ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Věda a výzkum
Logo of LinkedIn

Prezidenti a věda

Pá, 20.1.2023
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/TH
Jaký je vztah bývalých prezidentů k bádání či vysokému školství a jaké názory na vědu mají kandidáti na prezidenta, kteří postoupili do druhého kola?
Pixabay/ Markéta (Machová) Klimešová: Prezidenti a věda

Pixabay/ Markéta (Machová) Klimešová: Prezidenti a věda

Asi nejvýznamnější pravomocí prezidenta České republiky je jmenování nových profesorek a profesorů, případně také rektorek či rektorů. Další pravomocí, která se může dotknout zejména popularizace vědy, je udělování či propůjčování státních vyznamenání.

Podíváme-li se do historie, zjistíme, že jak za první republiky, tak v novodobé etapě samostatného českého státu, byli někteří prezidenti vysokoškolsky vzdělaní lidé. Tomáš Garrigue Masaryk se po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou část stal na té české profesorem filozofie a jeho aktivita v otázce pravosti Královédvorského a Zelenohorského rukopisu je známá. Ačkoli nebyl typickým systematickým filozofem a preferoval filozofii aktivně prožívat, jak píše René Wellek v knize On Masaryk z loňského roku, jeho myšlenky inspirují filozofy nebo politology dodnes.

Edvard Beneš získal vysokoškolské vzdělání jak doma v Praze, tak ve Francii, na tehdejší École libre des sciences politiques. Na Univerzitě Karlo-Ferdinandově se habilitoval podobně jako Masaryk v oboru filozofie a získal čestný doktorát na právnické fakultě.

Válečné a komunistické prezidenty přiblížíme pouze telegraficky:

  • Emil Hácha byl právníkem a předsedou nejvyššího správního soudu, docentem na právech v Praze a byl také vědecky aktivní.
  • Klement Gottwald se vyučil truhlářem, jinak byl celoživotní politik.
  • Antonín Zápotocký byl rovněž řemeslníkem – kameníkem – a podílel se na dostavbě katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
  • Antonín Novotný se vyučil zámečníkem.
  • Ludvík Svoboda, vystudovaný zemědělec s vinařskou praxí, se stal legionářem a posléze profesionálním vojákem.
  • Gustáv Husák byl doktorem práv z pražské univerzity, na Ústavu státu a práva československé Akademie věd v Bratislavě získal vědecký titul kandidáta věd.

Literární a dramatická tvorba Václava Havla je veskrze známá. Jediný řádný akademický titul MgA. mu byl přiznán až v roce 1990 za absolvování divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Bylo mu uděleno 46 čestných doktorátů na tuzemských i zahraničních univerzitách po celém světě (Oxford, Rio de Janeiro, Haifa, Glasgow, Michigan, Pretorie, Wellington, Bangkok, New York a další).

Václav Klaus je známý svým profesorským titulem z oboru ekonomie. Jak uvádí stránky jeho institutu, jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu Československé Akademie věd absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd. V roce 1970 byl v rámci tehdejších čistek z Akademie věd vyhozen a z politických důvodů na dlouhá léta pracoval na podřadných místech ve Státní bance československé. Odtud se koncem roku 1987 vrátil k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV. Ihned po 17. listopadu 1989 vstoupil do politiky, ale kontakt se světem ekonomické vědy neztratil. Dále příležitostně přednášel i publikoval a v roce 1991 se na Univerzitě Karlově habilitoval jako docent v oboru ekonomie. V roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Dosavadní prezident Miloš Zeman má také k vědě v oblasti ekonomie blízko. V roce 1969 absolvoval obor národohospodářské plánování na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické a následně zde i vyučoval. V roce 1990 nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV jako vědecký pracovník.

Kandidáti postupující do druhého kola, jejich vysokoškolské vzdělání a zkušenosti s oblastí vědy a výzkumu (dle abecedy)

Andrej Babiš

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Bývalý premiér a ministr financí má ale s vědou a výzkumem relativně dost zkušeností. Jako premiér byl předsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, poradního orgánu české vlády. Jako ministr financí vlády Bohuslava Sobotky se podílel na podobě financování vědy a výzkumu v ČR. Statistiky ukazují, že za jeho ministrování a vedení vlády podíl financí jdoucí do oblasti VaV na státním rozpočtu stoupal za poslední léta nejvíce. V roce 2018 získal satirické ocenění společnosti Sisyfos – klubu českých skeptiků mj. za výroky o homeopatii.

Ve svých programových novinách kandidát Andrej Babiš nepřináší žádný hlubší vhled do toho, jak by jako prezident zasahoval v rámci svých pravomocí do oblasti vědy a výzkumu. V debatě iRozhasu 7. 1. 2023 Andrej Babiš řekl, že: „Ministry vlády bych určitě jmenoval bez výhrad, je to vizitka pana premiéra, koho má ve vládě.“ Vzhledem k tomu, že nemáme jeho konkrétní stanovisko ke jmenování rektorů, rektorek a profesorů, profesorek, odvozujeme, že by v těchto případech postupoval obdobně a věcnou kvalifikaci navržených by nechal v gesci dotčených orgánů – senátů a rad.

Petr Pavel

Životopis Petra Pavla říká, že v roce 1975 nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě. Poté absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a postgraduální studium zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Speciální kurzy absolvoval také na Vysoké štábní škole v Camberley ve Velké Británii, na Královské akademii obranných studií v Londýně (2005) a na King’s College London, kde získal titul Master of Arts v oboru mezinárodních vztahů (2006).

V jeho volebním programu najdeme akcent na vědu zejména ve spojení s řešením klimatické změny. „Bez zdravé přírody a funkční české krajiny nebudeme mít příjemné životní prostředí, kvalitní potraviny, dostatek čisté vody ani čerstvý vzduch. Je nutné zamezit laxnímu přístupu i zbytečným vášním. Spoléhejme na vědu. Začněme konat,“ píše se v dokumentu. Silně se také opírá o podporu vzdělávání, neuvádí však, na jaké úrovni. V případě zvolení plánuje vytvoření pozice poradce prezidenta pro oblast vzdělávání. V televizní debatě České televize řekl, že by jmenoval rektory, rektorky a profesory či profesorky bez zpochybňování vůle akademických senátů a vědeckých rad. V případě, že by nějaký budoucí rektor čelil podezření, jakému v současnosti čelí Danuše Nerudová, vyčkal by dle svých slov na závěry šetření.

Druhé kolo volby prezidenta ČR se uskuteční 27. – 28. ledna 2023.

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.