Program 24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023

Čt, 17.8.2023
| Originální článek z: SSJMM/24. Škola MS
Kompletní program 24. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci v OREA Resortu Devět Skal od 10. do 15. září 2023.
SSjMM: Program 24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023

SSjMM: Program 24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023

Krátké kurzy

NEDĚLE (Krátké kurzy)

11:00 - 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
12:00 - 14:00 OBĚD
14:00 - 15:45 KURZ A - Interpretace spekter EI
14:00 - 15:45 KURZ B - Základy ICP-MS
14:00 - 15:45 KURZ C - Základy proteomiky
 • Karel Harant
15:45 - 16:15 PŘESTÁVKA NA KÁVU
16:15 - 18:00 KURZ A - Interpretace spekter EI
 • Miroslav Polášek
16:15 - 18:00 KURZ B - Základy ICP-MS
 • Tomáš Pluháček
16:15 - 18:00 KURZ C - Základy proteomiky
 • Alena Křenková
17:00 - 18:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
18:00 - 20:00 Večeře - raut
20:00 - 21:00 Kde ta pravda ve víně je?
 • Aleš Svatoš
21:00 - ??? Společenský večer firmy Bruker: Hmotníkáři sobě

PONDĚLÍ (Krátké kurzy)

8:00 - 8:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ
8:30 - 10:15 KURZ A - Interpretace spekter EI
 • Miroslav Polášek
8:30 - 10:15 KURZ D - Řešení problémů v LC-MS
8:30 - 10:15 KURZ E – Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice
 • David Potěšil, Kristína Gömöryová
10:15 - 10:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU
10:45 - 12:30 KURZ A - Interpretace spekter EI
 • Miroslav Polášek
10:45 - 12:30 KURZ D - Řešení problémů v LC-MS
 • Roman Grabic
10:45 - 12:30 KURZ F – Bioléčiva pohledem hmotníkáře
12:00 - 14:00 OBĚD

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

 • Chromservis
 • MERCK
 • Mestrelab Research

Mediální partneři

SSJMM: Partneři 24. Školy hmotnostní spektrometrie 2023

PONDĚLÍ (Hlavní program)

11:00 - 13:30 PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ, REGISTRACE
12:00 - 13:30 OBĚD
13:30 - 13:50 Zahájení 24. Školy hmotnostní spektrometrie

SEKCE I. TRENDY A NOVINKY V HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII

 • Předsedající: Josef Cvačka
13:50 - 14:35 Next-Generation LC-MS: How Electron Ionization is Changing the Game
 • Achille Cappiello (University of Urbino)
14:35 - 15:20 Atmospheric pressure SMALDI mass spectrometry imaging for the life sciences (virtuální přednáška)
 • Bernhard Spengler (Justus Liebig University Giessen)
15:20 - 16:05 Současný stav a novinky v hmotnostní spektrometrii
PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE II. CENA VLADIMÍRA HANUŠE

 • Sponzorem je společnost Bruker
 • Předsedající: Josef Cvačka
16:35 - 17:05 Vladimír Hanuš: 100 let od narození
 • Miroslav Polášek
17:05 - 17:20 Vyhlášení ceny Vladimíra Hanuše
 • Jan Preisler
17:20 - 17:50 Přednáška laureáta ceny
 • Vítěz Ceny Vladimíra Hanuše
17:50 - 18:10 Firemní přednáška Bruker
 • Přednášející - Bruker
18:10 - 18:40 Unikátní technologie hmotnostních spektrometrů SCIEX
 • František Laštovička, Tomáš Korba – AMEDIS Praha
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy AMEDIS: DJ MicroHead a AMEDIS Team

