ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice je veřejná vysoká škola univerzitního typu sídlící v Pardubicích. Vznikla roku 1950 a s více než 7 000 studenty bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborů se řadí mezi středně velké univerzity. Tvoří ji sedm fakult.

Trendy v anorganické technologii 2024

20 - 22. květen 2024
Konference „Trendy v anorganické technologii 2024“ je setkáním odborníků působících v oblasti anorganických technologií, klasických i novodobých a koná se ve dnech 21. - 23. 5. 2024.
Bližší informace naleznete zde
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ: Trendy v anorganické technologii 2024

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ: Trendy v anorganické technologii 2024

 • Místo konání: EA Hotel Kraskov, Třemošnice
 • Termín konání: 21. - 23. 5. 2024

Konference „Trendy v anorganické technologii 2024“ je setkáním odborníků působících v oblasti anorganických technologií, klasických i novodobých.

Cílem setkání je zvýšit vzájemnou informovanost mezi akademickými pracovišti a průmyslovou praxí, prezentovat výsledky vědeckého bádání, kterých bylo dosaženo od posledního setkání a plány pro nejbližší budoucnost, diskutovat otázky spojené s přípravou a uplatněním absolventů oboru Anorganická technologie a přispět k dalšímu rozvoji spolupráce mezi jednotlivými pracovišti.

Vědecký výbor:
 • prof. Dr. Ing. Karel Bouzek (VŠCHT Praha)
 • prof. Dr. Ing. Josef Krýsa (VŠCHT Praha)
 • prof. Ing. Ján Híveš, Ph.D. (STU Bratislava)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc. (STU Bratislava)
 • prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. (TU Košice)
 • doc. RNDr. Alena Fedoročková, Ph.D. (TU Košice)
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Organizační výbor:
 • doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D.
 • doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.
 • Ing. Petr Košťál, Ph.D.
 • Eva Štipská

Přihlášení k účasti

 • Přihlásit se k účasti lze na odkazu, a to nejdéle do 31. 3. 2024.

PŘIHLÁŠENÍ

Konferenční poplatek

 • Konferenční poplatek (4 000 Kč) zahrnuje konferenční materiály a občerstvení v průběhu jednání, výlet a neomezený vstup do wellness centra.

Ubytování

 • EA Hotel Kraskov, Třemošnice

 • Pro ubytování jsou v hotelu zajištěny dvoulůžkové pokoje (2 540 Kč/pokoj/noc + snídaně, místní poplatek 30 Kč/noc), každý účastník si hradí ubytování samostatně.

Předběžný program:

Úterý 21. 5. 2024:

 • 14:00 – 15:00: příjezd účastníků do hotelu, ubytování a registrace
 • 16:00 – 18:00: zahájení konference, přednášky vedoucích jednotlivých pracovišť
 • 19:00: večeře

Středa 22. 5. 2024:

 • 09:00 – 11:30: přednášky Ph.D. studentů v rozsahu 5 minut
 • 11:30 – 12:30: oběd
 • 13:00 – 16:00: výlet
 • 17:00 – 19:00: sportovní aktivity, wellness
 • 19:30 – 22:00: večeře a společné posezení

Čtvrtek 23. 5. 2024:

 • 09:00 – 11:00: přednášky zástupců jednotlivých výzkumných skupin, zakončení
 • 11:30 – 12:30: oběd
 • 13:00: odjezd (zájemci mohou odpoledne využít k návštěvě zámku Žleby)

Pokyny pro přípravu příspěvků

Příspěvky bude možné prezentovat formou krátkých přednášek v rozsahu 5 minut (Ph.D. studenti), v případě vystoupení vedoucích jednotlivých pracovišť a výzkumných skupin se předpokládá v délce 20 minut. Všechny příspěvky budou uveřejněny v elektronickém sborníku (s ISBN). V případě, že nemáte zájem prezentovat přednášku prosíme také o zaslání příspěvku do sborníku, aby měli účastníci možnost seznámit se s vaší vědecko-výzkumnou aktivitou.

Plné texty příspěvků mohou být napsány česky, slovensky nebo anglicky. Kompletní rozsah písemného sdělení by neměl překročit 6 stran. Za formální úpravu textu odpovídá autor, texty nebudou dále redakčně upravovány. Do sborníku však nebudou zařazeny příspěvky, které výrazně odporují základním pravidlům a zvyklostem běžným ve vědeckých textech. Šablona s podrobnými pokyny viz níže.

Příspěvky zasílejte e-mailem v předepsaném formátu na adresu [email protected], nejpozději do 15. 4. 2024.

Šablona - docx

Sponzoři

Univerzita Pardubice
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.