ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 114, 239–243 (2020) Referát HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM – ANALÝZA JEDINÉ BUŇKY Tomáš Pluháček a Vítězslav Maier Uvedené techniky mají nízkou selektivitu a specificitu, vysoké meze detekce a ve většině případů vyžadují speciální značení analyzovaných molekul/prvků,…
Klíčová slova
icp, icpprvků, prvkůspecií, speciíbuňky, buňkyjediné, jedinépro, proanalýzu, analýzuplazmatem, plazmatemvzorku, vzorkureferát, referátnanočástic, nanočásticvázaným, vázanýmbuněk, buněkhmotnostní, hmotnostníjejich
1 ChromAtoMol časopis nejen pro analytické laboratoře » Účinná korekce pozadí ICP-OES spekter » ICP-MS/MS – analýza bez interferencí » miRNA microarrays ve studiu regulace genové exprese » Imunodeplece plodové vody » Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií » Přístroje…
Klíčová slova
pro, proicp, icpspecialista, specialistaanalýza, analýzainterferencí, interferencíjsou, jsounebo, neboprvků, prvkůmicroarray, microarraypři, přisystému, systémujako, jakosystém, systémměření, měřenítak
1 ChromAtoMol #1 časopis pro analytické laboratoře » Trojitý kvadrupól se samočisticím iontovým zdrojem » SFC/UHPLC hybridní systém » Tři rozměry separace komplexních vzorků » ICP-OES - Dual View bez čekání » Spektrofotometrie s duší génia » Nové fáze kolon…
Klíčová slova
pro, prospecialista, specialistajan, janbez, beztaké, takénovotný, novotnýpři, přikolon, kolonivo, ivomarek, marekrozlišovací, rozlišovacíanalýzy, analýzyferule, feruleiontové, iontovéproduktový
Chem. Listy 114, 179−186 (2020) Referát KVANTITATIVNÍ ANALÝZA S VYUŽITÍM HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Michael Volný chemické kinetiky a potažmo tedy jeden z pilířů fyzikální chemie, ale také v plné míře poukázala na důležitost velmi přesné kvantitativní chemické analýzy v širším kontextu…
Klíčová slova
hmotnostní, hmotnostníspektrometrii, spektrometriimez, meznebo, neboanalytu, analytureferát, referátdetekce, detekcesignálu, signálukvantitativní, kvantitativníproudu, prouduspektrometrie, spektrometriepro, procitlivost, citlivostkalibrační, kalibračníiontů
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.