ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

24. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Út, 19.12.2023
| Originální článek z: SSJMM/Vladimír Vrkoslav, Josef Cvačka
Škola hmotnostní spektrometrie se již podruhé konala v centru Žďárských vrchů, v Milovském OREA Resortu Devět Skal v termínu 10. 9. - 15. 9. 2023. Počet registrovaných účastníků se zastavil na čísle 272.
SSJMM: 24. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

SSJMM: 24. Škola hmotnostní spektrometrie (Jaká byla?)

Škola hmotnostní spektrometrie se již podruhé konala v centru Žďárských vrchů, v Milovském OREA Resortu Devět Skal. Tentokrát byla akce uspořádána ve druhém zářijovém týdnu, 10. 9. - 15. 9. 2023. Účastníci z komerčních i vědeckých laboratoří zaplnili veškeré ubytovací kapacity hotelu, počet registrovaných osob se zastavil na čísle 272.

Tradiční programové schéma bylo zachováno i v letošním roce. Akce začala odbornými kurzy v neděli odpoledne. Nejrozsáhlejší z nich, nazvaný „Interpretace spekter EI“, připravil Miroslav Polášek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR). Tomáš Pluháček (Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) seznámil frekventanty svého kurzu se základy hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Třetí nedělní kurz s názvem „Základy proteomiky“ připravil Karel Harant (Přírodovědecká fakulta UK v Praze) spolu s Alenou Křenkovou (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR).

V pondělí pokračoval interpretační kurz spekter EI. Mimořádně velký zájem byl o kurz Romana Grabice (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) na téma “Řešení problémů v LC-MS“. Pro tento kurz s více než 60 posluchači bylo nutno využít prostor hlavního přednáškového sálu. V pondělním dopoledni rovněž proběhl kurz Davida Potěšila (CEITEC Brno) a Kristíny Gömöryové (Masarykova univerzita) s názvem „Pokročilé vyhodnocování dat v proteomice“ a kurz „Bioléčiva pohledem hmotníkáře“ vedený Martinem Hubálkem (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR) a Jurajem Lenčem (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy).

SSJMM: Řešení problémů v LC-MS (Roman Grabic)

Hlavní program 24. Školy hmotnostní spektrometrie byl oficiálně zahájen po pondělním obědě. Přednášky zařazené do celkem dvanácti sekcí byly věnovány fundamentálním principům, organické a anorganické hmotnostní spektrometrii, datování, molekulovému zobrazování, omickým analýzám, aplikacím v analýze životního prostředí, léčiv, potravin a dalším tématům.

V programu 24. Školy hmotnostní spektrometrie zaznělo 37 odborných a 9 komerčních přednášek. První dvě přednášky úvodní sekce o trendech a novinkách v hmotnostní spektrometrii byly prezentovány zvanými přednášejícími ze zahraničí.

Achille Cappiello (University of Urbino) popsal konstrukci a využití iontového zdroje pro spojení kapalinové chromatografie s elektronovou ionizaci. Bernhard Spengler (Justus Liebig University Giessen) přiblížil posluchačům možnosti molekulového zobrazování s využitím AP-SMALDI zdroje. Michal Holčapek diskutoval novinky v instrumentaci a metodách hmotnostní spektrometrie.

SSJMM: 24. Škola MS 2023 - den 1

Tradiční sekce věnovaná Ceně Vladimíra Hanuše byla letos zahájena vzpomínkovou přednáškou. U příležitosti stého výročí narození Vladimíra Hanuše zavzpomínal na tohoto velikána české i světové hmotnostní spektrometrie Miroslav Polášek. Následovalo vyhlášení vítězů soutěže.

Cenu o nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie organizuje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci od roku 2010 (v letech 2010 - 2014 bylo toto ocenění udělováno v rámci Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery). Vítězem letošního ročníku se stala práce „Fast Fluoroalkylation of Proteins Uncovers the Structure and Dynamics of Biological Macromolecules“ autorského kolektivu Lukáš Fojtík, Jan Fiala, Petr Pompach, Josef Chmelík, Václav Matoušek, Petr Beier, Zdeněk Kukačka a Petr Novák. Cenu spojenou s finanční dotací 30 000,- Kč sponzorovala společnost Bruker s.r.o.

SSJMM: Přednáška laureáta ceny Vladimíra Hanuše v roce 2023 (Zdeněk Kukačka)

Soutěžní sekci „Mládí vpřed“ patřil čtvrteční podvečer, kdy svůj výzkum prezentovalo šest mladých vědkyň a vědců. Nejlepší dojem na hodnotící komisi udělala Petra Krejčí z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s přednáškou na téma „Přímá analýza pylových zrn s využitím modifikované ASAP-MS techniky“. Cenou pro vítězku byla plně hrazená účast na příštím ročníku Školy hmotnostní spektrometrie spojená s možností přednášet v hlavním odborném programu.

Zájem o prezentaci v sekci plakátových sdělení byl letos velký, počet plakátovacích ploch však omezil počet prezentovaných příspěvků na 40.

Hodnotící komise vybrala a ocenila tři nejlepší práce. Na děleném 2 a 3 místě se umístily práce autorek Dany Dobešové („Komplexní metabolomická studie vzorků močí a sér pacientů trpících deficitem ATP syntasy“) a Zuzany Vaňkové („Reversed-phase UHPLC/MS Approach for the Analysis of Lipids in Human Plasma from Pancreatic Cancer Patients and Long Survivors“). Zvítězil Anatolii Spesyvyi se svým posterem „Mass spectrometry methods and instrumentation for the space dust generation“.

