ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
ALS Czech Republic
Základním posláním společnosti ALS je pomáhat našim klientům se kvalifikovaně a informovaně rozhodovat tím, že poskytuje spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data. Zaručujeme spolehlivé výsledky, krátké dodací lhůty, nepřetržitý provoz, odbornou podporu a odběry vzorků.
Tagy
Článek
Laboratoře
Životní prostředí
Video
Logo of LinkedIn

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

St, 22.5.2024
| Originální článek z: ALS Czech Republic
Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
Video placeholder
  • Foto: ALS Czech Republic: Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze
  • Video: Laboratoře ALS Czech Republic: ALS Czech Republic oslavilo 15 let své existence

V laboratoři anorganické chemie provádíme stanovení základních fyzikálně – chemických parametrů (pH, kyselinová neutralizační kapacita, zásadová neutralizační kapacita, konduktivita, chemická spotřeba kyslíku, biochemická spotřeba kyslíku, barva, zákal, rozpuštěné a nerozpuštěné látky atd.), stanovení anorganických parametrů (kovy, anionty, amoniakální dusík, celkový dusík atd.) a v neposlední řadě některé vybrané rozbory organických látek (nepolární extrahovatelné látky, extrahovatelné látky, celkový a rozpuštěný organický uhlík).

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ LABORATOŘE

Základním přístrojovým vybavením jsou spektrofotometry v UV/VIS oblasti, iontové chromatografy (IC), hmotnostní spektrometry či optické emisní spektrometry s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS, ICP-OES), AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.

Pravidelně investujeme do nového přístrojového vybavení. Pokud to současné technologie nabízejí, plně využíváme možností automatických systémů pro co nejlepší efektivitu naší práce pro zákazníky – přístroje s autosamplery, automaty na ředění vzorků či jejich filtraci a automatické vstupy výsledků do laboratorního informačního systému.

ALS Czech Republic: Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

KDO JSOU NAŠI PARTNEŘI

Naše analytické laboratorní služby využívají zejména společnosti působící převážně v oblasti ekologie a likvidace ekologických škod, poskytovatelé odborného poradenství a služeb v oblasti ochrany životního prostředí, dále provozovatelé čistíren odpadních vod (průmyslových, splaškových), výrobci a distributoři pitných vod, provozovatelé bazénů a koupališť, stavební firmy, průmyslové podniky, bioplynové stanice, emisní skupiny, výrobci a prodejci potravin a farmaceutických surovin a výrobků a mnoho dalších.

VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH VÝSTUPŮ

Většina analýz vychází z požadavků české nebo evropské legislativy pro danou oblast nebo vyplývají z nebezpečných vlastností sledovaného parametru (např. Cr(VI), azbest). Výsledky analýz poskytují jednotlivým firmám kvalitní a rychlá analytická data pro řízení sanačních prací, technologií či pro jejich rozhodování jak s daným materiálem naložit.

ALS Czech Republic: Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

PŘIDANÁ HODNOTA

Jako jedna z mála laboratoří analyzující životního prostředí nabízíme našim klientů stanovení šestimocného chromu (vody, zeminy, filtry, absorpční roztoky) pomocí robustní techniky iontové chromatografie ve spojení s postkolonovou derivatizací a UV detekcí. V oblasti emisí poskytujeme našim klientům materiálovou podporu v podobě filtrů a absorpčních roztoků pro odběry vzorků.

Specializujeme se rovněž i na kvalitativní stanovení azbestu v pevných materiálech pomocí polarizačního mikroskopu.

Se stanovením nepolárních extrahovatelných látek pomocí UV spektrometru jsme jako jedna z českých laboratoří pronikli na slovenský trh.

V rámci naší laboratoře FTIR poskytujeme i speciální služby identifikace látek metodou infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR). Tato služba má velmi variabilní využití, například při rozhodování se o shodnosti dvou vzorků (neznámý vzorek a známý standard), identifikaci složení vzorku porovnáním s knihovou spekter organických látek a jejich směsí či identifikaci neznámé složky či znečištění ve známém materiálu.

ALS Czech Republic, s.r.o. a přístroje na ICP-OES

Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES Agilent Technologies 5100 SVDV series byl instalován v říjnu 2015 a je využíván primárně pro analýzu kovů v environmentálních vzorcích, jako jsou různé typy vod a zemin. Tento systém doplňuje své dva předchůdce, axiální systém 720 series a radiální systém 725 series; společně s dalším systémem ICP-OES 5110 series, který bude instalován v letošním srpnu, je tak schopen efektivně analyzovat velké množství vzorků. Nově dodaný systém bude zaměřen na stanovení kovů, hlavně sodíku v potravinových vzorcích a ve vzorcích farmaceutického průmyslu.

Altium International: ALS Czech Republic: Agilent 5100 ICP-OES (Ing. Jan Marek (HPST), Ing. Jitka Hejdrychová)

ALS Czech Republic, s.r.o. a přístroje na ICP-MS

Jeden z mnoha hmotnostních spektrometrů s indukčně vázaným plazmatem ICP-MS Agilent Technologies 7900 series byl instalován v březnu 2015 a je využíván pro ultra-stopovou analýzu kovů v celém spektru matric z oblasti životního prostředí (vody, zeminy, emise, imise), potravin a také produktů z farmaceutického průmyslu. Tento systém doplňuje své dva předchůdce 7700x series a společně s dalším systém ICP-MS 7900 series, který bude instalován v letošním srpnu 2015, je tak schopen efektivně analyzovat velké množství vzorků. Laboratoř zpracovává vzorky v režimu kvality dle ISO 17025 a správné výrobní praxe (SVP).

Altium International: ALS Czech Republic: Agilent 7900 ICP-MS

ALS Czech Republic
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.