ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
LabRulez
Vše ze světa analytické chemie na jednom místě. Propojujeme lidi při řešení jejich problémů. U nás naleznete všechny potřebné informace snadno, rychle a přehledně. Přestaňte hledat a začněte nacházet.
Tagy
Článek
Produkt
Video
Software
Logo of LinkedIn

Co je nového v softwartu KnowItAll 2024

Út, 13.2.2024
| Originální článek z: LabRulez
Vydáním softwaru KnowItAll 2024 společnost Wiley pokračuje v rozšiřování možností softwaru KnowItAll, včetně nového nástroje pro kvantitativní analýzu, který může výrazně zjednodušit váš pracovní postup.
Video placeholder
 • Foto: Wiley: What's New in KnowItAll 2024
 • Video: Wiley Spectroscopy: What's New in KnowItAll 2024

KnowItAll je lepší než kdykoli předtím díky novým nástrojům, které zlepší váš analytický pracovní postup od analýzy až po reportování.

Výkonný software. Kvalitní data. Výsledky, na které se můžete spolehnout.

Spektrální software KnowItAll společnosti Wiley nabízí řešení pro identifikaci, analýzu a správu analytických a chemických dat. V kombinaci s rozsáhlými a vysoce kvalitními referenčními knihovnami spekter společnosti Wiley poskytuje bezkonkurenční řešení pro rychlou a spolehlivou spektrální analýzu.

S vydáním KnowItAll 2024 společnost Wiley pokračuje v rozšiřování možností softwaru KnowItAll. Nově zahrnuje nástroj pro kvantitativní analýzu, který může výrazně zjednodušit pracovní postupy. Software dále přináší mnoho pokroků a vylepšení v oblasti správy, zpracování a reportování dat napříč různými analytickými technikami.

Níže je uveden úplný a podrobný přehled mnoha zajímavých aktualizací.

Přístup k funkcím a datům závisí na uživatelské licenci a edici softwaru, který používáte.

NOVINKA! Nástroj pro kvantifikaci KnowItAll Quantitation

Už žádné přepínání mezi balíčky! Konsolidujte svůj software a pracovní postupy pomocí integrovaného nástroje pro kvantifikaci společnosti KnowItAll..

Software KnowItAll společnosti Wiley nám vždy pomáhal odpovědět na otázku "jaká" je identita látky. A nyní, ve verzi 2024, nám KnowItAll pomůže odpovědět také na otázku "kolik" je látky. Díky novému nástroji pro kvantitativní analýzu bude váš pracovní postup jednodušší a úplnější.

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: Protože všechny analytické nástroje a techniky jsou integrovány do jediného prostředí, KnowItAll usnadňuje laboratorní pracovní postupy

Tento cenný nástroj pro kvantifikaci je nyní k dispozici jako volitelná součást softwaru KnowItAll a je součástí předplatného KnowItAll řešení pro celý kampus. V současné době podporuje pracovní postupy kvantifikace pro GC-MS, IR, Raman, UV-Vis a GC.

Vylepšení pro jednotlivé techniky

V této verzi systému KnowItAll dále rozvíjíme možnosti technik NMR a LC-MS směrem ke špičkové úrovni, která se vyrovná našim referenčním pracovním postupům IR, Raman a GC-MS.

NOVINKA! Wiley knihovna predikovaných IR spekter

Tuto novou volitelnou databázi s více než 250 000 předikovanými spektry vytvořila společnost Wiley Science Solutions s využitím enginu pro predikci spekter na bázi umělé inteligence, který vychází z její vysoce kvalitní sbírky empirických spektrálních databází pro infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací (FTIR) - největší komerčně dostupné databáze. Knihovnu predikovaných spekter lze použít spolu s empirickými referenčními databázemi infračervených spekter společnosti Wiley při spektrální analýze neznámých vzorků. To je užitečné zejména v případě méně běžných sloučenin a materiálů, u kterých nelze nalézt shodu v žádné empirické databázi.

Jak vidíte níže, předpovězená data (modrá) doplňují chemický prostor empirické trénovací sady (červená) - pracují v mezích toho, co lze předpovědět z podkladových empirických dat.

