Seznam plakátových sdělení - 22. Škola hmotnostní spektrometrie

Ne, 5.9.2021
| Originální článek z: SSJMM/Škola MS 2021/SEZNAM POSTERŮ
I během letošního ročníku budou moci mladí výzkumníci prezentovat své výsledky ve formě plakátových sdělení nebo formou krátké přednášky v délce 10-15 min.
SSJMM: 21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020 - sekce plakátových sdělení

SSJMM: 21. Škola hmotnostní spektrometrie 2020 - sekce plakátových sdělení

Postery budou vystaveny po celou dobu akce a jejich prezentaci bude věnován vyhraněný čas.

V průběhu závěrečné přednášky budou vyhodnocena 3 nejlepší plakátová sdělení, která budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“ a 1 nejlepší přednáška oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“. Hodnocení provede odborná komise složená z odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie a zástupce sponzora.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab.

Čtvrtek 9. Září - SEKCE XII. Mládí vpřed

 • 16:30 – 18:00 APCI-MS v negativním módu pro strukturní charakterizaci estolidů triacylglycerolů (L. Cudlman)

 • 16:45 - 17:00 Cílená metabolomická a lipidomická analýza tauopatických potkaních modelů SHR24 (Dobešová)

 • 17:00 - 17:15 Benzoylace nepolárních a polárních lipidových tříd v lidské plazmě charakterizované RP-UHPLC/MS (O. Peterka)

 • 17:15 - 17:30 MALDI hmotnostně spektrometrické zobrazovaní lipidů pro studium neurodegenerace (Š. Strnad)

 • 17:30 - 17:45 Analýza neionických tenzidů na bázi oxyethylenovaných acylglycerolů pomocí LC/MS a 2D-LC/MS (P. Valigurová)

 • 17:45 - 18:00 Využití RP-UHPLC/MS pro vysoce spolehlivou identifikaci lipidů v lidské plazmě (Z. Vaňková)

