ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Sjezd chemiků / Zjazd chemikov
Sjezd chemiků je již tradičně příležitostí k potkávání nejen členů České nebo Slovenské společnosti chemické, ale všech chemiků, učitelů, studentů a přátel chemie.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Video
Logo of LinkedIn

75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023 (Program)

Út, 15.8.2023
| Originální článek z: SChS/75. Zjazd chemikov
Prinášame Vám kompletný program 75. Zjazdu chemikov, ktorý sa bude konať 4.-8. 9. 2023 už po piaty krát v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.
Video placeholder
 • Foto: SChS: 75. Zjazd chemikov/Sjezd chemiků 2023 (Program)
 • Video: Grand Hotel BELLEVUE: Grand Hotel BELLEVUE v 4K

ODBORNÉ SEKCIE

SChS: 75. Zjazd chemikov 2023 - Súhrnný program

Program Utorok, 5. septembra 2023

09:00 - 09:30 Otvorenie zjazdu, kongresová sála Grand Hotel Bellevue
09:30 - 10:00 Príhovory hostí zjazdu
10:00 - 11:00 Plenárna prednáška: Mass photometry: weighing molecules with light
 • Philipp Kukura
11:00 - 12:00 Ocenenia SChemS
12:00 - 14:00 Obed, Grand Hotel Bellevue
14:00 - 14:50 00:50 Pozvaná prednáška: Úloha chémie a materiálových analýz v procesoch ochrany kultúrneho dedičstva
 • Milena Reháková
 • miestnosť: Bellevue I
14:50 - 15:00 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
15:00 - 15:10 Otvorenie odborných sekcií - úvodné slová garantov
18:00 - 20:00 Večera, Grand Hotel Bellevue
20:00 - 23:00 Posterové prezentácie a vínny večer

Sekcia 1 Analytická chémia (Utorok, 5. septembra 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Ľubomír Švorc
 • miestnosť: Bellevue I
15:10 - 15:30 Biochar ako perspektívny a zelený elektródový materiál pre elektrochemické senzory
 • Prednáška: Ľubomír Švorc
15:30 - 15:50 Seznamte se, Metrohm
 • Komerčná prednáška: Peter Barath (Metrohm, ČR)
15:50 - 16:10 Reaxys Academic Edition – how to utilise full power of Reaxys to support academic chemistry research and education
 • Komerčná prednáška: Piotr Golkiewicz (Elsevier Life Science Solutions)
16:10 - 16:40 Prestávka: Občerstvenie
16:40 - 17:00 Voltampérometrická metóda pre detekciu oxidu siričitého vo víne založená na elektróde z diamantu dopovaného bórom a reakčnej elektrochémii bez interferencií
 • Prednáška: Eva Culková
17:00 - 17:20 Studium voltametrického chování 7β-hydroxycholesterolu na elektrodě z borem dopovaného diamantu
 • Prednáška: Eva Bláhová
17:20 - 17:40 Performance of different boron-doped diamond surface states in electrochemical detection of neurotransmitters in neuron cultivation medium
 • Prednáška: Anton Lytvynenko

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry (Utorok, 5. septembra 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Radko Tiňo
 • miestnosť: Bellevue II
15:10 - 15:30 Využitie fermentácie jablkových výliskov na zvýšenie obsahu polyfenolov
 • Prednáška: František Kreps
15:30 - 15:50 Využitie rakytníkovej šťavy na prípravu fermentovaných ovocných nápojov
 • Prednáška: Zuzana Krepsová
15:50 - 16:10 Využití monomerů z rostlinných olejů v syntéze akrylátových latexů pro lekařské aplikace
 • Prednáška: Martin Kolář
16:10 - 16:40 Prestávka: Občerstvenie
16:40 - 17:00 Tištěné indikátory pro chytré potravinové obaly
 • Prednáška: Vojtěch Dobiáš
17:00 - 17:20 Polymerní vektory na bázi diblokových hydrolyticky štěpitelných polykationtů pro doručování genů
 • Prednáška: Eliška Hrdá
17:20 - 17:40 Starnutie a možnosti ochrany polyuretánových materiálov v zbierkach kultúrneho dedičstva
 • Prednáška: Radko Tiňo

