CHEMAGAZÍN 3 (XXXII), 2022 (LABOREXPO 2022 Promo video) | LabRulez ICPMS

Zpátky do minulosti: CHEMAGAZÍN 3 (XXXII), 2022 (LABOREXPO 2022 Promo video)

Po, 28.11.2022
| Originální článek z: CHEMAGAZÍN 3 (XXXII), 2022
Květnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2022 přineslo mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů a přílohu k veletrhu LABOREXPO 2022 & Promo video.
Video placeholder
 • Foto: Chemagazín: CHEMAGAZÍN 3 (XXXII), 2022
 • Video: LabRulez: LABOREXPO 2022 Promo video

Výběr z obsahu červnového vydání na téma Plyny

1. Stanovení distribuce polycyklických aromatických uhlovodíků a elementárního uhlíku na pevných částicích ve vztahu k emisím z dopravy

Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu distribuce elementárního uhlíku a polycyklických aromatických uhlovodíků obsažených v pevných částicích, který ukázal, že nejvyšší celkové koncentrace EC i PAU se soustřeďují na velikostní frakci 380–600 nm.

2. Komplexní izotopově-geochemická analýza zemního plynu

Výsledky analýz stanovení chemického složení zemního plynu a izotopů uhlíku a vodíku v metanu mají poměrně široké uplatnění. Na základě stanovení chemického složení zemního plynu je možné nejen dopočítat fyzikálně chemické parametry, jak je zmíněno v textu, ale společně s výsledky izotopových analýz hraje chemické složení významnou roli při rozhodování a původu plynu.

3. TDLAS IR LASER ve službě nedestruktivní analýzy atmosféry ve farmaceutických, potravinářských a nápojových výrobcích

Jak vyplývá z uveřejněného textu, zásadním benefitem laditelné diodové absorpční spektroskopie (TDLAS) je neinvazivnost této analýzy atmosféry ve zjišťovaném prostředí.

4. Simultánní analýza skleníkových plynů pomocí GC Agilent

Plynové chromatografy Agilent mohou posloužit jako vhodné instrumenty pro kvantifikaci skleníkových plynů v atmosféře. V textu je popsána jedna z ventilových konfigurací GC systémů Agilent 8890, která zajišťuje kýžený analytický výstup.

5. Plyny v emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

Možnosti použití vysoce přesných regulátorů hmotnostního průtoku pro snížení detekční hranice pro dosažení přesnějších výsledků analýz.

6. Moderní FTIR spektrometry: flexibilita dotažená k dokonalosti

Článek na příkladu spektrometru INVENIO prezentuje, jak jsou moderní FTIR spektrometry v dnešní době univerzální, modulární a jakým způsobem jsou schopné přizpůsobit se téměř každé výzvě.

7. Lokální prvková analýza EDS ve stolních elektronových mikroskopech Phenom

Vyhodnocení prvkového složení z EDS spekter ve stolních elektronových mikroskopech Thermo Scientific Phenom je zcela automatizované a dosahuje výjimečně přesného vyčíslení zastoupení prvků zásluhou nového algoritmu pro srovnávání umělých spekter s naměřenými v celém rozsahu energií.

8. Stačí výpadek poloviny plynu a největší chemička světa přestane vyrábět

Rozhovor s Borisem Gasparem, šéfem české filiálky firmy BASF.

Dále z obsahu:

 • Snadné a přesné míchání plynů v laboratorním měřítku
 • Přisedlá kapka prozrazuje své povrchové napětí – nová metodika v portfoliu KRÜSS
 • Plně automatizovaná Karl-Fischerova titrace pro stanovení obsahu vody v pevných lékových formách
 • Nový systém usnadní zjišťování bojových toxických látek
 • Splněný sen o klimaticky neutrální letecké dopravě – Výroba uhlíkově neutrálního e-petroleje s kompresorem od firmy HAUG
 • Biometan jako alternativa zemního plynu? V Česku může v nejbližších letech nahradit pět procent spotřeby
 • Nová metoda čistí vodík z těžkých směsí oxidu uhelnatého
 • Linde Gas, digitalizace je globálním trendem a našim hnacím motorem
 • V Brně testují ekologičtější způsob čištění vody pomocí řas
 • LABOREXPO 2022 – vše od zkumavky až po 3D mikroskop - Příloha veletrhu

A mnoho dalších zajímavých informací ze světa chemie...

