ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
CEITEC
Je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technologií. Vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce.
Tagy
Článek
Osobnosti
Logo of LinkedIn

Odešel vynikající vědec, prof. Vladimír Sklenář (* 16. 4. 1951 – † 13. 4. 2024)

Út, 16.4.2024
| Originální článek z: CEITEC/Halina Jílková
Dne 13. dubna 2024 zemřel prof. Vladimír Sklenář, významný expert v oblasti strukturní biologie. Jeho práce přinesla rozvoj NMR spektroskopie v ČR.
- **Foto:** CEITEC: Odešel vynikající vědec, prof. Vladimír Sklenář (* 16. 4. 1951 – † 13. 4. 2024)
  • Foto: CEITEC: Odešel vynikající vědec, prof. Vladimír Sklenář (* 16. 4. 1951 – † 13. 4. 2024)

Dne 13. 4. 2024 zemřel jeden z nejvýraznějších a mezinárodně uznávaných expertů oboru strukturní biologie, profesor Vladimír Sklenář, který se zasloužil o rozvoj NMR spektroskopie v České republice. Profesor Sklenář svým výzkumem významně obohatil fyzikální chemii obecně, specificky jeho metoda Watergate je dnes v biomolekulární biologii univerzálně využívaným postupem. Výzkumné infrastruktury v oblasti strukturní biologie a zejména NMR spektroskopie, jejichž podpoře se Vladimír Sklenář v posledních letech věnoval, mají mezinárodní renomé. Jeho působení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) se vyznačovalo velkým zápalem pro vědecké výzvy a zároveň velkou dávkou lidskosti, se kterou přistupoval ke svým kolegům.

Profesní dráhu Vladimíra Sklenáře odstartoval zájem o experimentální techniky spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR), kterým se věnoval na Ústavu přístrojové techniky v Brně. Jeho zaměření ho na konci 80. let přivedlo do USA, kde během svého pobytu v National Institues of Health v Marylandu publikoval třináct původních a dodnes hojně citovaných vědeckých prací. V roce 1990 byla v prestižním časopise Nature zveřejněna studie tvorby DNA triplexu v roztoku, pod kterou je podepsaný spolu s prof. Juli Feigon z losangeleské University of California.

Po svém pobytu v USA se nakrátko vrátil do českého prostředí, habilitoval se na Přírodovědecké fakultě (PřF) Masarykovy univerzity v oboru fyzikální chemie a poté se stal výzkumníkem u farmaceutické firmy ve Štrasburku, kde vyvinul metodu Watergate, která se dnes běžně používá v NMR spektroskopii k potlačení signálu rozpouštědla.

Zkušenosti nabyté v zahraničí aplikoval Vladimír Sklenář po svém návratu v českém prostředí, a i díky jeho neobvyklé pracovitosti a důslednému přístupu k vědeckým výzvám vznikla pod jeho vedením na PřF Masarykovy univerzity laboratoř zaměřená na vývoj metod NMR spektroskopie a jejich aplikaci na studium struktury a dynamiky biomolekul. „Odchodem profesora Sklenáře ztratila Přírodovědecká fakulta MU jednu z významných osobností své novodobé historie. Profesor Sklenář se spolu s profesorem Kočou zasloužil o založení Národního centra pro výzkum biomolekul (NCBR) a významně se přičinil o rozvoj strukturní biologie, a především metod nukleární magnetické rezonance. Díky němu disponujeme jedním z nejlepších pracovišť v této oblasti v Evropě, možná i na světě. V neposlední řadě si pan profesor vybudoval cenné mezinárodní kontakty, které našim studujícím umožňují získávat zkušenosti na nejprestižnějších světových pracovištích ve svém oboru,“ uvádí děkan PřF MU Tomáš Kašparovský.

Vladimír Sklenář hrál také zcela klíčovou roli při vzniku a rozvoji výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity, od jehož založení v roce 2011 se aktivně zasazoval o jeho vybavení špičkovými přístroji pro oblast NMR spektroskopie a několik let v něm koordinoval program strukturní biologie s vizí budovat vědeckou excelenci. Jeho přičiněním přišlo na CEITEC mnoho vynikajících výzkumníků, z nichž mnozí získali pro Masarykovu univerzitu prestižní ERC a EMBO Installation granty. Vladimír Sklenář zároveň prokázal odvahu a velkou míru předvídavosti při zavádění nových technologií, jako byla například kryo-elektronová mikroskopie, které výzkumníkům na CEITEC umožňují uskutečňovat významné vědecké objevy. „Zásluhy profesora Sklenáře o podporu kvalitního výzkumu a nových perspektivních vědeckých týmů přicházejících na Masarykovu univerzitu jsou neocenitelné a jednoznačně přispěly k rozvoji kvalitního výzkumu s mezinárodními přesahy. Pro řadu vědců mladší generace byl a navždy zůstane velkým vzorem jak po stránce vědecké, tak lidské,“ oceňuje působení Vladimíra Sklenáře prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová.

CEITEC Odešel vynikající vědec, prof. Vladimír Sklenář - 13.4.2024

Dvanáct let vedl Vladimír Sklenář Českou infrastrukturu pro integrativní strukturní biologii (CIISB), o jejíž vybudování se zasloužil nejen v ideové fázi, ale i získáním počátečního financování a ustavením CIISB jako efektivní skupiny servisních laboratoří podporující vědce při excelentním výzkumu. Sdílené infrastruktury v oblasti strukturní biologie byly v té době v České republice pionýrským počinem a jejich vynikající výsledky pod vedením Vladimíra Sklenáře byly klíčové pro začlenění CIIBS do evropských sítí Instruct a Instruct-ERIC. V průběhu let se CIISB stala páteří české komunity strukturní biologie a umožnila jak českým, tak mezinárodním vědcům měřit data pomocí nejmodernějších přístrojů a získat tak vhled do biologických procesů. „Servisní laboratoře podporované CIISB umožňují realizaci ambiciózních výzkumných projektů vědcům v České republice i zahraničí. Popularita CIISB laboratoří mezi vědci je dokladem kvality systému, který Vladimír v této infrastruktuře nastavil,“ potvrzuje význam špičkových laboratoří Pavel Plevka, ředitel CEITEC Masarykovy univerzity.

Osobnost prof. Sklenáře dalece přesahovala odborné i zeměpisné hranice – jeho renomé excelentního vědce dělalo dobré jméno nejen jeho oboru, ale i městu Brnu, kde dlouhodobě působil. Jeho láska k basketbalu a cyklistice se pozitivně promítala do jeho soutěživosti, bez které se kvalitní věda neobejde, a společenská nátura a smysl pro humor z něj zase dělaly člověka, se kterým se dobře spolupracovalo.

Jeho kolegové, kteří svými vzpomínkami přispěli ke vzniku tohoto textu, si ho budou pamatovat jako skvělého kolegu a vynikajícího vědce, který si dovedl vychutnat společnost dobrých lidí, kvalitní víno a jazz…

Poslední rozloučení s drahým zesnulým se uskuteční v pátek 19. dubna 2024 ve 13:00 hodin v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského v Brně.

Elektronická kondolenční kniha

CEITEC
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.