ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Logo of TwitterLogo of FacebookLogo of LinkedIn
Tagy
Laboratorní služby
Výzkumná instituce
Laboratoř
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954 a má tedy již více než šedesátiletou tradici.

Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Laboratoř centra dopravního výzkumu

Laboratoř centra dopravního výzkumu (LCDV) č. 1506 je akreditována na základě splnění akreditačních požadavků dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro zkoušky betonu včetně nedestruktivních a odběru vývrtů, odběr vývrtů z asfaltových vrstev vozovek, zkoušky kameniva, měření nerovnosti vozovek, měření vlastností vozovek georadarem, geotechnické laboratorní a terénní zkoušky zemin, měření hluku, měření kvality ovzduší (imise), stanovení ukazatelů kvality vod a zkoušky dopravních značek a dopravního značení vymezené přílohou osvědčení o akreditaci č. 59/2022.

LCDV dále nabízí provádění dalších zkoušek a měření v neakreditovaném režimu, konzultační a poradenské služby zaměřené na problematiku materiálů a konstrukcí staveb dopravní infrastruktury vč. stanovení PAU v asfaltových směsích a hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí zahrnující hodnocení kontaminace jednotlivých složek životního prostředí, měření emisí vozidel v reálném provozu, měření akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby, *konzultační činnosti v problematice hlukové zátěže z dopravy, měření hlučnosti povrchů vozovek, zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení, drsnosti/protismykových vlastností povrchu vozovky a vodorovného dopravního značení.

💡💡💡 Virtuální prohlídka Laboratoří centra dopravního výzkumu

LCDV se skládá ze tří dílčích laboratoří
  • Laboratoř životního prostředí
  • Laboratoř dopravní infrastruktury
  • Laboratoř dopravního značení

Laboratoř životního prostředí

Laboratoř životního prostředí provádí

  • akreditovaná stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise)
  • měření dopravního hluku
  • chemické analýzy

Realizuje také měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná Ministerstvem životního prostředí. Dále realizuje celou řadu měření a zkoušek v neakreditovaném režimu za účelem kompletního hodnocení znečištění životního prostředí včetně ekotoxikologických zkoušek. Nabízíme rovněž konzultační a poradenské služby zaměřené na hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí.

CDV - Laboratoř životního prostředí.jpg

Hodnocení kontaminace životního prostředí

Nabízíme jak komplexní hodnocení kontaminace životního prostředí na určité lokalitě, tak jednotlivých složek životního prostředí. Využíváme vlastní laboratoře vybavené špičkovou přístrojovou technikou pro odběry environmentálních vzorků. K jejich zpracování a přípravě k chemickým a toxikologickým analýzám a následnému kvalitativnímu i kvantitativnímu stanovení široké škály organických i anorganických látek včetně jejich stopových a ultrastopových koncentrací.

Hodnocení kontaminace vnějšího ovzduší

Provádíme měření koncentrací škodlivých látek v ovzduší uvedených v zákoně č. 201/2012 Sb. autorizovaná MŽP a akreditovaná ČIA: oxid dusičitý (oxidy dusíku), oxid uhelnatý, oxid siřičitý, troposférický ozón, benzen, pevné částice PM10 a PM2.5, arsen, kadmium, nikl, olovo a benzo(a)pyren.

Měření provádíme přístrojem Airpointer (Recordum Messtechnik GmbH, Rakousko). Může být prováděno současně na třech lokalitách. Délka měření závisí na požadavcích zadavatele, lze dohodnout různá schémata měření.

Hodnocení kontaminace půd
Hodnocení stavebních materiálů, druhotných surovin a odpadů
Hodnocení kontaminace vod
 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

XI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí (REGISTRACE)

Zveme Vás na jedenáctý ročník česko-slovenské konference Doprava, zdraví a životní prostředí, jehož tematické zaměření je Doprava z pohledu kvality ovzduší, hlukové zátěže a dopadů na životní prostředí.
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
more

Článek | Životní prostředí

Vývoj metod analýz čistoty vodíku s využitím infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (CDV)

Projekt řeší vývoj a zavedení analytické metody pro stanovení sedmi nečistot ve vodíkovém palivu pomocí infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR).
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
more
 

Píše se o nás

Toggle

Článek | Nejbližší akce

Kurz ICP 2023 (Den 2)

Středeční program s aplikacemi ICP-MS v životním prostředí, imisní, monitoringu, geologii nebo kontrole potravin. Následovalo vyžití ETV a hodnocení kvality výsledků.
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
more

Článek | Různé

Zpátky do minulosti: CHEMAGAZÍN 3 (XXXII), 2022 (LABOREXPO 2022 Promo video)

Květnové vydání časopisu CHEMAGAZÍN 3/2022 přineslo mnoho zajímavých příspěvků a informací (nejen) na téma Plynů a přílohu k veletrhu LABOREXPO 2022 & Promo video.
CHEMAGAZÍN
more
 

Produkty

Toggle

Stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR (CDV)
Akreditované laboratoře Centra dopravního výzkumu připravují v rámci výzkumných projektů metodiku stanovení H₂O, NH₃, CH₄, HCHO a HCHO ve vodíku pomocí FTIR.

Komplexní analýza čistot vodíkového paliva (CDV)
Akreditované laboratoře Centra dopravního výzkumu připravují kompletní stanovení kvality vodíku jako paliva dle normy ČSN ISO 14687 - Kvalita vodíkového paliva – Specifikace produktu, která stanovuje limitní koncentrace pro celkem 15 nežádoucích nečistot.
 

Knihovna

Toggle

Nízkonákladové senzorické systémy měření kvality ovzduší

Brožury a specifikace
| 2022 | Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí

KRAJ VYSOČINA - Prezentace předběžných výsledků měření škodlivin v ovzduší PAUPZKO 2023

Prezentace
| 2023 | Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí

JIHOMORAVSKÝ KRAJ - Prezentace předběžných výsledků měření škodlivin v ovzduší PAUPZKO 2023

Prezentace
| 2023 | Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí

Služby mobilní laboratoře pro měření emisí v reálném provozu

Ostatní
| 2022 | Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Instrumentace
Výrobce
Zaměření
Životní prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.