ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Metodický list 8 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Uvádění a hodnocení výsledků v okolí meze detekce Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro stanovení nízkých hodnot. Jak jsme uvedli v…
Klíčová slova
hodnotu, hodnotukonfidenční, konfidenčníuvádět, uvádětnejistoty, nejistotyeurachem, eurachemmeze, mezeodhad, odhadnebo, nebochce, chcedetekce, detekcečíselný, číselnýúdaj, údajměřicího, měřicíhouvádí, uvádípotenciálu
Metodický list 15 EURACHEM-ČR 2016 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Odhad směrodatné odchylky preciznosti z duplicitních výsledků Mezi základní charakteristiky výkonnosti analytického měřícího postupu patří preciznost. Charakterizuje se směrodatnou odchylkou, která se často vyhodnocuje analýzou dat z opakovaných měření. V laboratoři…
Klíčová slova
duplicitních, duplicitních𝑠𝐷, 𝑠𝐷eurachem, eurachemsměrodatnou, směrodatnousměrodatné, směrodatnérozdílů, rozdílůodchylky, odchylkypro, proodhad, odhadrozmezí, rozmezíeditoru, editorurelativní, relativníodchylku, odchylkuspolečnou, společnousoubor
Chem. Listy 114, 179−186 (2020) Referát KVANTITATIVNÍ ANALÝZA S VYUŽITÍM HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Michael Volný chemické kinetiky a potažmo tedy jeden z pilířů fyzikální chemie, ale také v plné míře poukázala na důležitost velmi přesné kvantitativní chemické analýzy v širším kontextu…
Klíčová slova
hmotnostní, hmotnostníspektrometrii, spektrometriimez, meznebo, neboreferát, referátanalytu, analytudetekce, detekcesignálu, signálukvantitativní, kvantitativníproudu, prouduspektrometrie, spektrometriepro, procitlivost, citlivostkalibrační, kalibračníiontů
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.