Metodický list 17 - Mluvíte a my chápeme - jak ven z věže babylonské

Po, 18.5.2020
| Originální článek z: Eurachem-ČR
Žijeme ve „světové vesnici’’, ale jsme různí a komunikujeme různými jazyky. I uvnitř jednotlivých oborů vnikají nedorozumění, která mohou ústit v mrhání penězi a časem a dokonce i v horší následky.
Pixabay/Frits de Jong/Nový Babylon: Metodický list 17 - Mluvíte a my chápeme - jak ven z věže babylonské

Pixabay/Frits de Jong/Nový Babylon: Metodický list 17 - Mluvíte a my chápeme - jak ven z věže babylonské

Problém

Žijeme ve „světové vesnici’’, ale jsme různí a komunikujeme různými jazyky.

I když lidé mluví stejným jazykem, stejná slova se mohou používat v různých významech. Vezměte například různá použití anglického slova „standard’’ – jako normativní dokument, roztok o známé koncentraci a i druh vlajky.

I uvnitř jednotlivých oborů vnikají nedorozumění, která mohou ústit v mrhání penězi a časem a dokonce i v horší následky.

Když hovoříme o zkouškách v laboratořích, nedostatek plného pochopení klíčových termínů a jejich nesprávné překlady mohou vytvářet prostor pro různou interpretaci stanovených požadavků. Například existuje několik historicky vzniklých různých, ale podobných užití termínu ‚detekční mez’. To může vést k neodpovídajícímu splnění požadavků a tedy být překážkou v produkci analytických dat, vhodných pro daný účel. Společné sdílení pojmů vztahujících se ke kvalitě měření mezi laboratořemi a akreditačními orgány je rozhodující pro správný a harmonizovaný přístup v posuzování laboratoří v celosvětovém měřítku.

Společný jazyk

Potřebujeme společný jazyk, jasný a jednoznačný. Potřebujeme společný slovník poskytující konzistentní definice pojmů a souvisejících termínů.

Pro tento účel se několik organizací zapojilo do společného úsilí k vytvoření a udržování mezinárodního metrologického slovníku (VIM) (1), který má za cíl dosáhnout jednoznačného chápání pojmů souvisejících s měřením napříč všemi odvětvími.

VIM je normativním odkazem v normách ISO/IEC 17025, ISO 15189 a ISO/IEC 17043 a tedy je klíčovým dokumentem pro všechny organizace, které se ucházejí o akreditaci.

Postačuje to?

Pro pracovníky laboratoří však stále některé problémy přetrvávají a je třeba se jim věnovat:

  • Pro mnohé pracovníky jsou některé pojmy a termíny nejasné.
  • Formální definice VIM jsou těžko k pochopení – jsou krátkými formulacemi určenými k použití při měření v mnoha odlišných odvětvích.
  • Překlady do místních jazyků mohou přispívat k nejasnostem, např. pokud se pro stejný pojem používají v různých odvětvích odlišné termíny a překladatel to pomine.
  • Ve snaze začlenit i chemická a biologická měření se udělaly podstatné změny v terminologii. Některé „staré’’ pojmy stále platí, ale mají nové názvy, např. „vnitrolaboratorní reprodukovatelnost’’ vs. „mezilehlá preciznost’’ („within laboratory reproducibility” vs. „intermediate precision”).

K těmto otázkám Eurachem vydal příručku (2), která ve snadno dostupném formátu poskytuje jednoduchá a v kontextu použitá vysvětlení pro nejpoužívanější termíny v analytice s přidanými příklady spojujícími tyto pojmy s chemickými a biologickými měřeními.

Rozumíte těmto termínům?

Zajímá vás kvantita nebo kvalita? V závislosti na odpovědi, budete potřebovat měřicí postup nebo vyšetření? Je verifikace metody to samé jako validace metody nebo je méně náročná? Potřebujete kalibraci či ověření výkonnosti? Máte v laboratoři nějaký měřicí standard? Je metrologická návaznost něco, z čeho máte obavu? To jsou příklady termínů, o které se opírá každý výsledek měření a je třeba jim dobře rozumět.

Příklad – Přesnost, pravdivost, preciznost: jedná se o synonyma?
  • Těsnost mezi výsledky měření - odpovídá pojetí preciznosti (precision)
  • Těsnost průměru výsledku měření a referenční hodnoty - odpovídá pojetí pravdivosti (trueness)
  • Těsnost jednotlivého výsledku měření k pravé hodnotě - odpovídá pojetí přesnosti (accuracy)

Různé situace, znázorněné na obrázku, znázorňují vliv:

a) špatné preciznosti, dobré pravdivosti b) dobré preciznosti a pravdivosti c) špatné preciznosti a špatné pravdivosti d) dobré preciznosti, špatné pravdivosti

Eurachem-ČR: Přesnost, pravdivost, preciznost

Zlepšování jak preciznosti, tak pravdivosti vede k zlepšení přesnosti.

Týká se vás to?

