ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Metrohm Česká republika
Naše společnost nabízí řešení v oblasti iontové analýzy pomocí titrace, iontové chromatografie, voltametrie a polarografie.
Tagy
Článek
Aplikace
Produkt
Video
Logo of LinkedIn

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS): Perfektní řešení pro sledování čistoty regenerovaných rozpouštědel

Čt, 1.12.2022
| Originální článek z: Metrohm/Wim Guns
Procesy regenerace rozpouštědel jsou běžné v chemickém i ve farmaceutickém průmyslu při výrobě API (aktivních farmaceutických složek).
Video placeholder
 • Foto: Pixabay/Paulina101: Blízká infračervená spektroskopie (NIRS): Perfektní řešení pro sledování čistoty regenerovaných rozpouštědel
 • Video: MetrohmTV: How to measure liquid samples with the NIRS DS2500 Liquid Analyzer

Regenerace rozpouštědel je proces extrakce užitečných rozpouštědel a surovin z odpadu nebo rozpouštědel vedlejších produktů, které vznikají během výrobních procesů. Rozpouštědla, která se v těchto situacích používají, se často nelikvidují nebo nespalují, ale místo toho se regenerují a čistí, protože to šetří značné náklady. Použitá rozpouštědla se většinou čistí destilací.

Organická rozpouštědla

Organická rozpouštědla jsou vysoce lipofilní – jsou schopna rozpouštět oleje, tuky, pryskyřice, pryž a dokonce i plasty. Používají se v mnoha aplikací, jako jsou barvy, nátěry, lepidla a detergenty. Kromě toho se používají k výrobě kosmetiky, agrochemických produktů, polymerů a kaučuků a mnoho dalších. Navzdory obavám o životní prostředí a potenciálním zdravotním rizikům jsou organická rozpouštědla (např. uhlovodíková, chlorovaná, okysličená a také obsahující dusík a síru) stále široce používána kvůli jejich bezkonkurenčnímu výkonu.

Při použití organických rozpouštědel se nejčastěji vyskytující nečistotou stává nejběžnější rozpouštědlo – voda. Přítomnost vlhkosti narušuje mnoho reakcí, a proto je stanovení obsahu vody klíčové.

Hlavní výhody regenerace rozpouštědel

Snížené provozní náklady
 • Výrazně snížené náklady na nákup drahých rozpouštědel
 • Snížení nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu
 • Snížené požadavky na zásoby drahých rozpouštědel
Zlepšený dopad na životní prostředí
 • Zelený přístupobnova a recyklace rozpouštědel znamená zachování a obnovu cenných zdrojů oproti likvidaci a/nebo rozkladu směsí rozpouštědel
 • Odstranění rozpouštědel z vodných odpadů, čímž dochází k čištění odpadních vod v procesu
Zajištění kvality
 • Vaše vlastní regenerace ve vyhrazeném zařízení vám zajistí materiál podle specifikace bez cizích látek
Zajištění dodavatelského řetězce a kontinuita provozu
 • Pokud rozpouštědla nejsou dodána včas nebo jsou nedostupná z důvodu nedostatku dodávek, stávek nebo výpadků dodavatele, jsou společnosti, které jsou schopné získávat rozpouštědla rozpouštědla regenerací nezávislé a můžou pokračovat ve výrobě produktů bez přerušení.

Pixabay/Paulina101: Blízká infračervená spektroskopie (NIRS): Perfektní řešení pro sledování čistoty regenerovaných rozpouštědel

Blízká infračervená spektroskopie – ideální nástroj pro sledování čistoty (a nečistot) v regenerovaných rozpouštědlech

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) je již více než 30 let zavedenou metodou pro rychlou a spolehlivou kontrolu kvality procesů regenerace rozpouštědel. Mnoho společností však stále ve svých QA/QC laboratořích implementaci NIRS důsledně nezvažuje. Důvodem mohou být buď omezené zkušenosti s aplikačními možnostmi nebo obecné váhání s implementací nových metod.

Použití NIRS má oproti jiným konvenčním analytickým technologiím několik výhod. Za prvé, NIRS je schopen měřit více parametrů za pouhých 30 sekund bez jakékoli přípravy vzorku! Neinvazivní interakce světlo-hmota používaná NIRS, ovlivněná fyzikálními i chemickými vlastnostmi vzorku, z něj činí vynikající metodu pro stanovení obou typů vlastností.

Níže se podíváme na standardní řešení pro monitorování čistoty methylenchloridového rozpouštědla spolu se dvěma hlavními nečistotami (methanol a voda), vyvinuté podle implementačních pokynů NIRS ASTM E1655.   Přečtěte si naše předchozí příspěvky na blogu, abyste se dozvěděli více o NIRS.

