ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Čt, 7.9.2023
| Originální článek z: SSJMM/24. Škola MS
Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ a k vidění bude celkem 40 plakátových sdělní.
- **Foto:** Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)
 • Foto: Sekce Mládí vpřed a plakátová sdělení (24. ročník Školy hmotnostní spektrometrie 2023)

Mladí výzkumníci budou prezentovat své výsledky formou krátkých přednášek v sekci „Mládí vpřed“ ve čtvrtek 14. září 2023. Nejlepší přednáška bude oceněna „Cenou za nejlepší přednášku v sekci Mládí vpřed“.

Výherce získává hrazenou účast a možnost přednášet na 25. Škole hmotnostní spektrometrie v roce 2024.

Tři nejlepší plakátová sdělení budou oceněna „Cenou za nejlepší plakátové sdělení“. Výherci získají hrazený registrační poplatek na příští Školu hmotnostní spektrometrie v roce 2024.

Sponzorem soutěže o nejlepší plakátové sdělení a soutěže o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" je společnost Pragolab s.r.o.

SEKCE MLÁDÍ VPŘED

16:30 - 16:45 Focusing on membrane peptides in standard proteomic workflows
 • Jana Březinová
16:45 - 17:00 Separace sfingolipidů a rozlišování jejich isomerních tříd v plazmě a buněčných liniích pomocí HILIC/MS
 • Denisa Kolářová
17:00 - 17:15 Přímá analýza pylových zrn s využitím modifikované ASAP-MS techniky
 • Petra Krejčí
17:15 - 17:30 Lipidomic profiling of less abundant lipids in human blood by HILIC/MS
 • Ondřej Peterka
17:30 - 17:45 Rapid and efficient LC-MS/MS diagnosis of inherited metabolic disorders: a semi-automated workflow for analysis of organic acids, acylglycines, and acylcarnitines in urine
 • Barbora Piskláková
17:45 - 18:00 Digitální zobrazování nanočásticových značek pomocí IR laserové ablace spojené s SP ICP MS
 • Marek Stiborek

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Sdělení s lichými pořadovými čísly budou prezentována v úterý 12. září 2023, 13:00 - 13:45 a ve čtvrtek 14. září 2023, 18:30 - 19:15. Sdělení se sudými pořadovými čísly budou prezentována v úterý 12. září 2023, 18:15 - 19:00 a ve čtvrtek 14. září 2023, 13:00 - 13:45.

1. Metabolomic fingeprinting of fusarium isolates after pulsed electric field (PEF) treatment performed by UHPLC-HRMS/MS
 • Behner A, Palicova J., Tobolkova A., Chrpova J., Stranska M.
2. Characterization of the 3-(2-furyl)acrylic derivative of hyaluronan using MS techniques
 • Brtková B., Bajerová M., Šimek M., Nešporová K., Šulc P., Kulhánek J., Skuhrovcová K., Hermanová M.
3. Using mass spectrometry for study of salicylic acid metabolism in plants
 • Budíková B., Novák O., Široká J.
4. Lipidomická analýza pacientů s hyperuriémií a dnou
 • Camfrlová M., Kvasnička A., Friedecký D., Brumarová R., Pavlíková M., Pavelcová K., Mašínová J., Hasíková L., Závada J., Pavelka K., Ješina P., Stibůrková B.
5. Quantification of Yang cycle intermediates and related compounds by LC-MS/MS in plants
 • Cermanová K., Novák O., Karady M.
6. Central Czech node of European Environmental Exposure Assessment Research Infrastructure (EIRENE-CZ)
 • Coufalíková K., Koudelka Š., Vidová V., Přibyl Dovrtělová G., Hecht H., Klánová J., Price E. J.
7. Komplexní metabolomická studie vzorků močí a sér pacientů trpících deficitem ATP syntasy
 • Dobešová D., Brumarová R., Prídavok M., Kvasnička A., Piskláková B., Ivanovová E., Friedecký D.
8. Flow injection analysis of lipids in INSIG1 gene-deficient mice
 • Dohnalová K., Klíma K., Chalupský K., Procházka J., Sedláček R.
9. High performance liquid chromatography coupled with Q-orbitrap mass spektrometry
 • Doležalová T., Průšová N., Behner A., Stránská M.
10. Can implementation of post-column infusion in LC-MS/MS workflow enhance the ionizability of endogenous steroids?
 • Gazárková T., Kočová Vlčková H., Švec F., Nováková L.

SSJMM: 23. Škola MS 2022 - PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