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: Zvětšeno na 130 %, pouze empirická data Wiley IR Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: Zvětšeno na 130 %, včetně předikovaných IR dat

KnowItAll řešení pro NMR bylo zjednodušeno a aktualizováno

Nové a aktualizované nástroje pro zefektivnění objasňování struktury.

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: KnowItAll řešení pro NMR bylo zjednodušeno a aktualizováno

V této verzi jsme výrazně přepracovali pracovní postupy pro objasňování NMR struktur díky vylepšení zpracování NMR a interaktivním uživatelským databázím, do kterých lze ukládat experimentální spektra, struktury a metadata pro budoucí prohlížení a rychlé vyhledávání v databázi. Dále jsme přidali možnost automatického generování výpisů H-NMR a C-NMR. Zde je přehled změn:

V modulu ProcessIt

Aktualizované integrační metody, fázování a nástroje pro referencování na rozpouštědla.

 • Funkční vylepšení maker
 • Aktualizované integrační metody (integrál standardizovaný na součet 1.0).
 • Aktualizovaný algoritmus fázování
 • Surový soubor si zachovává název nadřazené složky (odpovídá standardní konvenci pojmenování pro surová data NMR).

V modulu MineIt

Nové nástroje pro analýzu a přiřazování multipletů

 • Dialogy pro přiřazení struktury a analýzu multipletů byly v aplikaci MineIt rozděleny do dvou samostatných kroků a dialogů. Uživatelé mohou ve spektrech 1H-NMR a 13C-NMR analyzovat multiplety pomocí dialogového okna Define Multiplets a poté přiřadit multiplety k chemické struktuře pomocí dialogového okna Assign Structure.
 • Nástroje NMR KnowItAll nyní mohou pro každý záznam 1H a 13C založený v databázi MineIt automaticky vygenerovat zprávu NMR.

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: Pomocí dialogového okna Define Multiplets můžete seskupit píky do multipletů a získat automatické vyhodnocení vzorů štěpení, vazebních konstant a chemických posunů

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: Dialogové okno Assign Structure podporuje strukturní symetrii pro rychlejší přiřazení; uživatelé mohou podle potřeby použít cross-coupling heteroatomů (např, 1H-31P a 13C-19F)

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: Nyní lze automaticky generovat NMR Report pro archivovaná NMR spektra

Vylepšení pro LC-MS

V této verzi došlo k významnému pokroku v pracovních postupech LC-MS od zpracování a vytěžování dat až po vytváření databází.

 • Uživatelé nyní mohou importovat soubory surových chromatogramů LC-MS a zobrazovat korelovaná hmotnostní spektra v různých časových bodech. Podporuje: Agilent, Thermo, Waters, Bruker (.d složky podtypu .baf, .tsf, .tdf). Zobrazte aktuální podporované soubory zde.
 • V aplikacích ProcessIt a MineIt se při importu chromatogramu uživatelem, pokud existuje více úrovní MS, zobrazí panel filtru úrovní MS. Uživatel může filtrovat své MS skeny podle All (Vše), n=1, n=2 atd.
 • Uživatel nyní může do databází přidávat popisky píků, včetně importu popisek píků ze souborů SDF a MSP.
 • Hodnoty vlastností chromatogramu se nyní zobrazí, pokud uživatel zobrazí "Property Table" v ProcessIt.
 • V aplikaci MineIt je nyní podporován nový typ uživatelské databáze: MS(IMS) pro spektra iontové mobility se záznamy hmotnostních spekter. Spektrální panel IMS-MS pro MineIt, který umožňuje uživatelům odlišit jejich vzorky IMS od metod LC-MS nebo GC-MS.

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: Nový panel MS Level Configuration umožňuje uživateli samostatně zobrazit úrovně MSn, pokud existuje n >1. Stejný filtr se zobrazuje také pro záznamy MS (LC) v aplikaci MineIt. To umožňuje uživatelům odděleně vyčlenit požadované úrovně MS pro extrakci, vyhledávání atd."