ÚTERÝ

SEKCE III. SEPARAČNÍ TECHNIKY VE SPOJENÍ S MS

 • Předsedající: Petr Novák
8:30 - 9:10 LC-MS: Co byste měli vědět prakticky
9:10 - 9:50 Spojení CE-MS: principy, technické řešení a aplikace
 • Jana Lavická
9:50 - 10:30 Novinky a trendy v GC a GC-MS
 • Radomír Čabala
PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE IV. MS ANALÝZA PROTEINŮ

 • Předsedající: Martin Hubálek
11:00 - 11:20 MALDI hmotnostní spektrometrie proteinů
 • Petr Halada
11:20 - 11:50 Top-down analýza proteinů
 • Petr Novák
11:50 - 12:30 Thinking BIG: Nativní MS proteinů a proteinových komplexů
 • Alan Kádek
12:30 - 14:00 OBĚD
13:00 - 13:45 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – LICHÁ ČÍSLA
13:45 - 14:00 Portály LabRulez: Jak se stát jejich součástí a vyhledávat informace
 • Ivo Novotný

SEKCE V. MS IZOTOPOVÝCH POMĚRŮ A DATOVÁNÍ VZORKŮ

14:00 - 14:40 Urychlovačová hmotnostní spektrometrie a její aplikace pro měření radionuklidů s dlouhým poločasem přeměny
 • Jan Kučera
14:40 - 15:10 Využití urychlovačové hmotnostní spektrometrie pro radiouhlíkové datování a další aplikace analýzy ¹⁴C
 • Ivo Světlík
15:10 - 15:45 Hmotnostní spektrometrie s termální ionizací
 • Jan Rejšek
15:45 - 16:00 Edwards Service Technology Centre
 • Radim Hlavatý – Edwards
16:00 - 16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE VI. APLIKACE – TĚKAVÉ LÁTKY

 • Předsedající: Lucie Nováková
16:30 - 17:00 Hmotnostní spektrometrie lidských pachů
 • Pavlína Kyjaková
17:00 - 17:30 Analýza těkavých metabolitů v medicíně a fyziologii
 • Patrik Španěl
17:30 - 17:45 Firemní přednáška - LECO
 • Pavel Jiroš - LECO
17:45 - 18:00 Analýza pyrrolizidinových alkaloidů pomocí LC-MS/MS
18:00 - 18:15 Hybrid SIMS for organic sample imaging analysis
 • Matthias Kleine-Boymann – SPECION / IONTOF
18:15 - 19:00 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – SUDÁ ČÍSLA
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer: DJ Karel Konvalina - Nestárnoucí hity dob nedávno minulých

STŘEDA

SEKCE VII. ZÁKLADY MS ZEVRUBNĚ

 • Předsedající: Michal Fárník
8:30 - 9:00 Elektrosprej - mechanismus ionizace a vliv experimentálních parametrů
9:00 - 9:30 Laserová desorpce a její využití v MS
 • Jan Preisler
9:30 - 10:00 Pohyb iontů ve spektrometru – od počítačové simulace k prototypu
10:00 - 10:30 Hmotnostní spektrometrie – ideální příležitost pro kombinaci experimentu a teorie
 • Miroslav Polášek
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE VIII. KLASTRY A AEROSOLY

 • Předsedající: Ján Žabka
11:00 - 11:30 Od klastrů v molekulových paprscích k atmosférickým aerosolům
 • Michal Fárník
11:30 - 12:00 Aerosolová hmotnostní spektrometrie
 • Petr Vodička
12:00 - 12:30 (R)Evidentně něco nového z Agilentu
12:30 - 14:00 OBĚD

KULTURNĚ POZNÁVACÍ ODPOLEDNE

 • A/ Exkurze do výrobního závodu EDWARDS v Lutíně
 • B/ Muzeum v přírodě Vysočina – skanzen Veselý Kopec
 • C/ Exkurze do Pivovaru Rychtář v Hlinsku
 • D/ Pěší výlet za krásami okolí Milov s průvodcem
 • E/ Individuální program
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Altium International: Přednáška horolezce Radka Jaroše „Moje cesta za Korunou Himaláje“

