ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Různé
Logo of LinkedIn

EnviroMail™ 12/Evropa: ALS Net Zero závazky a naše plány ve prospěch zaměstnanců, klientů, komunit a akcionářů

Čt, 25.1.2024
| Originální článek z: ALS Czech Republic/EnviroMail™
Změna klimatu je jedním z klíčových problémů naší doby. Prostřednictvím různých akcí v oblasti udržitelnosti, ALS usiluje o dosažení pozitivního dopadu na celkové globální klima.
**Foto:** ALS Czech Republic: EnviroMail™ 12/Evropa: ALS Net Zero závazky a naše plány ve prospěch zaměstnanců, klientů, komunit a akcionářů

Foto: ALS Czech Republic: EnviroMail™ 12/Evropa: ALS Net Zero závazky a naše plány ve prospěch zaměstnanců, klientů, komunit a akcionářů

Společnost ALS si uvědomuje, že změna klimatu je jedním z klíčových problémů naší doby. Prostřednictvím různých akcí v oblasti udržitelnosti, které vždy spojuje hlavní hodnota ALS, tedy STAROSTLIVOST, usilujeme o dosažení pozitivního dopadu na celkové globální klima.

Společnost ALS se snaží přispět ke zlepšení situace a ochraně životního prostředí pomocí svého vědeckého přístupu, inovací, a využívání nejlepších postupů a metod. V letošním roce schválilo představenstvo společnosti ALS závazek dosáhnout nulových emisí uhlíku do roku 2050. Tento závazek je uveden v naší každoroční zprávě o udržitelnosti. Společnost ALS s potěšením sdílí své milníky a cíle i se svými klienty.

Problematika udržitelnosti

V roce 2021 vypracovala společnost ALS svou strategii, která má vést k pozitivnímu ovlivnění klimatu.

Primárním cílem je snížení emisí ve scope 1 a 2 o 40 % do roku 2030. Ke konci fiskálního roku 2023 (březen 2023) společnost ALS již dosáhla snížení o 58 % a dosáhla tak uhlíkové neutrality ve scope 1 a 2, a to s velkým časovým předstihem. Ve stejném měsíci byl projednán a odsouhlasen další klíčový milník společnosti ALS, kdy byl schválen celkový plán dosažení nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Na naší mapě k ALS Net Zero 2050 jsou definovány a zobrazeny stěžejní milníky, úspěšně dokončené akce jsou zvýrazněny zeleně.

ALS Czech Republic: ALS Net Zero Roadmap

Další podrobnosti

Současné klíčové projekty zahrnují: nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů z distribuční sítě (využíváme více než 90 % energie z obnovitelných zdrojů ve všech provozech), dále instalaci více než 1,8 MW solárních fotovoltaických systémů na 16 místech, pokračující implementaci našich standardů ALS pro zelené budovy, které jsou zaměřeny na systémy vytápění, izolaci budov, LED osvětlení, energeticky úsporná zařízení a vybavení, přechod na elektrická vozidla (EV) a zapojení zaměstnanců do přijímání klimaticky příznivých praktik s cílem snížit skutečnou energetickou spotřebu.

Závazek společnosti ALS k nulovým emisím uhlíku zahrnuje snížení absolutních emisí scope 1 a 2 o 95 % a emisí scope 3 o 90 % do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2020. Vzhledem k náročným požadavkům na používání chemikálií, plastů, skleněného laboratorního nádobí a významnému ohřívání a chlazení vzduchu díky používání digestoří, které způsobují částečné cirkulace laboratorního vzduchu, představují vytyčené cíle velmi náročný úkol.

Mapa stanovené cesty (Road Map) společnosti ALS zahrnuje střednědobý cíl snížit absolutní emise skleníkových plynů scope 1 a 2 do roku 2030 o 78 %, ve srovnání s výchozím rokem 2020.

V příštích dvou letech provede společnost ALS nový výpočet emisí skleníkových plynů patřících do scope 3, abychom si ověřili odhad, který byl dokončen ve fiskálním roce 2023. Na základě výsledků bude vypracován akční plán pro dopravu, nákupy zboží/služeb, vznikající opad a dojíždění zaměstnanců do práce. Následně bude pro scope 3 stanoven krátkodobý cíl do roku 2030.

Prioritními akcemi v následujících 5 letech budou:

  • Nakupování elektřiny z obnovitelných zdrojů pro více než 95 % našich provozů.

  • Instalace dalších solárních fotovoltaických systémů (ve fiskálním roce 2024 bylo doposud instalováno 7 systémů, dalších 9 systémů bude dokončeno na začátku fiskálního roku 2025).

  • Přeměna plynových pecí a kotelen na elektrické (kde bude možno).

  • Výběr vozidel s vyšší energetickou účinností; do roku 2030 má být 30 % flotily vozidel hybridních a elektrických.

  • V případě nových laboratoří a při renovacích přechod na směrnice ALS pro zelené budovy (lepší izolace, efektivnější vytápění a chlazení, solární fotovoltaické systémy, vylepšené systémy správy budov).

Jsme rádi, že můžeme sdílet naše závazky se zainteresovanými stranami. Neváhejte kontaktovat vašeho místního zástupce společnosti ALS pro další informace.

ALS Czech Republic: EnviroMail_12 Zpráva o udržitelnosti

ALS Czech Republic: Pro více INFO kontaktujte naše odborníky

Více INFO? Kontaktujte naše odborníky
ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.