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie (Utorok, 5. septembra 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Ján Híveš
 • miestnosť: Salónik SILVER
15:10 - 15:30 Vliv předúpravy membrány a vodivosti katalyzátoru na výkon alkalické elektrolýzy vody s aniontově selektivní membránou
 • Prednáška: Michaela Plevová
15:30 - 15:50 Polybenzimidazole based separator for alkaline membrane water electrolysis
 • Prednáška: Kateřina Hradečná
15:50 - 16:10 Vliv typu separátoru na provoz alkalického elektrolyzéru vody při nízkých koncentracích kapalného elektrolytu
 • Prednáška: Karel Denk
16:10 - 16:40 Prestávka: Občerstvenie
16:40 - 17:00 Viaczložkové Ni-Fe-W katalyzátory pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody
 • Prednáška: Jana Záchenská
17:00 - 17:20 Bifunčkní katalyzátory na bázi selenidů přechodných kovů pro použití v reverzibilních alkalických palivových článcích
 • Prednáška: Dita Hronová
17:20 - 17:50 Studium dynamiky změn expanzních sil a rozměrů pilotního elektrodialýzního svazku
 • Pozvaná prednáška v sekcii: Roman Kodým

Program Streda, 6. september 2023

8:30 - 9:20 Biologický potenciál koordinačných zlúčenín zinku a striebra
 • Pozvaná prednáška: Zuzana Vargová
 • miestnosť: Bellevue I
9:20 - 9:30 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
14:00 - 14:50 Môže nám sklo pomôcť v boji proti baktériám rezistentným na antibiotiká?
 • Pozvaná prednáška: Dušan Galusek
 • miestnosť: Bellevue I
14:50 - 15:00 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivých sekcie
18:00 - 20:00 Večera
20:00 - 21:00 Diskusia členov SChemS a ČSCH o vzájomnej spolupráci, Salónik KRISTAL
20:00 - 23:00 Posterové prezentácie a pivný večer

Sekcia 1 Analytická chémia (Streda, 6. september 2023)

 • Predsedajúca sekcie: Katarína Hroboňová, Jana Blaškovičová, Ján Labuda
 • miestnosť: Bellevue II
9:40 - 10:00 Flow techniques for sample pretreatment
10:00 - 10:20 Vsádová injekční analýza
10:20 - 10:40 Vsádzková injekčná analýza ako účinný analytický prostriedok vo farmaceutickej praxi
 • Prednáška: Marek Haššo
10:40 - 11:00 Prestávka: Občerstvenie
11:00 - 11:20 Katecholázová aktivita komplexů mědi: v roztoku vs. na povrchu částic
 • Prednáška: Michaela Bártová
11:20 - 11:40 Methods of rapid heavy metals determination in wine samples
 • Prednáška: Jarmila Švancarová Laštincová
11:40 - 12:00 Synthesis and analytical applications of CdTe-QD’s nanoparticles
 • Prednáška: Ivan Landry Yumdjo Youmbissi
12:00 - 14:00 Obed
15:00 - 15:20 Advanced selective materials as adsorbents for sample preparation extraction techniques and HPLC analysis of bioactive compounds
 • Prednáška: Katarína Hroboňová
15:20 - 15:40 Development of molecularly imprinted polymer and its magnetic version for the extraction of panthenol from personal care products
 • Prednáška: Andrea Špačková
15:40 - 16:00 Glycopeptide enrichment on polar stationary phases in hydrophilic interaction liquid chromatography mode
 • Prednáška: Katarína Molnárová
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Chemický otisk jako nástroj pro určení provenience radiolaritových artefaktů
16:40 - 17:00 Elektrochemická oxidácia vybraných perzistentných zlúčenín a identifikácia ich degradačných a transformačných produktov
 • Prednáška: Lucia Hojová
17:00 - 17:20 Vplyv triklosanu a strieborných nanočastíc na DNA/GCE biosenzor
 • Prednáška: Jana Blaškovičová
17:20 - 17:40 Validace metody pro stanovení aminokyselin v půdách
 • Prednáška: Sylvie Kříženecká

Sekcia 2 Fyzikálna chémia (Streda, 6. september 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Peter Šimon
 • miestnosť: Salónik KRISTAL
15:00 - 15:20 Elektrochemická studie vybraných acylgermanů
 • Prednáška: Vojtěch Bičák
15:20 - 15:40 Metoda skupinových příspěvků pro kvalifikované odhady prvních redoxních potenciálů
 • Prednáška: Alan Liška
15:40 - 16:00 EPR and UV–VIS–NIR spectroelectrochemistry of biologically active copper complexes
 • Prednáška: Peter Rapta
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Usage of dopped sapphires as multimodal markers for in-vivo imaging
 • Prednáška: Martin Šácha
16:40 - 17:00 Relationship between photocatalytic degradation of organic dyes and photocatalytic water splitting in oxide and sulfide semiconductors
 • Prednáška: Michal Žitňan
17:00 - 17:30 Computational study of modified graphene-based nanomaterials
 • Pozvaná prednáška v sekcii: Michal Malček

