Laboratoře stopové analýzy RECETOX

St, 24.3.2021
| Originální článek z: RECETOX/Laboratoře stopové analýzy
Akreditované „Laboratoře stopové analýzy“ poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy centra, pokročilé analytické služby pro externí uživatele a zajišťují dlouhodobé monitorovací programy různých matric.
Video placeholder

RECETOX: Laboratoře stopové analýzy

Laboratoře RECETOX jsou v současné době nejvytíženější částí výzkumné infrastruktury RECETOX RI. Laboratoře jsou akreditovány podle evropských norem na provádění odběrů environmentálních vzorků a širokého spektra chemických analýz - Laboratoře stopové analýzy. V posledních letech se expertýza laboratoří rozšiřuje o další laboratoře zaměřené na metody cílené a necílené analýzy biologicky významných molekul (metabolitů, proteinů, lipidů) jako potenciálních biomarkerů efektů spojených s chemickou expozicí.

Laboratoře stopové analýzy

Analytické laboratoře poskytují analytické zázemí pro výzkumné programy Centra RECETOX a pokročilé analytické služby pro externí uživatele. Zkušení odborníci pracují v systému QA/QC a používají ověřené analytické metody s využitím moderních zařízení pro odběr vzorků, extrakci, frakcionaci, čištění a instrumentální analýzu vzorků.

Vedle dlouhodobě analyzovaných perzistentních organických polutantů, jako jsou polychlorované bifenyly, organochlorové pesticidy a polycyklické aromatické uhlovodíky, zahrnují další analýzy i polychlorované dibenzo-p-dioxiny a furany, polychlorované naftaleny, nové typy znečišťujících látek (bromované retardéry hoření, chlorované parafíny s krátkým a středním řetězcem, perfluorované sloučeniny) a analýzy vybraných metabolitů. Analýzy jsou zaměřeny také na polární pesticidy včetně jejich metabolitů, výbušnin, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy). Analýzy anorganických sloučenin zahrnují také elementární složení vzorků, toxické kovy a jejich spécie.

Vybavení a expertíza Laboratoře stopové analýzy je stručně popsána v dokumentu, který je možné stáhnout zde. Laboratoře stopové analýzy poskytují následující služby:

RECETOX: Laboratoře stopové analýzy

Analýzy a vybavení

Laboratoře stopové analýzy analyzují organické polutanty, prvky a těžké kovy na stopových úrovních. Klíčové vybavení infrastruktury je následující:

 • 2 x plynový chromatograf s vysokým rozlišením (HRGC-HRMS) – analýza polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů, dioxinům podobných a indikátorových polychlorovaných bifenylů, bromovaných retardantů hoření, pesticidů

Recetox: Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr Thermo DFS vybaven dvěma HRGC Trace 1310

 • plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením GC-MS/MS s elektronovou či chemickou inoizací - analýza indikátorových polychlorovaných bifenylů, organochlorových pesticidů, cyklodienových pesticidů, polycyklických aromatických uhlovodíků včetně substituovaných, vonných látek, a chlorovaných parafinů

Recetox: Tandemový hmotnostní spektrometr Agilent 7000D ve spojení s plynovým chromatografem Agilent GC 8890

 • Orbitrap GC-MS – necílený screening

 • GC-ECD/FID – analýza organochlorových pesticidů, indikátorových polychlorovaných bifenylů

 • kapalinová chromatografie a hmotnostní spektrometrie s nízkým rozlišením LC-MS/MS – analýza perfluorovaných sloučenin, bromovaných a organofosforových zpomalovačů hoření, léčiv a přípravků osobní hygieny, ftalátů, bisfenolů, polárních pesticidů, steroidů a přírodních toxinů (cyanobakteriální peptidy a alkaloidy), metabolitů organických znečišťujících látek

Recetox: Tandemový hmotnostní spektrometr SCIEX QTRAP 6500+ ve spojení s kapalinovým chromatografem Agilent 1290 Infinity II

 • Orbitrap LC-MS – necílený (nontarget) screening

 • ICP-MS v kombinaci se systémy GC/LC - analýzy prvků, těžkých kovů a spécií

 • několik menších přístrojů, jako EC/OC analyzátor, TOC analyzátor.

Recetox: Tandemový hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem spojený s kapalinovým chromatografem Agilent 1260 Infinity II/ICP-QQQ 8900

Školení

Odborní pracovníci laboratoří mají dlouhodobé zkušenosti se sdílením zkušeností. Školení je vždy přizpůsobeno potřebám zákazníků a většinou se zaměřuje na vzorkování, analýzu vzorků, zavádění instrumentálních technik nebo interpretaci dat.

Školení buď probíhají v laboratořích centra RECETOX, nebo mohou odborníci z Laboratoří stopové analýzy realizovat školení a přizpůsobit standardní provozní postupy zákaznickým laboratořím přímo na místě. Za posledních 5 let organizovali pracovníci LSA odběry vzorků a laboratorní školení v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Keni, v Ghaně, v Maroku a dalších zemích.