Seznam plakátových sdělení

1. UHPSFC/MS method development for the analysis of biomolecules towards a wide polarity range: from the screening of stationary phases to the chromatographic parameter evaluation.
 • Antonelli M., Holčapek M., Wolrab D.
2. A novel MS-cleavable Water soluble cross-linker
 • Banerjee S.
3. Ionizace pomocí iontů Au+: nová technika pro analýzu těkavých sloučenin v sub-atmosférickém MALDI zdroji
 • Bednařík A., Prysiazhnyi V., Preisler J.
4. MALDI MS zobrazovanie izomérov lipidov v klinických vzorkách
 • Bezdeková D., Preisler J., Hendrych M., Bednařík A.
5. Využití tandemové hmotnostní spektrometrie pro analýzu toxických alkaloidů v rostlinných matricích
 • Brabenec O., Džuman Z., Hajšlová J.
6. Komplexní hodnocení profilů těkavých látek v ovocných destilátech pomocí SPME–GC–Q–TOF
 • Filatova M., Stupák M., Bechyňská K., Hajšlová J.
7. The analysis of biogenic and synthetic steroids using chromatographic methods hyphenated to tandem mass spectrometry
 • Gazárková T., Hromádko J., Kočová Vlčková H., Nováková L.
8. Characterisation of newly discovered indol compounds in various plant species
 • Hladík P., Pěnčík A., Žukauskaite A., Zatloukal M., Novák O.
9. Identifikace polycyklických diterpenů z neotropických termitů pomocí hmotnostní a infračervené spektroskopie
 • Horáček N., Kyjaková P., Hanus R.
10. Validation of bioanalytical method for determination of glycosphingolipids and other lipids in human plasma using HPLC/MS
 • Hořejší K., Chocholoušková M., Wolrab D., Jirásko R., Holčapek M.
11. Changes in sphingomyelin and sulfatide profiles of plasma, urine, and tissue samples observed in patients with kidney cancer
 • Idkowiak J., Jirásko R., Wolrab D., Kvasnička A., Friedecký D., Študentová H., Študent V., Brabcová I., Melichar B., and Holčapek M.
12. Vývoj a validace LC/MS metody pro diagnostiku vybraných dědičných metabolických poruch
 • Ivanovová E., Piskláková B., Hlídková E., Bekárek V., Friedecký D.
13. Zobrazovací imunohistochemická metoda pro značení řezů sferoidů s využitím zlatých nanočástic pomocí laserové ablace a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
 • Jindřichová L., Stiborek M., Pavlatovská B., Navrátilová J., Kroupa J., Houška P., Kanický V., Preisler J.
14. Optimalizace MS metody pro stanovení „problematických“ kyselých herbicidů: dicamba a 2,4-DB
 • Kadlec V., Uttl L., Krátký F., Hajšlová J.
15. SFC – MS as a tool for carotenoids analysis
 • Kharoshka A., Kouřimský T., Schulzová V., Hajšlová J.
16. Analýza lipidů a jejich izomerů lišících se v poloze dvojné vazby pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací
 • Koktavá M., Valášek J., Hendrych M., Preisler J., Bednařík A.
17. Alternativní přístup k analýze esterů MCPD a glycidolu pomocí SFC-HRMS s využitím nepolárního kosolventu
 • Kouřimský T., Hrbek V., Hajšlová J.
18. Sensitive determination of tetracycline antibiotics by liquid chromatography with fluorescence and mass spectrometric detection
 • Kubinyiová L., Peš O., Kučera J., Juřica J., Zendulka O., Šmak P., Táborský P.
19. The optimization of UPLC-ESI-MS/MS method for analysis of selected phospholipids extracted from mice liver
 • Laštovičková M., Kristeková D., Křůmal K., Buchtová M., Mikuška P.
20. Detection and structure characterization of the nitrite reaction products in beer by GC-MS/MS(QqQ)
 • Malečková M., Vrzal T., Olšovská J.
21. Capillary electrophoresis instrument for “in-vivo” analysis of plant saps
 • Melicherová N., Foret F.
22. Hodnocení vazebných schopností imobilizovaného albuminu na základě MS analýzy
 • Michalcová L., Glatz Z.
23. Studium vlivu vysokotukové diety na metabolom u myšího modelu tau patologie
 • Nguyenová T.T.M., Tomášová P., Kacířová M., Maletínská L., Šedivá B., Kuzma M., Kolouchová I.
24. Stanovení matricových efektů LC-MS analýzy Olanzapinu v biologických vzorcích
 • Pelcová M., Vaňušaníková R., Peš, O., Juřica J., Glatz Z.
25. Porous graphitic chromatography in urine analysis
 • Šmak P., Gregorová J., Novotná L., Kubinyiová L., Peš O.
26. Vývoj UHPLC – HRMS/MS databáze bioaktivních látek konopí setého (Cannabis sativa L.)
 • Peukertová P.
27. The effect of make-up solvent composition on SFC-MS responses evaluated using regression analysis
 • Plachká K., Gazárková T., Nováková L.
28. Detection of metal nanoparticles using SUB-AP SALDI MS: basic phenomena
 • Prysiazhnyi V., Bednařik A., Žalud M., Preisler J.
29. Use of atmospheric pressure chemical ionization and photoionization mass spectrometry in proteomics
 • Sedláčková S.
30. Vývoj proteomické metody pro nalezení panelu potenciálních biomarkerů rakoviny pankreatu v krevní plazmě
 • Smirnova T. A., Kučková Š
31. Určení transportní účinnosti ablační cely pro LA ICP MS
 • Stiborek M., Prysiazhnyi V., Bednařík A., Kroupa J., Houška P., Krásenský P., Kanický V., Preisler J.
32. Kombinace laserové desorpce za účasti substrátu s ICP MS pro enzymové eseje
 • Svojanovský V., Stiborek M., Krásenský P., Kroupa J., Houška P., Kanický V., Preisler J.
33. Interaction interface of Tick-borne encephalitis virus C protein dimer
 • Sýs J., Novotný R., Rumlová M., Hubálek M., Hrabal R., Cvačka J.
34. Profily opiových alkaloidů v máku setém (Papaver somniferum L.)
 • Šebelová K., Benešová M., Hajšlová J.
35. LC-MS/MS analýza steroidního metabolomu
 • Šimková M., Kolátorová L., Drašar P., Vítků J.
36. Problematika analytického stanovení chlorovaných parafínů
 • Turnerová D., Tomáško J., Pulkrabová J.
37. Stanovení lipidů a jejich izomerů pomocí vakuové a sub-atmosférické MALDI MS
 • Valášek J., Preisler J., Hendrych M., Bednařík A.
38. Ion mobility mass spectrometry characterization of Aβ42 and its oligomers
 • Vlk M., Cvačka J., Hubálek M.
39. GC-MS analýza moderních pesticidů ve vzorcích olejů
 • Zadražilová B., Krátký F., Mráz P., Vacková P., Hajšlová J.
40. Use of UHPLC-MS in identification of sertraline metabolites in Haemonchus contortus and in ovine liver.
 • Zajíčková M., Prchal L., Vokřál I., Vodvárková N., Navrátilová M., Skálová L.
41. Syntéza a využití zlatých nanočástic v hmotnostní zobrazovací spektrometrii
 • Žalud M., Prysiazhnyi V., Bednařík A., Preisler J.
42. Žlučové kyseliny jako marker portální hypertenze
 • Žížalová K.
Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium Iron Phosphate Cathode Materials for LIBs by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Monitoring of Adhesive Curing using Time Course Measurement with FTIR Spectroscopy

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Škola MS: Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace

Instrumentace
---
Výrobce
---
Zaměření
---

Advancing Research of Lithium-Ion Batteries Using the Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer

Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Determination of Brix, fructose, glucose, and sucrose with NIRS

Instrumentace
NIR Spektroskopie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Ohlédnutí za 21. Školou hmotnostní spektrometrie

Letošní Škola hmotnostní spektrometrie se konala ve dnech 13. – 18. září 2020 a po osmi letech zavítala opět do Hotelu Srní v srdci Národního parku Šumava.

Článek | Nejbližší akce

22. Škola hmotnostní spektrometrie (2021)

Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se bude konat 5. - 10. září 2021, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna a těšte se na jedinečné hosty a nabitý odborný program.

Článek | Nejbližší akce

Program 22. Školy hmotnostní spektrometrie 2021

Dnes odpoledne byl zahájen 22. ročník konference zaměřené především na hmotnostní spektrometrii a separační techniky, Školy hmotnostní spektrometrie. Přinášíme kompletní program v roce 2021.

Článek | Nejbližší akce

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.