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia (Streda, 6. september 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Ivan Šalitroš, Radovan Herchel,
 • miestnosť: Salónik SILVER
9:40 - 10:00 Neutral cobalt(II)-bis(benzimidazole)pyridine field-induced single-ion magnets
 • Prednáška: Jana Juráková
10:00 - 10:20 Light-induced isomerization of azophenyl moiety in SCO active Fe(II) complexes
 • Prednáška: Alexandra Šagátová
10:20 - 10:40 Manganaté koordinační sloučeniny s makrocyklyckými ligandy pohledem kvantové chemie
 • Prednáška: Radovan Herchel
11:00 - 11:20 Cobalt(II) complexes with bis(pyrazolyl)pyridine ligands acting as field-induced single-ion magnets
 • Prednáška: Ivan Šalitroš
11:20 - 11:40 Nukleázová aktivita koordinačných zlúčenín založených na derivátoch triazacyklononánu
 • Prednáška: Michaela Buziková
11:40 - 12:00 Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace
 • Komerčná prednáška: Ivo Novotný (LabRulez, ČR)

Sekcia 4 Organická chémia (Streda, 6. september 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Jiří Hanusek
 • miestnosť: Salónik KRISTAL
9:40 - 10:00 Modifikované nukleofily reaktivující cholinesterasy inhibované organofosforovými sloučeninami: syntéza a biologická aktivita
 • Prednáška: - Dávid Maliňák
10:00 - 10:20 Diglykozidázy ako nástroj syntézy štruktúrovaných diglykozidov
 • Prednáška: Vladimír Mastihuba
10:20 - 10:40 Total synthesis of hemerocallisamine I paved by gram-scale synthesis of (2S,4S)-4-hydroxyglutamic acid lactone
 • Prednáška: - Lucia Pinčeková
10:40 - 11:00 Prestávka: Občerstvenie
11:00 - 11:20 SAR studies of novel macrocyclic antibiotic berkeleylactone A
 • Prednáška: Dominika Valachová
11:20 - 11:50 Príprava a využitie oligonukleotidov s terminálnou difosfátovou skupinou
 • Pozvaná prednáška v sekcii: Ján Matyašovský
11:50 - 12:10 Udržateľné riešenia pre chemické laboratóriá
 • Komerčná prednáška: Zuzana Antalová (Merck Life Science)

Sekcia 7 Chemprogress – chemické technológie (Streda, 6. september 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Karel Denk
 • miestnosť: Salónik SILVER
15:00 - 15:20 Nové slitinové katylyzátory pro použití ve vysokoteplotních palivových článcích s protonově vodivou membránou
 • Prednáška: Jan Dismas Buriánek
15:20 - 15:40 Korózia kovov v kontakte s materiálmi používanými pre skladovanie latentného tepla
 • Prednáška: Andrea Červenková
15:40 - 16:00 Elektrochemické metódy na charakterizáciu modifikovaných tanátových vrstiev železných artefaktov
 • Prednáška: Roman Košťúr
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Sledovanie stability železanov
 • Prednáška: Michaela Benköová
16:40 - 17:00 Riešenie problému enviro-záťaže v Strážskom
 • Prednáška: Ján Híveš
17:00 - 17:20 Polychlórované bifenyly Strážske - minulosť a súčasnosť
 • Prednáška: Ladislav Štibrányi

Cena Marty Sališovej (Streda, 6. september 2023)

