ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Ohlédnutí za jubilejní 20. Školou hmotnostní spektrometrie

Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie proběhl v týdnu 09. – 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně, tentokráte za přítomnosti více než 240 účastníků.
Orea Rresort Horal

Orea Rresort Horal

Jubilejní 20. ročník Školy hmotnostní spektrometrie proběhl v týdnu 09. – 13. září 2019 ve Špindlerově Mlýně. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se podruhé v řadě odehrálo v hotelu Horal, tentokráte za přítomnosti více než 240 účastníků z řad studentů, akademiků, pracovníků aplikačních laboratoří, přednášejících, firemních zástupců a doprovodných osob.

Ve světle jubilea Školy hmotnostní spektrometrie byl sestaven odpovídající program, jehož úkolem bylo skloubit kontrast vývoje a historie metody hmotnostní spektrometrie se současnými novinkami. Konference začala slavnostní vzpomínkovou sekcí „Česká stopa v historii hmotnostní spektrometrie“, kde vystoupili významní pamětníci z oboru, jmenovitě prof. Čáslavský, prof. Tureček, Dr. Kubelka, Dr. Verner a Dr. Ryska. Poté následovalo udílení medailí Spektroskopické společnosti J. M. M. a čestného členství. Završením slavnostní chvíle byl přípitek, jak Škole MS a jejímu jubileu, tak oceněným.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Jaroslav Jenčo: 20. Škola hmotnostní spektrometrie

Ve slavnostním tónu pokračovala i další sekce, kdy byla tradičně vyhlášena Cena Vladimíra Hanuše. Tato cena je každoročně udělována za nejlepší práci publikovanou v oboru hmotnostní spektrometrie pod záštitou Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. Sponzorem v letošním ročníku byla firma Pragolab a soutěže se zúčastnilo celkem 7 původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem „Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography−Mass Spectrometry Characterization of Gangliosides in Biological Samples“ publikovanou v časopise Analytical Chemistry. Autory práce byli Roman Hájek, Robert Jirásko, Miroslav Lísa, Eva Cífková a Michal Holčapek z Univerzity Pardubice. Po slavnostním předání ceny prof. Holčapek představil práci publiku. Kolektivu autorů této práce ještě jednou gratulujeme.

Další část programu se již nesla v duchu novinek a moderních směrů v oblasti hmotnostní spektrometrie, kdy v průběhu 12 odborných sekcí bylo prezentováno 37 odborných a 8 firemních přednášek. Byla diskutována aktuální témata, jako jsou aplikace hmotnostní spektrometrie v analýze bioléčiv, dopingové analýze, potravinové analýze, bioanalýze a omics, dále teorie a využití iontové mobility, ambientní ionizační techniky, hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, reakce iontů v plynné fázi, zobrazovací hmotnostní spektrometrie a mnohé další.

Pro zvýšení atraktivity programu a prezentaci aktuálních témat předními odborníky z oboru byli pozváni zahraniční přednášející. Dr. Davy Guillarme z Univerzity v Ženevě prezentoval přehledný tutoriál o iontové mobilitě a nové trendy v analýze bioléčiv. Dr. Andreas Thomas z Deutsche Sporthochschule v Kolíně nad Rýnem ukázal nejnovější přístupy v dopingové analýze. Prof. Tureček z Univerzity of Washington v Seattlu představil a diskutoval některé z moderních směrů v oblasti iontové chemie. Soubor podkladů přednášek byl publikován ve sborníku vydaném Spektroskopickou společností Jana Marka Marci (ISBN 978-80-88195-14-6), který účastníci obdrželi v rámci registrace.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci: Schéma programu 20. ročníku Školy MS

Díky velkému ohlasu v minulém roce byly opět před zahájením vlastní Školy MS, 8. a 9. září 2019 uspořádány dva krátké odborné kurzy. Partnerem krátkých kurzů byla firma Pragolab. Díky aktuálním praktickým tématům zaznamenaly velmi vysokou a pro nás potěšující účast. Nedělního kurzu Vývoj LC-MS metody pro malé molekuly vedeného prof. Michalem Holčapkem (Univerzita Pardubice) a doc. Lucií Novákovou (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy) se zúčastnilo více než 60 posluchačů. Kurz byl zaměřen na teoretické aspekty vývoje LC-MS metody, jednotlivé parametry, kvalitativní i kvantitativní analýzu a praktickou interpretaci spekter. Účastníci si své znalosti mohli ověřit v krátkém kvízu a v soutěži interpretace spekter a výherci byli odměněni zajímavými cenami. Pondělního kurzu se zaměřením na statistickou analýzu dat pohledem analytického chemika pod vedením doc. Davida Friedeckého (Univerzita Palackého, Olomouc) se zúčastnilo přes 50 posluchačů. Tento kurz seznámil účastníky s jednotlivými aspekty a úskalími statistického hodnocení v metabolomické analýze formou teoretické prezentace, ale zejména praktickou prací s dostupnými programy.

