Webináře LabRulezICPMS týden 46/2023

Po, 13.11.2023
| Originální článek z: LabRulezICPMS Webináře
6 webinářů: X-Ray mikroskopie s AI, Mikroskop (FIB-SEM) a ToF-SIMS ve výzkumu baterií, Arsen a HPLC-ICP-MS, Baterie a XRF a Tipy a Triky, NMR stereochemická analýza, Přenosné FTIR.
LabRulez: Webináře LabRulezICPMS týden 46/2023

LabRulez: Webináře LabRulezICPMS týden 46/2023

V týdnu od 13. listopadu na Vás čekají v oblasti atomové a molekulové spektroskopie a spektrometrie následující webináře.

👉 DETAILY A REGISTRACE V SEKCI WEBINÁŘE

1. Wiley Analytical Science/ZEISS Research Microscopy Solutions: AI-powered X-ray Microscope Reconstruction Technologies for Gamechanging Capabilities in Battery and Fuel Cell Research

Jak může 3D rentgenová mikroskopie ve spojení s rekonstrukčními technologiemi založenými na umělé inteligenci pomoci překonat tyto výzvy při zobrazování a simulaci procesů v bateriích a palivových článcích.

2. Wiley Analytical Science/TESCAN: From Lab to Market: Accelerating Next Generation Battery Development with Plasma FIB-SEM and TOF-SIMS Workflows

Úloha rastrovacího elektronového mikroskopu vybaveného fokusovaným iontovým svazkem (FIB-SEM) v jedinečné kombinaci s kompaktním hmotnostním spektrometrem sekundárních iontů s dobou letu (ToF-SIMS).

3. Agilent Technologies: Determination of Arsenic Species in Accordance with US FDA EAM 4.10 and 4.11 by HPLC-ICP-MS Methods

Tento webinář se bude zabývat nejnovějším vývojem metodiky speciace arsenu se zaměřením na robustní, validované metody stanovení arsenu v aplikacích pro bezpečnost potravin.

4. Bruker Daltonics: From Manufacturing to Recycling: Benefits and Use Cases of XRF along the Battery Values Chain

Jak pracovat s našimi spektrometry a poskytuje cenné tipy a triky.

5. Mestrelab Research: Advanced NMR Strategies for Pharmaceutical Molecule Characterization and Structure Analysis

Měření anizotropních dat RDC pro stereochemickou charakterizaci molekul. Kombinace metodiky CASE-3D a DFT pro strukturní analýzu API AMGEN. StereoFitter - NMR stereochemická analýza.

6. Agilent Technologies: Bright Path for Portable Infrared Spectroscopy Devices – From Safeguarding Foods to Disease Diagnosis for Point-Of-Care

Technologie infračervené spektroskopie poskytuje jedinečné informace o molekulárním složení vzorků, které umožňují rychlý a účinný dohled nad potravinami, detekci kontaminantů a diagnostiku nemocí.

LabRulez
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium-Ion Battery Electrolyte Solvents by ICP-MS

Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Void Analysis and Shape Analysis of Automobile Inverter Components with X-Ray CT System

Instrumentace
X-ray
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Jak rychle najít ty správné informace od Altium International (Portály LabRulezICPMS)

Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, AAS, ICP/MS/MS, MP/ICP-AES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Assay of Alkali Metals in Pegmatite and Spodumene Ores by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Assessing the Platinum Group Metal Content in Car Catalyst Recycling Materials by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 17/2023

Čeká Vás 7 Webinářů: LDIR a mikroplasty, ICP/MS a životní prostředí, ICP/OES a EPA 200.7 & 6010, AFM-in-SEM mikroskopie, IR a Raman a Polymery, UV/Vis software, ICP-MS MassHunter a Half Mass.
 

Podobné články


Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 17/2023

Čeká Vás 7 Webinářů: LDIR a mikroplasty, ICP/MS a životní prostředí, ICP/OES a EPA 200.7 & 6010, AFM-in-SEM mikroskopie, IR a Raman a Polymery, UV/Vis software, ICP-MS MassHunter a Half Mass.
 

Podobné články


Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 17/2023

Čeká Vás 7 Webinářů: LDIR a mikroplasty, ICP/MS a životní prostředí, ICP/OES a EPA 200.7 & 6010, AFM-in-SEM mikroskopie, IR a Raman a Polymery, UV/Vis software, ICP-MS MassHunter a Half Mass.
 

Podobné články


Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 17/2023

Čeká Vás 7 Webinářů: LDIR a mikroplasty, ICP/MS a životní prostředí, ICP/OES a EPA 200.7 & 6010, AFM-in-SEM mikroskopie, IR a Raman a Polymery, UV/Vis software, ICP-MS MassHunter a Half Mass.