající: A. Liška
 • aula N1.17
15:00 – 15:30 Katecholázová aktivita vybraných biomimetických komplexů mědi
 • T. Mikysek, M. Sýs, R. Sokolová, M. Bártová, M. Novák
15:30 – 15:45 Komplexní charakterizace chemicky-mechanicky leštěných borem dopovaných diamantových elektrod s kontrolovaným obsahem sp2 uhlíku pomocí laseru
 • M. Zelenský, J. Hrabovský, M. Zukerstein, J. Sládek, N. Bulgakova, A. Taylor, V. Mortet, K. Schwarzová-Pecková

Fyzikální chemie a materiálová chemie

 • Předsedající: M. Kabeláč
 • aula N1.20
15:00 – 15:15 Teoretické studium rentgenové fotoelektronové spektroskopie 2D materiálů
 • R. Mach, P. Lazar
15:15 – 15:30 Theoretical DFT-D3 study of interactions between montmorillonite clay and different polymers
 • S. Bashir, P. Škorňa, E. Scholtzová
15:30 – 15:45 Interaction of small molecules with biological membranes
 • K. Storchmannová, J. Juračka, D. Martinát, M. Šrejber, V. Bazgier, K. Berka
15:45 – 16:00 Měření povrchového a mezifázového napětí viskózních materiálů: metoda visící kapky a relaxace tvaru
 • J. Jůza, M. Nevoralová, D. Michálková, Z. Starý

Chemické vzdělávání a historie chemie

 • Předsedající: I. Lorencová
 • aula 1.52
15:00 – 15:30 Chemik Emil Votoček a nově nalezené archiválie
 • I. Lorencová
15:30 – 15:45 Příběh objevování vitaminů
 • M. Krátký
15:45 – 16:00 Webové stránky „Chemie žije“ – interaktivní mapa chemického průmyslu
 • K. Petrželová, K. Sadílková

Termická analýza

 • Předsedající: P. Šulcová
 • aula N1.11
15:00 – 15:15 Considerations on the isoconversional principle
 • P. Šimon, Z. Cibulková, T. Dubaj
15:15 – 15:30 Stanovení rychlosti růstu krystalů a nukleace ve skelných materiálech
 • J. Shánělová, P. Honcová, J. Málek
15:30 – 15:45 Kvantitativní využití TG-MS k analýze uvolněných plynů – metodologické poznámky
 • V. Slovák
15:45 – 16:00 Termoporometrie: Jak je možné charakterizovat velké mezopóry?
 • G. Zelenková, V. Slovák
16:00 – 16:30 Přestávka

16:30 – 18:00 Jednání v sekcích

Biochemie

 • Předsedající: J. Vacek, M. Hermanová
 • aula N1.17
16:30 – 17:00 Kyselina arachidonová a její nitrovaná forma: chemismus a biologická aktivita
 • J. Vacek
17:00 – 17:20 Nové akridín-bis-tiomočovinové ligandy s vysokou selektivitou k i-motívom DNA
 • L. Trizna, M. Budovská, L. Janovec, V. Víglaský
17:20 – 17:40 Chování guaninových kvadruplexů na površích elektrod
 • M. Hermanová, H. Pivoňková, M. Outlá, J. Špaček, M. Fojta
17:40 – 18:00 Redukce oligonukleotidů tvořících cytosinové tetraplexy na rtuťové electrode
 • M. Fojta, H. Pivoňková, M. Hermanová

Chemické vzdělávání a historie chemie

 • Předsedající: P. Šmejkal
 • aula 1.52
16:30 – 16:45 Webové portály na podporu výuky chemie a studentů učitelství
 • V. Švandová, P. Pospíšil, J. Hrubá
16:45 – 17:00 MoleGraph − školní měřicí systém svépomocí
 • T. Feltl, P. Šmejkal
17:00 – 17:20 Dynamická vizualizace ve výuce a její vliv na žáky
 • M. Teplá
17:20 – 17:40 Nanome – výuka chemie ve virtuální realitě
 • P. Šmejkal, L. Míka, C. Pirola, A. Pedretti, C. Jolivalt, N. Koupilová

Termická analýza

 • Předsedající: P. Šimon
 • aula N1.11
16:30 – 16:45 Srovnání vody a benzenu jako testovacích kapalin pro DSC termoporometrii mezoporézních uhlíků
 • L. Kořená, V. Slovák
16:45 – 17:00 Využití měrné tepelné kapacity intermetalik při modelování fázového diagramu Al-Ge-Mg metodou calphad
 • O. Zobač, L. Karpíšková, A. Kroupa
17:00 – 17:15 Experimental and theoretical study of specific heats and phase transformation temperatures of alloys based on Fe-C-Cr-Ni depending on composition and temperature
 • S. Sorokina, B. Smetana, Ľ. Drozdová, S. Zlá, M. Kawuloková
17:15 – 17:30 Vplyv teplotného žíhania na magnetické vlastnosti Bi dopovaných gelenitových skiel
 • M. Majerová, M. Škrátek, A. Prnová, A. Dvurečenskij, J. Maňka, D. Galusek
17:30 – 17:45 Povrchové napětí v taveninách a podchlazených taveninách chalkogenidových sklotvorných materiálů
 • J. Barták, M. Včeláková, P. Pilný
17:45 – 18:00 Study of thermal and pl properties of Er3+ doped aluminate glasses, impact of crystallinity on PL properties
 • A. Prnová, J. Michalík, B. Pecušová, R. Klement, J. Valúchová, D. Galusek