Celý časopis, i řadu dalších zajímavosti z chemie, laboratorních technologií a vědy a výzkumu, najdete v PDF na webu časopisu

👉Objednejte si pravidelné bezplatné zasílání tohoto odborného dvouměsíčníku věnovaného chemickým technologiím, laboratorní technice, vědě a výzkumu.

Další informace na webu Chemagazínu nebo v profilech Chemagazínu LabRulezGCMS a Chemagazínu LabRulezLCMS na našich portálech.

CHEMAGAZÍN
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterizing the Elemental Content of Alternative Proteins Using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Proteomika

Determination of Elemental Impurities in Silicon-Carbon Anode Materials for Lithium-Ion Batteries by ICP-OES

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Analysis of Platinum Group Elements (PGEs), Silver, and Gold in Roadside Dust using Triple Quadrupole ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Soils, Sediments, and Sludges by ICP-OES per US EPA 6010D

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Elemental Analysis of Pure Metals and Alloys by Femtosecond Laser Ablation (LA-)ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS, Laserová ablace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXX), 2020

V srpnovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (4/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analýzách pevných a sypkých vzorků.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 6 (XXX), 2020

V prosincovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (6/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a on-line měření při kontrole a ochraně životního prostředí.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN (3/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření pro analýzu plynů a jejich směsí.
Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 2 (XXXII), 2022

Dubnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 2/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Kapalin.
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterizing the Elemental Content of Alternative Proteins Using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Proteomika

Determination of Elemental Impurities in Silicon-Carbon Anode Materials for Lithium-Ion Batteries by ICP-OES

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Analysis of Platinum Group Elements (PGEs), Silver, and Gold in Roadside Dust using Triple Quadrupole ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Soils, Sediments, and Sludges by ICP-OES per US EPA 6010D

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Elemental Analysis of Pure Metals and Alloys by Femtosecond Laser Ablation (LA-)ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS, Laserová ablace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXX), 2020

V srpnovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (4/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analýzách pevných a sypkých vzorků.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 6 (XXX), 2020

V prosincovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (6/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a on-line měření při kontrole a ochraně životního prostředí.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN (3/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření pro analýzu plynů a jejich směsí.
Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 2 (XXXII), 2022

Dubnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 2/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Kapalin.
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterizing the Elemental Content of Alternative Proteins Using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Proteomika

Determination of Elemental Impurities in Silicon-Carbon Anode Materials for Lithium-Ion Batteries by ICP-OES

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Analysis of Platinum Group Elements (PGEs), Silver, and Gold in Roadside Dust using Triple Quadrupole ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Soils, Sediments, and Sludges by ICP-OES per US EPA 6010D

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Elemental Analysis of Pure Metals and Alloys by Femtosecond Laser Ablation (LA-)ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS, Laserová ablace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXX), 2020

V srpnovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (4/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analýzách pevných a sypkých vzorků.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 6 (XXX), 2020

V prosincovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (6/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a on-line měření při kontrole a ochraně životního prostředí.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN (3/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření pro analýzu plynů a jejich směsí.
Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 2 (XXXII), 2022

Dubnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 2/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Kapalin.
 

Mohlo by Vás zajímat

Characterizing the Elemental Content of Alternative Proteins Using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství, Proteomika

Determination of Elemental Impurities in Silicon-Carbon Anode Materials for Lithium-Ion Batteries by ICP-OES

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Analysis of Platinum Group Elements (PGEs), Silver, and Gold in Roadside Dust using Triple Quadrupole ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Analysis of Soils, Sediments, and Sludges by ICP-OES per US EPA 6010D

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Elemental Analysis of Pure Metals and Alloys by Femtosecond Laser Ablation (LA-)ICP-MS

Aplikace
| 2022 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS, Laserová ablace
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články

Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 4 (XXX), 2020

V srpnovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (4/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analýzách pevných a sypkých vzorků.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 6 (XXX), 2020

V prosincovém vydání časopisu CHEMAGAZÍN (6/2020) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a on-line měření při kontrole a ochraně životního prostředí.
Článek | Produkt

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 3 (XXXI), 2021

V aktuálním vydání časopisu CHEMAGAZÍN (3/2021) najdete mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) o analytických metodách a měření pro analýzu plynů a jejich směsí.
Článek | Různé

Aktuální číslo CHEMAGAZÍN 2 (XXXII), 2022

Dubnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 2/2022 přináší mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Kapalin.
Další projekty
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.