Protože účastníci na minulém ročníku konference pozitivně hodnotili sekci plakátových sdělení, byla i letos součástí odborného programu a umožnila aktivní účast i mladým výzkumníkům. O tuto sekci byl velký zájem, neboť bylo prezentováno 27 plakátových sdělení a bohaté diskuse v prostoru jejich umístění probíhaly i v nočních hodinách. Plakátová sdělení byla hodnocena odbornou komisí, která vybrala tři vítěze.

3. místo

P. Horká, V. Vrkoslav, J. Cvačka, Lokalizace poloh dvojných a trojných vazeb u methylesterů mastných kyselin pomocí HPLC/APCI-MS2

2. místo

O. Peterka, M. Chocholoušková, R. Jirásko, D. Wolrab, R. Hájek, L. Kuchař, M. Holčapek, Lipidomic comparison of exosomes and human plasma by mass spectrometry

1. místo

A. Bednařík, M. Machálková, J. Štajer, J. Valášek, D. Bezdeková, J. Ludvík, V. Svojanovský, J. Preisler, Paternò–Büchi reakce pro MALDI MS zobrazování izomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby uhlík-uhlík.

Tito vítězové byli v rámci závěrečné sekce oceněni za podpory projektu STARSS a ještě jednou jim gratulujeme.

Důležitou událostí letošní Školy MS byly také volby do pracovního výboru Sekce hmotnostní spektrometrie Spektroskopické společnosti J. M. M. Výbor pracuje ve složení pěti členů, kteří byli voleni z devíti kandidátů patřících mezi významné osobnosti v oblasti hmotnostní spektrometrie v České republice. Nový výbor bude pracovat ve složení: doc. Lucie Nováková (Farmaceutická fakulta UK), prof. Michal Holčapek (Univerzita Pardubice), doc. Josef Cvačka (ÚOCHB AV ČR), prof. Jan Preisler (Masarykova Univerzita) a Dr. Miroslav Polášek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR).

Zajímavý odborný program doprovázela slavnostní a příjemná atmosféra. Odborný program byl doplněn společenskými večery sponzorovanými generálními sponzory a středečním volným odpolednem, které bylo věnováno organizovaným výletům. Ty nabízely možnost návštěvy pivovaru v Nové Pace, hradu Pecka nebo Stezky v korunách stromů, jichž účastníci bohatě využili.Pondělní večer sponzorovaný firmou Waters doprovázel DJ Libor. Úterní večer byl ve znamení rockového koncertu k jubileu školy MS, kde si každý našel své – od zpěvu až po tanec se skupinou LA SKLEROSA za sponzoringu firmy Bruker. Ve středu si účastníci mohli vyslechnout povídání na téma lyžování a hory s Ondrou Novákem následované hudební produkcí jeho kapely Grepy s podporou firmy HPST. Čtvrteční večer byl sponzorovaný firmou Amedis a vystoupil DJ Martin Mach.

Ráda bych na tomto místě v první řadě poděkovala všem přednášejícím za jejich ochotu, čas, zodpovědnost a pečlivost věnovanou přípravě přednášek, které již tradičně byly na velice vysoké úrovni. Děkuji a velice oceňuji tuto snahu. Děkuji také účastníkům za jejich neúnavnou účast na většině přednášek, a to včetně firemních. Velký dík dále patří týmu hotelu Horal za skvělý, příjemný a profesionální přístup při organizaci celé akce, za jejich vstřícnost, flexibilitu a velký podíl na bezproblémové organizaci akce.

Realizace Školy hmotnostní spektrometrie v rozsahu, jak jsme si ji oblíbili, by nebyla možná bez významné podpory firemních partnerů, jimž tímto také velice a srdečně děkuji. Letošní ročník podpořilo celkem 14 firem v abecedním pořadí: Amedis, Atlas Copco, Bruker, HPST, CaymanPharma, Chemagazín, Chromservis, Labicom, Leco, Merck, PE Systems, Pragolab, Shimadzu, Waters a v neposlední řadě projekt STARSS (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaný z EFRR).

Závěrem velmi děkuji také všem členům organizačního výboru za výborně odvedenou práci, zejména pak Miroslavě Bittové a pak všem dalším, tedy Tomášovi Vašinovi ze Spektroskopické společnosti a svým kolegům z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy: Kateřině Plachké, Veronice Pilařové, Haně Kočové-Vlčkové, Ivoně Lhotské, Jakubovi Eduardovi Syřínkovi a Jaroslavovi Jenčovi.

Příští Škola hmotnostní spektrometrie je plánována v termínu 14. – 18. 09. 2020, tentokrát v lokalitě Srní na Šumavě. Organizátorem bude prof. Michal Holčapek a jeho tým z Univerzity Pardubice.

Lucie Nováková

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci/Jaroslav Jenčo: 20. Škola hmotnostní spektrometrie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.