Pracujete v laboratoři, jako manažer/ka kvality nebo vedoucí? Jste zapojený/á do dalších činností ve vztahu k analytice, jako jsou poskytování zkoušení způsobilosti, výroba referenčních materiálů nebo akreditace těchto činností? Přednášíte nebo studujete předmět související s měřením? Používáte výsledky měření nebo určujete jak je používat? Jestliže vaše odpověď na kteroukoliv z těchto otázek je ano, následující citované prameny jsou určeny též pro vás!

Zdroje

(1) International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition. JCGM 200:2012. Html format with informative annotations available from.

Český překlad TNI 010115, Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM). ČNI, Praha 2009. Dostupné též volně ve Sborníku technické harmonizace ÚNMZ, Praha (2010)

(2) V. J. Barwick and E. Prichard (Eds.) Eurachem Guide: Terminology in Analytical Measurement Introduction to VIM3 (2011). ISBN 978-0-948926-29-7.

V češtině vyšlo jako součást KVALIMETRIE 18 Názvosloví analytického měření: Úvod k 3. vydání Mezinárodního metrologického slovníku. Eds. M. Suchánek a D. Milde, EURACHEM-ČR, Praha 2013, ISBN 80-86322-06-8, dostupnost Eurachem-ČR.

Eurachem-ČR
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium Iron Phosphate Cathode Materials for LIBs by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Škola MS: Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
---

Advancing Research of Lithium-Ion Batteries Using the Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Brix, fructose, glucose, and sucrose with NIRS

Instrumentace
NIR Spektroskopie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 2 - Jak překládat precision, accuracy a trueness?

Tento metodický list uvádí konsensus, ke kterému se dospělo při překladu třetího vydání Mezinárodního metrologického slovníku, nakterém se podílela řada odborníků.

Článek | Akademie

Metodický list 4 - Terminologie vzorkování

Správný odběr vzorku je kritickým krokem pro platnost dané analýzy. Abychom se o tomto kroku mohli jednoznačně dohodnout, k tomu slouží terminologie vzorkování.

Článek | Akademie

Metodický list 7 - Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti

Tento metodický list shrnuje metodické přístupy pro zjištění detekčních schopností a způsob jejich výpočtu.

Článek | Akademie

Metodický list 11 - Přístroje a další vybavení analytické laboratoře

V současné době je součástí analytického měřicího systému často sofistikovaná instrumentace mnohdy řízená počítačem. Tento metodický list by měl pomoci při řešení úkolu jak se o ni má pečovat.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 2 - Jak překládat precision, accuracy a trueness?

Tento metodický list uvádí konsensus, ke kterému se dospělo při překladu třetího vydání Mezinárodního metrologického slovníku, nakterém se podílela řada odborníků.

Článek | Akademie

Metodický list 4 - Terminologie vzorkování

Správný odběr vzorku je kritickým krokem pro platnost dané analýzy. Abychom se o tomto kroku mohli jednoznačně dohodnout, k tomu slouží terminologie vzorkování.

Článek | Akademie

Metodický list 7 - Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti

Tento metodický list shrnuje metodické přístupy pro zjištění detekčních schopností a způsob jejich výpočtu.

Článek | Akademie

Metodický list 11 - Přístroje a další vybavení analytické laboratoře

V současné době je součástí analytického měřicího systému často sofistikovaná instrumentace mnohdy řízená počítačem. Tento metodický list by měl pomoci při řešení úkolu jak se o ni má pečovat.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 2 - Jak překládat precision, accuracy a trueness?

Tento metodický list uvádí konsensus, ke kterému se dospělo při překladu třetího vydání Mezinárodního metrologického slovníku, nakterém se podílela řada odborníků.

Článek | Akademie

Metodický list 4 - Terminologie vzorkování

Správný odběr vzorku je kritickým krokem pro platnost dané analýzy. Abychom se o tomto kroku mohli jednoznačně dohodnout, k tomu slouží terminologie vzorkování.

Článek | Akademie

Metodický list 7 - Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti

Tento metodický list shrnuje metodické přístupy pro zjištění detekčních schopností a způsob jejich výpočtu.

Článek | Akademie

Metodický list 11 - Přístroje a další vybavení analytické laboratoře

V současné době je součástí analytického měřicího systému často sofistikovaná instrumentace mnohdy řízená počítačem. Tento metodický list by měl pomoci při řešení úkolu jak se o ni má pečovat.
 

Podobné články


Článek | Akademie

Metodický list 2 - Jak překládat precision, accuracy a trueness?

Tento metodický list uvádí konsensus, ke kterému se dospělo při překladu třetího vydání Mezinárodního metrologického slovníku, nakterém se podílela řada odborníků.

Článek | Akademie

Metodický list 4 - Terminologie vzorkování

Správný odběr vzorku je kritickým krokem pro platnost dané analýzy. Abychom se o tomto kroku mohli jednoznačně dohodnout, k tomu slouží terminologie vzorkování.

Článek | Akademie

Metodický list 7 - Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti

Tento metodický list shrnuje metodické přístupy pro zjištění detekčních schopností a způsob jejich výpočtu.

Článek | Akademie

Metodický list 11 - Přístroje a další vybavení analytické laboratoře

V současné době je součástí analytického měřicího systému často sofistikovaná instrumentace mnohdy řízená počítačem. Tento metodický list by měl pomoci při řešení úkolu jak se o ni má pečovat.