Sponzorem soutěží o nejlepší přednášku v sekci "Mládí vpřed" a o nejlepší plakátové sdělení byla společnost Pragolab.

Sborník abstrakt z přednášek sekce „Mládí vpřed“ a plakátových sdělení je zveřejněn na webových stránkách 23. Školy hmotnostní spektrometrie. Vybrané přednášky a další materiály z letošní Školy MS najdete na portálech LabRulez ( LabRulezLCMS a LabRulezGCMS)

SSJMM: Předání ocenění za nejlepší plakátové sdělení 24. Školy MS (Sponzorem soutěže je společnost Pragolab)

Večerní společenské programy letos nabídly 4 hudební produkce a 2 přednášky. Na nedělní večer sponzorovaný firmou Bruker s.r.o. přijal pozvání vinař a hmotnostní spektrometrista v jedné osobě Aleš Svatoš. Posluchačům osvětlil proces pěstování révy vinné a výroby autentických vín. Přednáška byla spojena s ochutnávkou vín z jeho produkce. O výbornou atmosféru v další části večera se postarali skvělí amatérští hudebníci z řad účastníků letošního ročníku Školy. Zajištění improvizovaného programu pod názvem „Hmotníkáři sobě“ se ujal Ján Žabka. Jemu i všem dalším, kteří k hudební a pěvecké produkci přispěli, patří velký dík.

SSJMM: Společenský večer firmy Bruker - Hmotníkáři sobě

Pondělní společenský večer byl v režii DJ MicroHead a AMEDIS Team a nesl se ve znamení muziky na přání. V úterý roztančil účastníky a účastnice DJ Karel Konvalina s repertoárem starých i moderních hitů. Díky společnosti Altium International proběhla ve středu večer přednáška horolezce Radka Jaroše „Moje cesta za Korunou Himaláje“. Poslední večer sponzorovaný firmou Shimadzu patřil živé hudbě skupiny The Cupcake Collective.

SSJMM: Přednáška horolezce Radka Jaroše „Moje cesta za Korunou Himaláje“.

Podobně jako v loňském roce se s velkým úspěchem setkala šifrovací hra, kterou tentokrát připravila autorská dvojice Iva Benešová a Antonín Bednařík. Od pondělí do čtvrtka byly postupně k dispozici čtyři šifry s hmotnostně-spektrometrickou tématikou. Jejich řešením byly indicie, ze kterých bylo možné uhodnout heslo - řešení šifrovací hry. Nejrychlejší řešitelský tým byl oceněn cenou předsedy Sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM Jana Preislera, kterou byla i letos jeho vynikající pálenka.

Během středečního kulturně-poznávacího odpoledne se uskutečnily výlety do Pivovaru Rychtář v Hlinsku, skanzenu Veselý Kopec a pěší výlet za krásami okolí Milov s průvodcem Petrem Piechulou (SCHKO Žďárské vrchy). Čtvrtý výlet pomohla zorganizovat a finančně zajistit společnost EDWARDS. Účastníci konference tak měli možnost navštívit závod v Lutíně, kde se vyrábí špičková vakuová čerpadla. Ti, kteří si nevybrali z nabídky výletů mohli využít hotelová sportoviště.

Organizace Školy hmotnostní spektrometrie zabírá prakticky celý rok a na jejím zajištění se podílí mnoho lidí. V první řadě děkujeme přednášejícím a lektorům za skvěle připravené přednášky a kurzy. Organizační výbor odvedl skvělou práci při technickém zajištění celé akce. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat zejména Mirce Bittové, bez jejíž pomoci si lze jen velmi těžko představit zvládnutí akce s tak velkým počtem účastníků. Za perfektně odvedenou práci děkujeme Tomáši Vašinovi ze SSJMM a našim milým kolegům a kolegyním z ÚOCHB AV ČR, Martinu Hubálkovi, Mikuláši Vlkovi, Martinu Svobodovi, Editě Kofroňové, Kateřině Novákové, Aleně Křenkové, Štěpánu Strnadovi, Petře Junkové, Janě Březinové a Karlu Čížkovi. Dík patří i členům výboru Sekce hmotnostní spektrometrie SSJMM. Významný podíl na bezproblémovém průběhu Školy hmotnostní spektrometrie má i paní Michaela Pešková a další zaměstnanci hotelu Devět skal.

V neposlední řadě chceme poděkovat firemním partnerům za finanční podporu. Bez jejich pomoci by nebylo možné Školu uspořádat v podobě, která se v minulých letech stala standardem a kterou jsme si oblíbili. Generálními partnery 24. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie byly firmy AMEDIS, Bruker s.r.o., Altium International a Shimadzu, hlavními partnery firmy Edwards, Specion, Leco, Phenomenex, Pragolab a Waters, partnery Chromservis, Merck a Mestrelab, a mediálními partnery Chemagazín, Chemické listy a LabRulez.

**Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie připravuje Ondřej Novák se svým týmem ve spolupráci se SSJMM. 25. Škola hmotnostní spektrometrie se bude konat 8. - 13. září 2024 v OREA hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Věříme, že i nadcházející ročník Školy bude stejně úspěšný jako ty předchozí.

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.