Konzultace

Dr. Přibylová, vedoucí laboratoří, poskytuje poradenství a konzultace ke službám a analýzám potřebným pro plánované studie, projekty nebo jakékoli jiné specifické účely a jejich výsledky. Pracovníci laboratoří úzce spolupracují s ostatními výzkumnými programy centra na vývoji a zdokonalování používaných metod a jsou schopni poskytovat poradenství v oblasti odběru vzorků, konzervace, analytické přípravy i samotné analýzy vzorků popř. jiných důležitých otázek.

Přístup

Přístup k Laboratořím stopové analýzy je možný pro akademické uživatele, výzkumníky i ostatní typy uživatelů, včetně zástupců komerční sféry a průmyslu. Uživatelé z akademické a výzkumné sféry mohou využít přístup prostřednictvím Open Access projektu. Průmysloví uživatelé mohou kontaktovat přímo RNDr. Petru Růžičkovou, Ph.D., která zodpoví otázky týkající se dostupných kapacit, expertíz a dalších podmínek spolupráce.

Akreditace (Bezpečnost / data management)

Český institut pro akreditaci udělil Laboratořím stopové analýzy akreditaci pro vzorkovací a analytické metody normy EN ISO/IEC 17025:2005.

PORTFOLIO ZAŘÍZENÍ DOSTUPNÝCH VE VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTUŘE RECETOX LABORATOŘE STOPOVÝCH ANALÝZ

 • Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr DFS (Thermo Scientific) vybavený dvěma (Thermo Scientific HRGC Trace 1310) systémy pro plynovou chromatografii

 • Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr (Waters Autospec Premier) vybavený plynovým chromatografem Agilent 7890

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovými chromatografy (2x GC 7890/MS-MS Triple Quadrupole 7000B (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovými chromatografy (2x GC 8890/MS-MS Triple Quadrupole 7000D (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovým chromatografem GC/MS-MS Quattro micro GC (Waters)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovým chromatografem GC 7890/APGC MS-MS XEVO TQ-S (Agilent-Waters)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s plynovým chromatografem GC/MS Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem (UPLC 1290/MS-MS QTRAP 5500 (Agilent – SCIEX)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem (1290 Infinity II/MS-MS QTRAP 6500+ (Agilent – SCIEX)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem (1290 Infinity II/MS-MS Triple Quad 5500+ QTRAP Ready (Agilent – SCIEX)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem UPLC 1290 Infinity II/MS-MS Triple Quadrupole 6495 (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem UPLC 1290/GC 7890/qTOF 6550 (Agilent)

 • Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovým chromatografem LC/MS Thermo Scientific Orbitrap Fusion

 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem spojený s plynovým nebo kapalinovým chromatografem (Agilent 7700, Agilent HRGC 6890 nebo Agilent HPLC 1100)

 • Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem spojený s kapalinovým chromatografem (MS-MS 8900 Agilent , Agilent HPLC 1260 Infinity II LC)

 • Zařízení pro aktivní (vysoko-, středně-, i nízkoobjemové) odběry vzorků volného i vnitřního ovzduší (plynné i částicové frakce) (Digitel DH77, Leckel MVS6, Baghirra vzorkovače HV 100-P s kaskádovým impaktorem TE-6001, fotovoltaický vzorkovač BGH FV 3-12, PM10-35 s kaskádovým impaktorem Sioutas, MO260 s nano-impaktorem Moudi 110A, dálkově ovládané směrové vzorkovače volného ovzduší Baghirra Hi 30 AUTO, Lv 30 AUTO),

 • Zařízení pro kontinuální měření prachových částic (Palas Fidas 200 S, Grimm 11E, Sharp 5030)

 • Pasivní vzorkovače ovzduší

 • Vzorkovače mokré depozice (Baghirra, WS 1m, WS 314 Gl)

 • Zonální vzorkovač vody Van Dorn (WILDCO), pasivní i aktivní vzorkovače vody

 • Zřízení pro odběr svrchního sedimentu Van Veenhapperův drapák (Eijkelkamp), i pro odběr neporušeného profilu sedimentu Beeker (Eijkelkamp)

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium Iron Phosphate Cathode Materials for LIBs by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Škola MS: Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
---

Advancing Research of Lithium-Ion Batteries Using the Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Brix, fructose, glucose, and sucrose with NIRS

Instrumentace
NIR Spektroskopie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.
 

Podobné články


Článek | Laboratoře

Přístrojové vybavení - Chromatografické metody - Katedra analytické chemie PřF UPOL

Výzkum na katedře je propojený s badatelskými aktivitami Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zkoumáme základní procesy chemické analýzy a konstruujeme nová analytická zařízení.