Monitorování čistoty (a nečistot v) regenerovaného rozpouštědla pomocí analyzátoru kapalin DS2500

V této aplikaci byly vzorky rozpouštědla methylenchloridu (nebo dichlormethanu, CH₂Cl₂) získány z výstupu destilační jednotky pro regeneraci rozpouštědla. Vzorky obsahovaly řadu typických úrovní čistoty a také byly v destilovaném rozpouštědle přítomny nečistoty methanolu a vody. Vzorky byly analyzovány ve 4mm jednorázových skleněných lahvičkách pomocí analyzátoru kapalin Metrohm DS2500.

Metrohm: Metrohm DS2500 analyzátor kapalin pro blízkou infračervenou spektroskopickou analýzu rozpouštědel

Pro získání referenčních hodnot byly vzorky analyzovány plynovou chromatografií (GC) na methanol a Karl Fischer titrací na vodu ihned po NIRS analýze, aby se zabránilo jakýmkoli změnám ve vzorcích v průběhu času. Teplota vzorku nebyla kontrolována a měnila se s okolními podmínkami v laboratoři pro všechna měření NIRS.

NIR analýza byla úspěšná díky kombinaci stabilních NIR měření pomocí analyzátoru kapalin DS2500 a možnostmi modelování částečných nejmenších čtverců (PLS) v softwarovém balíku Vision Air Complete.

Výsledky NIRS jsou získány velmi rychle a není nutná žádná příprava vzorků před analýzou. To umožňuje sledovat a řídit proces, což při použití primárních metod (GC a Karl Fisher) nebylo proveditelné. Měření pomocí NIRS nevyžaduje vyškolené analytiky – pro analýzu jsou potřeba pouze jednorázové skleněné lahvičky!

Další informace o regeneraci rozpouštědla a analýze čistoty pomocí NIR spektroskopie.

 • Parametr: Nečistoty (voda a metanol) / Čistota (CH₂Cl₂)
 • Referenční metoda: KF titrace / GC
 • Aplikace NIRS: AN-NIR-21 - Monitoring the purity of recovered solvents by NIRS
 • Výhody NIRS: Voda, methanol a CH₂Cl₂ se měří současně během jedné minuty bez potřeby chemických činidel nebo přípravy vzorku.

Obrázky níže ukazují výsledky měření uvedené v aplikaci výše. Korelační grafy pro vodu (vlhkost, Obrázek 3) a methanol (MeOH, Obrázek 4) ukazují, že oba modely jsou robustní. Dále korelační koeficient (R²) se blíží 1 pro oba modely a standardní chyba předpovědi (SEP) je v souladu se standardní chybou kalibrace (SEC).

Vyvinut byl i kalibrační model pro čistotu CH₂Cl₂ (Obrázek 5). Kromě vlhkosti a methanolu bylo ve vzorcích několik dalších nečistot a všechny použitelné spektrální oblasti byly použity k modelování pásů rozpouštědel i pásů všech nečistot (Obrázek 2). Referenční hodnoty byly vypočteny z výsledků GC. Hodnota SEP byla velmi podobná hodnotě SEC, což ukazuje na dobrou prediktivní přesnost srovnatelnou s přesností stanovení GC.

Metrohm: Surová NIR spektra vzorků methylenchloridu

Metrohm: Kalibrační data (NIRS vs. primární metoda) pro vlhkost v methylenchloridovém rozpouštědle

Metrohm: Kalibrační data (NIRS vs. primární metoda) pro methanol v methylenchloridovém rozpouštědle

Metrohm: Kalibrační data (NIRS vs. primární metoda) pro čistotu methylenchloridového rozpouštědla

Souhrn

NIR spektroskopie se výborně hodí pro analýzu různých nečistot v rozpouštědlech i samotné čistoty rozpouštědla na základě zde znázorněného příkladu aplikace s methylenchloridem. Ve srovnání s primárními metodami (plynová chromatografie a Karl Fischer titrace), je čas potřebný k získání výsledku velkou výhodou použití NIRS – jediné měření je dokončeno během jedné minuty namísto jedné až dvou hodin pomocí GC nebo KFT.

Využití NIR spektroskopie jako alternativní techniky má několik výhod, včetně výše zmíněné krátké doby k dosažení výsledku. Navíc nejsou potřeba žádné chemikálie ani jiné drahé vybavení a NIRS se používá tak snadno, že i pracovníci na směny mohou provádět tyto analýzy s minimálním školením.

Produktové stránky Metrohm DS2500 NIR spektrometr
Metrohm Česká republika
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.