11. Clustering of molecular networks for GCxGC-MS data processing
 • Horáček N., Kyjaková P.
12. Proteomická analýza srdeční tkáně postižené amyloidózou. Porovnání výsledků analýzy řezů ze zmražené tkáně a vzorků fixovaných formaldehydem (FFPE)
 • Meledina A., Korecký M., Květoň M., Fabián O., Kubánek M., Melenovský V., Cvačka J., Hubálek M.
13. Rychlé a spolehlivé rozlišení galaktitolu od mannitolu a sorbitolu pomocí LC MS/MS metody aplikované do klinické praxe pro diagnostiku galaktosémie a dalších poruch metabolismu sacharidů
 • Ivanovová E., Hlídková E., Bekárek V., Kotková M., Friedecký D.
14. MALDI MSI lipidů a jejich izomerů pomocí nové duální matrice basic blue 7
 • Ondráková K., Javorek M., Preisler J., Bednařík A.
15. One single run analysis of selected emerging organic pollutants in groundwater samples by LC-MS/MS
 • Keršňáková Z., Lemak I., Vabcová J., Lučivjanská V., Hrouzková S.
16. Stanovení vybraných biologicky aktivních látek maralího kořene (Rhaponticum carthamoides) metodou HPLC-MS/MS
 • Knížková K., Cihlářová P., Kuchař M.
17. Využití tenkých vrstev kovů k ionizaci a stanovení těkavých látek pomocí LDI MS
 • Koktavá M., Peška J., Bednařík A., Preisler J., Dryahina K., Španěl P.
18. Optimisation of Gradient Hydrophilic Interaction High-Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Method for Analysis of Glutathione Metabolism
 • Kubát M., Česla P., Roušar T.
19. Stanovení transportní účinnosti SPIRLA ICP MS
 • Letocha P., Matějková A., Stáník J., Tomaniencová A., Navrátilová J., Preisler J.
20. Optimalizace metody stanovení vitaminu B9 v zelenině
 • Libenská L., Pulkrabová J., Drábová L.

SSJMM: 23. Škola MS - PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

21. Metabolomická analýza sekundárních metabolitů plodů slivoně švestky napadených virem šarky švestky za účelem objevení nových látek s antivirovými účinky
 • Loučková A., Sedlák J., Hajšlová J.
22. Fotokatalytická degradace metamfetaminu z vody
 • Maříková T., Pintová A., Rathouský J., Kuchař M.
23. Využití hmotnostní spektrometrie v pivovarsko-sladařské praxi
 • Martiník J., Svoboda Z., Pernica M.
24. Určení zvířecího původu tepelně opracovaných kostí pomocí proteomického přístupu
 • Meledina A., Kučková Š.
25. Stanovení obsahu kanabinoidů v konopí a konopných produktech pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
 • Pavlíček V., Suchanová M.
26. Effect of make-up solvent on UHPSFC-MS response: comparison of ESI and APCI
 • Pilařová V., Plachká K., Gazárková T., Garrigues J.C., Nováková L.
27. Artificial neural networks to study correlations between molecular descriptors and responses in SFC-MS with electrospray and unispray ionization
 • Plachká K., Pilařová V., Gazárková T., Garrigues J.C., Nováková L.
28. Profilování plazmatických vzorků pacientů s dilatační kardiomyopatií pomocí relativní proteomické analýzy
 • Řehulka P., Klimentová J., Vozandychová V., Řehulková H., Pudil R., Stulík J.
29. Stanovení thiodiglykolu jako biomarkeru expozice sirnému yperitu
 • Řehulková H., Dlabková A., Vlčková V., Matula M.
30. Zobrazovacia hmotnostná spektrometria nanočastíc za použitia laserovej desorpcie/ionizácie a analyzátoru doby letu
 • Škamor J., Bendařík A., Preisler J.
31. Segmented hair cortisol analysis by online solid phase extraction liquid chromatography mass spectrometry
 • Šmak P., Fačkovcová D., Kostolanská K., Gregorová J., Bartečková E., Juřica J., Ustohal L., Hořínková J., Linhartová P., Peš O.
32. Sledování vlivu užívaných léčiv na souhru hostitele a jeho střevní mikrobioty pomocí automatizované funkční metabolomiky
 • Seličová H., Coufalíková K., Koudelka Š., Klánová J., Price E. J.
33. Characterization of newly synthesized labels for analysis of oligosaccharides and glycans by LC/FLD-MS
 • Smolkova D., Chmelik R., Gregus M., Vesely H., Pizova H., Bobal P., Lavicka J.
34. Vysoce citlivé a robustní hmotnostní spektrometrické metody pro rychlé analýzy stopových VOC ve vzduchu
 • Sovová K., Španěl P., Jašík J., Dryahina K.
35. Mass spectrometry methods and instrumentation for the space dust generation
 • Spesyvyi A., Žabka J., Polášek M., Charvat A., Schmidt J., Postberg F., Abel B.
36. Detekce jednotlivých značek v imunostanovení pomocí LA ICP MS
 • Svojanovský V., Stiborek M., Krásenský P., Kroupa J., Houška P., Kanický V., Mašlaňová I, Farka Z., Macháčková E., Máčala J., Preisler J.
37. Analýza fytokanabinoidů v kosmetických krémech s využitím metody UHPLC MS/MS
 • Vágnerová M., Nemeškalová A., Sýkora D., Kuchař M.
38. Reversed-phase UHPLC/MS Approach for the Analysis of Lipids in Human Plasma from Pancreatic Cancer Patients and Long Survivors
 • Vaňková Z., Peterka O., Idkowiak J., Jirásko R., Mohelníková Duchoňová B., Loveček M., Melichar B., Holčapek M.
39. Analýza terapeutických oligonukleotidů v hydrofilní interakční kapalinové chromatografii
 • Vosáhlová Z., Studzińska S., Gilar M., Kalíková K.
40. Napařování stříbra pro zobrazování distribuce cholesterolu v živočišných tkáních s využitím laserové desorpce/ionizace
 • Vrkoslav V., Strnad S., Mengr A., Fabián O., Rybáček J., Kubánek M., Melenovský V., Maletínská L, Cvačka J.
Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.