9:30 - 9:40 Úvod Cena Marty Sališovej - otvorenie a úvodné slová
9:40 - 10:00 Development of an analytical method for monitoring selected bioplasticizers in water
 • Prednáška: Nicolette Viktoryová
10:00 - 10:20 Katalytická hydrogenace CO2 na katalyzátorech typu oxidů kobaltu
 • Prednáška: Zuzana Kovářová
10:20 - 10:40 Analýza mastných kyselín s krátkym a stredne dlhým uhlíkovým reťazcom v syroch pomocou GC-MS
 • Prednáška: Michal Fulín
10:40 - 11:00 Prestávka: Občerstvenie
11:00 - 11:20 Pomalá magnetická relaxácia v jednojadrových Mn(II) komplexoch
 • Prednáška: Romana Mičová
11:20 - 11:40 Štúdium mikroštruktúry vzoriek na báze dimetakrylátu a vplyv variabilných parametrov na ich vlastnosti
 • Prednáška: Katarína Cifraničová
11:40 - 12:00 Analýza glykánov ako diagnostický nástroj rakovinových ochorení
 • Prednáška: Andrea Pinkeová
12:00 - 14:00 Obed
15:00 - 15:20 Elektrochemické vlastnosti monokrystalických borem dopovaných diamantových elektrod s různými krystalovými orientacemi a jejich aplikace v elektroanalýze
 • Prednáška: Peter Čambal
15:20 - 15:40 Studium elektrochemického chování primárních a sekundárních žlučových kyselin a jejich konjugátů
 • Prednáška: Kristýna Jelšíková
15:40 - 16:00 Polykrystalické borem dopované diamantové elektrody s kontrolovaným obsahem sp 2 uhlíku: spektrální a elektrochemická charakterizace
 • Prednáška: Michal Zelenský
16:00 - 16:20 Prestávka: Občerstvenie
16:20 - 16:40 Nanočástice ušlechtilých kovů v protinádorové fototermální terapii
 • Prednáška: Lucie Válková
16:40 - 17:00 Elektrochemická detekcia DNA G-kvadruplexov pomocou N-metyl mesoporfyrínu ako redoxnej sondy
 • Prednáška: Daniel Dobrovodský
17:00 - 17:20 Tetrakoordinované Co(II) komplexy zostavené z heterocyklických aromatických ligandov
 • Prednáška: Zuzana Bielková
17:20 - 17:40 Fenomén teplotne indukovaného javu obrátenia spinu v komplexe železa(III)
 • Prednáška: Terézia Laluhová

Program Štvrtok, 7. september 2023

8:30 9:20 Prínos enzymatickej acylácie ku syntéze prírodných glykofenolík
 • Pozvaná prednáška: Mária Mastihubová
 • miestnosť: Bellevue I
9:20 9:30 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
12:00 14:00 Obed
14:00 18:00 Voľné poobedie
18:00 20:00 Večera
20:00 24:00 Slávnostný večierok, odovzdávanie ocenení, vyhodnotenie posterovej súťaže (Sála Grand Bellevue)

Sekcia 1 Analytická chémia (Štvrtok, 7. september 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Jiří Barek
 • miestnosť: Bellevue I
9:30 9:50 SWOT analýza eliminační voltametrie s lineárním scanem
 • Prednáška: Tomáš Navrátil
9:50 10:10 Netradiční spojení elektrochemie s hmotnostní spektrometrií: analýza elektrolytických produktů adsorbovaných na elektrodě
 • Prednáška: Jana Skopalová
10:10 10:30 Is biochar a reliable substitute for carbon black in electrochemical sensing?
 • Prednáška: Olha Sarakhman
10:30 10:50 Prestávka: Občerstvenie
10:50 11:10 Struktura DNA na elektrodách: možná úskalí a cesty k jejich překonání
 • Prednáška: Miroslav Fojta
11:10 11:30 Komplexy DNA oligonukleotidů a složek DNA s ionty rtuti
 • Prednáška: Monika Hermanová
11:30 11:50 Vývoj citlivého a selektívneho elektrochemického biosenzora pre detekciu viroidov (CBCVD)
 • Prednáška: Ondrej Hesko

Sekcia 3 Anorganická a materiálová chémia (Štvrtok, 7. september 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Ivan Šalitroš, Ján Moncoľ
 • miestnosť: Bellevue II
9:30 9:50 New mixed cation heptafluorozirconates/hafnates
 • Prednáška: Oksana Matselko
9:50 10:10 Geometrický index pre hexakoordinované zlúčeniny
 • Prednáška: Ján Moncoľ
10:10 10:30 In2S3/Bi2WO6/Fe3O4 magnetic core-shell stucture as an efficient catalyst for sono-photo hybrid catalytic degradation of tetracycline
 • Prednáška: Mir Saeed Sajjadi
10:50 11:10 Photoinduced modification of the Ge-As-S glass surface
 • Prednáška: Ekaterina Samsonova
11:10 11:30 Příprava a charakterizace tenkých vrstev chalkogenidových skel systémů As-Se a As-S-Se z modifikovaného roztoku skla As50Se50
 • Prednáška: Jiří Jemelka
11:30 11:50 MOF-uhlíkaté kompozity pro sorpci oxidu uhličitého
 • Prednáška: Tomáš Zelenka