Vylepšení pro GC-MS

Analýza GC-MS je proces separace a identifikace složek. Pokud se provádí se ručně, může jít o časově i celkově náročný úkol, zejména u složitých analytů, jako jsou petrochemikálie a další komplexní organické vzorky.   

Pro posílení možností výzkumných pracovníků, KnowItAll 2024 přepracovává manuální zpracování GC-MS a poskytuje uživatelům větší kontrolu nad separací a identifikací složek. Tato vylepšení v kombinaci s kompletně automatizovanou analýzou dat v předchozí verzi dělají ze systému KnowItAll 2024 ještě spolehlivější, efektivnější, výkonnější a přesnější nástroj pro analýzu dat GC-MS.

Wiley: Co je nového v softwartu KnowItAll 2024: ProcessIt MS nyní poskytuje uživatelům k nahlédnutí hitlist pro každé extrahované spektrum.

Obecné aktualizace

V této verzi jsme provedli několik aktualizací, které zefektivňují analytický pracovní postup. Také jsme zahrnuli vylepšení na základě zpětné vazby uživatelů.

MineIt

 • Nyní umožňuje označování píků v uživatelských databázích
 • Možnost rozlišení databází pro data Raman-SERS, IMS-MS.
 • Možnost zobrazit data kaplovací konstanty NMR přímo ve struktuře.
 • Import pro více souborů SDF i databází NIST.
 • Možnost sbalit názvy spekter
 • Výška řádku se nyní ukládá jako součást profilu zobrazení
 • Export seznamů shod v MineIt do souborů csv (neobsahuje spektra)
 • Přidána položka nabídky "Implicitní vodík" (výchozí pro aplikace MS)
 • Možnost zobrazit záznamy podle jiného pole než názvu záznamu, pokud v jednom záznamu existuje více spekter se stejným typem spektra. (Např. místo toho zobrazit záznamy podle data sběru, energie srážky, chromatografické metody atd.)

Vyhledávání

 • Vylepšení rozhraní zahrnují výraznější dávkové vyhledávací rozhraní, spojení rychlého vyhledávání a vyhledávání v poli v dialogovém okně, možnost vyhledávání pomocí profilů seznamu shod.
 • SearchIt MS: přidány optimalizované korekce (hmotnostní úbytek ve výchozím nastavení, zkreslení MS spekter volitelné); nyní umožňuje omezení rozsahu m/z

ReportIt

 • Do všech šablon reportů je přidána uživatelská licence.
 • Tabulky seznamu shod jsou automaticky rozšířeny na více stránek (oproti pevné velikosti)

ProcessIt

 • Vylepšené výpočty plochy pod křivkou (AUC)
 • Přidána možnost druhé metody integrace Tangenciální skimování
 • Přenos MS souboru do SearchIt se stručným názvem souboru a slice# jako značkou

ID Expert

 • Zobrazuje strukturu fragmentu pro funkční skupinu (IR, Raman)
 • Obnovení zprávy ID Expert

Ostatní

 • Predikce regulovaných látek DEA byla aktualizována podle nejnovějších pravidel nařízení DEA. Pro informaci: V rámci softwaru Wiley KnowItAll Spectroscopy a ChemWindow lze kategorizovat chemické struktury regulovaných látek pomocí predikce vlastností v aplikaci MineIt. Tento predikční model kategorizuje struktury pomocí databáze pravidel regulace DEA.
 • Příklad databáze struktur markush stype je přidán pro referenci
 • Různá vylepšení přístupnosti
 • V nabídce Nápověda byla přidána položka nabídky pro zobrazení licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA).
 • Vylepšená skóre VPAT pro lepší přístupnost
 • Kromě toho implementováno několik oprav chyb, včetně:
  • Opraven pád programu, když složka ".D" neobsahuje soubor "ms.data".
  • Problémy s exportem dat xnmr do SDF (ProcessIt)
  • Tlačítko Clip art je nyní funkční (ReportIt)
  • Bugy ve zpracování NMR
  • Opraveno mnoho dalších drobných nahlášených chyb

Aktualizace školicích dokumentů

 • Významné aktualizace školicích dokumentů: Tato série lekcí poskytuje výukové programy, které může uživatel sledovat zde.

Kompatibilita

LabRulez
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.