ČTVRTEK

SEKCE IX. APLIKACE V METABOLOMICE A LIPIDOMICE

 • Předsedající: Roman Grabic
8:30 - 9:00 Důležité metabolity při srdečním selhání
 • Ondřej Kuda
9:00 - 9:30 Nedávné pokroky v profilování rostlinných hormonů
9:30 - 10:00 Perspektivy a aplikace klinické lipidomiky
 • Aleš Kvasnička
10:00 - 10:30 The challenge of isomers: Mass spectrometry for the discovery of fatty acids (virtuální přednáška)
 • Philipp Menzel
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE X. APLIKACE V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ

 • Předsedající: Ondřej Novák
11:00 - 11:30 Necílená a cílená analýza ve vodách
 • Roman Grabic
11:30 - 12:00 Využití MS pro analýzu organických látek v životním prostředí a v biomonitoringu
 • Petr Kukučka
12:00 - 12:30 Využití MS při hodnocení kvality, autenticity a bezpečnosti potravin
 • Jana Pulkrabová
12:30 - 14:00 OBĚD
13:00 - 13:45 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – SUDÁ ČÍSLA

SEKCE XI. ANALÝZA POVRCHŮ A ZOBRAZOVACÍ MS

 • Předsedající: Jan Preisler
14:00 - 14:30 Úvod do hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS)
 • Jan Lorinčík
14:30 - 15:00 TOF-SIMS/MS - a hybrid solution for the analysis and imaging of a wide range of samples
 • Matthias Kleine-Boymann
15:00 - 15:30 Vizualizace proteinů: Nástroje se schopností rozpoznávání molekul + LA-ICP-MS
 • Tomáš Vaculovič
15:30 - 16:00 MALDI zobrazovací hmotnostní spektrometrie
 • Lukáš Kučera
16:00 - 16:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE XII. MLÁDÍ VPŘED

 • Sponzorem je společnost Pragolab
 • Předsedající: Aleš Kvasnička
16:30 - 16:45 Focusing on membrane peptides in standard proteomic workflows
 • Jana Březinová
16:45 - 17:00 Separace sfingolipidů a rozlišování jejich isomerních tříd v plazmě a buněčných liniích pomocí HILIC/MS
 • Denisa Kolářová
17:00 - 17:15 Přímá analýza pylových zrn s využitím modifikované ASAP-MS techniky
 • Petra Krejčí
17:15 - 17:30 Lipidomic profiling of less abundant lipids in human blood by HILIC/MS
 • Ondřej Peterka
17:30 - 17:45 Rapid and efficient LC-MS/MS diagnosis of inherited metabolic disorders: a semi-automated workflow for analysis of organic acids, acylglycines, and acylcarnitines in urine
 • Barbora Piskláková
17:45 - 18:00 Digitální zobrazování nanočásticových značek pomocí IR laserové ablace spojené s SP ICP MS
 • Marek Stiborek
18:00 - 18:30 Firemní přednáška Shimadzu
18:30 - 19:15 PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ – LICHÁ ČÍSLA
19:15 - 20:30 Večeře - raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Shimadzu: Funk, house, electroswing i rádiový pop v podání skupiny The Cupcake Collective

PÁTEK

SEKCE XIII. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT A VALIDACE METOD

 • Předsedající: Vladimír Vrkoslav
8:30 - 9:15 Statistické zpracování dat v metabolomických studiích
 • Eva Cífková
9:15 - 10:00 Validace hmotnostně-spektrometrických metod
 • David Friedecký
10:00 - 10:15 Phenylová selektivita
 • Jan Vlasák - Phenomenex
10:15 - 10:30 Nové možnosti orbitálních pastí
10:30 - 11:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SEKCE XIV. APLIKACE