Průmyslová chemie

 • Předsedající: J. Lederer
 • N1.20
16:30 – 17:00 Vodík v chemii a energetice
 • K. Wichterle
17:00 – 17:20 Materiálové struktury pro využití CO2, H2O a slunce. Příprava a charakterizace
 • V. Švorčík, Z. Kolská, O. Lyutakov
17:20 – 17:40 Příprava a charakterizace nanostrukturovaných povrchů pro různé aplikace
 • Z. Kolská, S. Lupínková, V. Švorčík
17:40 – 18:00 Syntetické polymery v knihovních fondech
 • R. Kalousková, V. Benešová, A. Sokolohorskyj, L. Malinová, J. Brožek
18:00– 18:20 Dehalogenace kapalných produktů z pyrolýzy plastů pro petrochemické využití
 • J. Hubáček, J. Lederer, P. Kuran
18:20 – 18:35 Projekt ThermoValue – Průběžná zpráva 1. a 2. etapy
 • J. Pátek, M. Bačiak

Workshop psaní projektů

 • aula N1.17
18:00 – 18:45 Workshop psaní projektů

19:00 – 22:00 Společenský večer

 • Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc

Sjezd chemiků: Děkujeme za podporu našim partnerům

Středa 7. 9. 2022

Plenární přednáška

 • Předsedající: M. Pour
 • aula N1.11
9:00 – 9:45 Syntéza v roztoku či na pevné fázi – dilema organického chemika
 • J. Hlaváč
9.45 – 10:00 FTIR-FPA a FTIR-QCL mikroskopie: Průlomové techniky v oblasti infračerveného zobrazování
 • D. Matoušek, J. Neuman
10:00 – 10:15 Využití spalovacích analyzátorů firmy Elementar pro stanovení obsahu CHNS+O v produktech depolymerizace plastů
 • J. Svoboda
10:15 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:20 Jednání v sekcích

Analytická chemie

 • Předsedající: S. Kříženecká
 • aula N1.11
10:45 – 11:00 Role elektrochemických DNA biosenzorů při ochraně lidského zdraví
 • V. Vyskočil
11:00 – 11:15 Voltametrické techniky při monitoringu farmakologicky významných léčiv nervového systému
 • V. Hrdlička, M. K. Choińska-Młynarczyk, J. Skopalová, V. Kolivoška, R. Šelešovská, J. Langmaier, T. Navrátil
11:15 – 11:30 Elektrolytické přeměny morfinu
 • N. Mikulová, R. Jerga, M. Zajacová Cechová, P. Bednář, P. Cankař, J. Stýskala, P. Barták, J. Skopalová
11:30 – 11:45 Evaluation of the uncertainty of quantitative and qualitative chemical information
 • R. Bettencourt Da Silva

Anorganická a bioanorganická chemie

 • Předsedající: T. Wágner
 • N1.17
10:45 – 11:30 Metallic glasses: Structural and functional materials – principles of manipulating the energy states
 • J. Orava
11:30 – 12:00 Struktura a vlastnosti niobáto-fosfátových skel draselných
 • L. Koudelka, P. Mošner, L. Montagne
12:00 – 12:15 Ce3+-doped phosphors prepared by sintering of microspheres of YAg-Al2O3 glass-ceramic composites
 • A. Akusevich, I. Parchovianská, M. Parchovianský, A. Prnová, R. Klement

Fyzikální chemie a materiálová chemie

 • Předsedající: K. Berka
 • aula N1.20
10:45 – 11:00 Physicochemical properties of selected imidazolium chloride ionic liquids in tetraethylene glycol
 • Z. Kinart, R. Tomaš
11:00 – 11:15 Příprava tenkých vrstev systému As-S-Se metodou spin-coating z roztoku chalkogenidového skla As2S3 dopovaného elementárním Se
 • J. Jemelka, K. Pálka, J. Jančálek, M. Kurka, S. Šlang, M. Vlček
11:15 – 11:30 Methacrylated gelatin/alginate-based bioink precursors for 3D bioprinting
 • P. Hájovská, A. Heydari, V. Jančovičová, I. Lacík
11:30 – 11:45 Metody získávání nanočástic oxidu železnato-železitého o různé morfologii
 • A. Bikbashev, M. Kubíková, T. Stryšovský, L. Kvítek
11:45 – 12:00 Roubování stříbrných nanokuliček a nanodestiček na plazmatem ošetřený PET: Vliv tvaru nanočástic na antibakteriální aktivitu
 • A. Řezníčková, H. Y. Nguyenova, V. Lacmanova, A. Michalcová, F. Průša, A. Kutová, V. Švorčík, P. Slepička
12:00 – 12:15 Bimetalické nanokompozity obsahující fluorescentní Au nanoklastry a superparamagnetické Fe(III) částice
 • R. Ostruszka, D. Pulpánová, P. Novák, D. Jirák, K. Šišková

Chemické vzdělávání a historie chemie

 • Předsedající: H. Čtrnáctová
 • aula 1.52
10:45 – 11:05 Výuka chemie na ZŠ a SŠ z hlediska kurikulárních dokumentů
 • H. Čtrnáctová
11:05 – 11:20 Inovace předmětu aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
 • H. Cídlová, J. Horská
11:20 – 11:35 Interaktivní mooc kurz „Význam radiochemie a jaderné chemie pro naši společnost”
 • P. Distler
12:15 – 12:30 Zakončení sjezdu
 • aula N1.11
Sjezd chemiků / Zjazd chemikov
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.