Sekcia 4 Organická chémia (Štvrtok, 7. september 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Marek Cigáň
 • miestnosť: Salónik SILVER
9:30 9:50 Eschenmoserova reakce primárních thioamidů – kdy funguje a kdy nikoliv
 • Prednáška: Jiří Hanusek
9:50 10:10 Tandem arylation of binaphthyl by Suzuki coupling and C–H activation
 • Prednáška: Martin Putala
10:10 10:30 Catalytic enantioselective nucleophilic desymmetrisation at P(V)
 • Prednáška: Branislav Ferko
10:30 10:50 Prestávka Občerstvenie
10:50 11:10 1,3,5-triazíny a ich synteticko-biologický potenciál
 • Prednáška: Viktor Milata
11:10 11:30 Transformations of the synthetic chameleon
 • Prednáška: Pavol Jakubec
11:30 11:50 15N NMR studie azo-hydrazo tautomerie v průmyslově vyráběných azobarvivech
 • Prednáška: Antonín Lyčka

Program Piatok, 8. september 2023

9:00 9:50 Borem dopovaný diamant: Perspektivy “netradičního” elektrodového materiálu po třiceti letech výzkumu
 • Pozvaná prednáška: Karolina Schwarzová
 • miestnosť: Bellevue I
9:50 10:00 Presun z Bellevue I do miestností pre jednotlivé sekcie
12:00 14:00 Obed

Sekcia 4 Organická chémia (Utorok, 5. septembra 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Pavol Jakubec
 • miestnosť: Bellevue I
10:00 10:20 Stereoselective synthesis of indolizidine alkaloids from L-glutamic acid
 • Prednáška: Paula Fraňová
10:20 10:40 Suflones and sulfoxides - the key to improved properties of tetrazines for bioorthogonal applications
 • Prednáška: Michal Májek
10:40 11:00 Shed light on triarylhydrazone photoswitches
 • Prednáška: Marek Cigáň
11:00 11:20 Prestávka: Občerstvenie
11:20 11:40 Insights into the photoswitching behaviour of unsymmetrical benzothiazole-based dithienylethenes
 • Prednáška: Juraj Filo
11:40 12:00 Syntéza a studium nových přepínačů na bázi hydrazonů a jejich modifikace stabilním radikálem
 • Prednáška: Lucie Kotásková

Sekcia 5 Vyučovanie a história chémie (Utorok, 5. septembra 2023)

 • Predsedajúca sekcie: Katarína Kotuľáková
 • miestnosť: Salónik SILVER
10:00 10:20 Vydavateľská činnosť Slovenskej chemickej spoločnosti od roku 1942 do roku 2023
 • Prednáška: Viktor Milata
10:20 10:40 Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě – 17 let popularizace v Ostravě
 • Prednáška: Martin Mucha
10:40 11:00 Analýza faktorov úspechu v chemických výpočtoch: príčiny a dôvody výsledkov študentov 1. ročníka VŠ
 • Prednáška: Dominika Koperová
11:00 11:20 Prestávka: Občerstvenie
11:20 11:40 Chemické vzdelávanie v kontexte kurikulárnej reformy
 • Prednáška: Katarína Kotuľáková
11:40 12:00 Expedícia: včera alternatívne, zajtra bežné učebnice chémie
 • Prednáška: Ľubomír Held

Sekcia 6 Aplikovaná chémia, životné prostredie a polyméry (Utorok, 5. septembra 2023)

 • Predsedajúci sekcie: Ivan Kelnar
 • miestnosť: Bellevue II
10:00 10:20 Aplikace pokročilých oxidačních procesů do technologie úpravy a čištění procesních vod v modulární čistírně
 • Prednáška: Libor Dušek
10:20 10:40 Modifikované polymery: náplně kolon pro selektivní sorpce a reakce v průtočném uspořádán
 • Prednáška: Jan Svoboda
10:40 11:00 Vybrané komplexy přechodných kovů využitelné jako katalyzátory pro vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic
 • Prednáška: Eliška Matušková
11:00 11:20 Prestávka: Občerstvenie
11:20 11:40 Triethylamine as a highly efficient catalyst for the chemical imidization of polyimides
 • Prednáška: Zuzana Frances Šimonová
11:40 12:00 Vliv typu a modifikací polysacharidových nanokrystalů na strukturu a vlastnosti nanokompozitu s matricí PCL/PLA
 • Prednáška: Ivan Kelnar
Sjezd chemiků / Zjazd chemikov
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more

Article | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 25/2024

10 webinářů: Preklinické zobrazování, RTS, záznam peptidů 1H-NMR, Krystalografie-software APEX5, X-RAY, Přístroj 8700 LDIR-QCL, Analýza vlhkosti, Základy měření, Prvková analýza
LabRulez
more

Článek | Osobnosti

Město Pardubice udělilo medaile trojici akademiků UPCE

Za účasti vedení města Pardubice a rektora univerzity si převzali tři akademici Medaili města Pardubic za dlouhodobý přínos městu.
Univerzita Pardubice
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.