 • Předsedající: David Friedecký
11:00 - 11:30 "Acustic droplet ejection" ve spojeni s ESI-MS
 • Anna Janovská
11:30 - 12:00 Potřebujeme UHPLC-HRMS ve farmaceutické kontrole kvality?
 • Lucie Nováková
12:00 - 12:30 MS v toxikologii
12:30 - 12:50 Zakončení 24. Školy MS
 • Josef Cvačka
12:50 - 14:00 OBĚD
Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

Evaluation of TOC of Sulfuric Acid using Wet Oxidation TOC Analyzer

Instrumentace
TOC
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Průmysl a chemie, Polovodiče

Raw Material Identification of mRNA Lipid Nanoparticle Components with the Agilent Vaya Raman Spectrometer

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Farmaceutická analýza

Enhancement of Raman intensity for the detection of fentanyl

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Forenzní analýza a toxikologie

Unstained Analysis and Evaluation of Bone Quality Characteristics of Rat Femur Cross Section by AIRsight Infrared/Raman Microscopy

Instrumentace
RAMAN Spektrometrie, FTIR Spektroskopie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Klinická analýza

POUŽITÍ SPEKTRÁLNÍCHA SEPARAČNÍCH METOD K HODNOCENÍ JAKOSTI HOŘČICE BÍLÉ

Instrumentace
GC, NIR Spektroskopie, FTIR Spektroskopie
Výrobce
Thermo Fischer Scientific, DANI Instruments
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 4

Předposlední 4. den školy MS 2022 byl zaměřen aplikačně na metabolomiku, lipidomiku, kliniku, diagnostiku a analýzu proteinových a oligonukleotidových léčiv. Den uzavírala sekce mladých vědců.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 1

24. ročník tradiční vědecké konference zaměřené na hmotnostní spektrometrii byl zahájen. Za námi je edukativní série odborných kurzů a první odpoledne přednášek.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 2

Druhý den konference přinesl 16 odborných přednášek, diskusi u plakátových sdělení a klasický večerní networking.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 4

Předposlední 4. den školy MS 2022 byl zaměřen aplikačně na metabolomiku, lipidomiku, kliniku, diagnostiku a analýzu proteinových a oligonukleotidových léčiv. Den uzavírala sekce mladých vědců.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 1

24. ročník tradiční vědecké konference zaměřené na hmotnostní spektrometrii byl zahájen. Za námi je edukativní série odborných kurzů a první odpoledne přednášek.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 2

Druhý den konference přinesl 16 odborných přednášek, diskusi u plakátových sdělení a klasický večerní networking.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 4

Předposlední 4. den školy MS 2022 byl zaměřen aplikačně na metabolomiku, lipidomiku, kliniku, diagnostiku a analýzu proteinových a oligonukleotidových léčiv. Den uzavírala sekce mladých vědců.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 1

24. ročník tradiční vědecké konference zaměřené na hmotnostní spektrometrii byl zahájen. Za námi je edukativní série odborných kurzů a první odpoledne přednášek.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 2

Druhý den konference přinesl 16 odborných přednášek, diskusi u plakátových sdělení a klasický večerní networking.
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 (PROGRAM)

Věříme, že program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělou příležitostí pro předávání znalostí, zkušeností a navazování osobních kontaktů.

Článek | Nejbližší akce

23. Škola hmotnostní spektrometrie 2022 - den 4

Předposlední 4. den školy MS 2022 byl zaměřen aplikačně na metabolomiku, lipidomiku, kliniku, diagnostiku a analýzu proteinových a oligonukleotidových léčiv. Den uzavírala sekce mladých vědců.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 1

24. ročník tradiční vědecké konference zaměřené na hmotnostní spektrometrii byl zahájen. Za námi je edukativní série odborných kurzů a první odpoledne přednášek.

Článek | Nejbližší akce

24. Škola MS 2023 - den 2

Druhý den konference přinesl 16 odborných přednášek, diskusi u plakátových sdělení a klasický večerní networking.