ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

18. ČESKO-SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE (CSSC & MSMS 2024) - Registrace

Pá, 1.3.2024
| Originální článek z: SSJMM
Srdečně Vás zveme na spojený mítink ČESKO-SLOVENSKÉ SPEKTROSKOPICKÉ KONFERENCE a MÖSSBAUEROVY SPEKTROSKOPIE V MATERIÁLOVÝCH VĚDÁCH 2024.
SSJMM: 18. ČSSK 2024 a MSMS 2024

SSJMM: 18. ČSSK 2024 a MSMS 2024

Srdečně Vás zveme na spojený mítink ČESKO-SLOVENSKÉ SPEKTROSKOPICKÉ KONFERENCE a MÖSSBAUEROVY SPEKTROSKOPIE V MATERIÁLOVÝCH VĚDÁCH 2024.

18. česko-slovenská spektroskopická konference (CSSC)

kterou pořádá Spektroskopická společnost Ioannese Marcuse Marciho a Slovenská spektroskopická společnost (člen Asociace slovenských vědeckotechnických společností)

a

Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)

kterou pořádá Spektroskopická společnost Ioannese Marcuse Marciho & Univerzita Palackého v Olomouci & Slovenská spektroskopická společnost (člen Asociace slovenských vědeckotechnických společností).

 • Místem konání je Kurdějov, 27. - 31. květen 2024

Mikrosympozium jako součást programu

"Nejnovější pokroky ve vibrační spektroskopii - oslava 50 let SERS a 65. výročí úmrtí A. Smekala"

CSSC & MSMS 2024

ONLINE REGISTRACE
 • Snížený registrační poplatek prodloužen do 15. března 2024
 • Řádný poplatek (registrace po 15. březnu 2024)

Další informace naleznete teké na webu konference

O konferencích CSSC & MSMS 2024

18. česko-slovenská spektroskopická konference (18th CSSC) je vědeckým setkáním s mezinárodní účastí, jehož cílem je sdílení nejnovějších informací ve vývoji, výměna zkušeností a názorů, nové směry a navázání spolupráce v oblasti analytické spektrometrie. Na konferenci jsou zváni přední vědci a výzkumníci, aby představili své nejaktuálnější výsledky, vyměnili si nápady a zkušenosti a společně se podívali na budoucí vývoj. Cílem této vědecké akce je spojit odborníky z univerzit, akademické sféry, výzkumných center, různých laboratoří a průmyslu, shrnout současný pokrok v různých oblastech spektroskopie/spektrometrie a trendy v aplikacích, jako jsou chemické, environmentální, geologické, biologické, potravinářské, farmaceutické a průmyslové materiály, a podpořit vznik nových kontaktů a vzájemnou výměnu zkušeností a nápadů.

Nadcházející ročník této konference s dlouholetou tradicí se od předchozích liší větším důrazem na analytickou spektrometrii aplikovanou v geologických vědách. Laboratorní analýzou a výzkumem geologických materiálů se zabývá mnoho vědců. Tito geologové jsou odborníky nejen ve svém mateřském oboru, ale přinášejí i nové poznatky v metodice analytické chemie, konkrétně spektrometrie. Příspěvky do programu konference z oblasti analýzy geologických materiálů jsou proto velmi žádané, stejně jako účastníci - geologové, kteří jsou na této konferenci srdečně vítáni.

Neodmyslitelnou součástí programu konference je mikrosympozium s názvem "Recent progress in vibrational spectroscopy - Celebrating 50 years of SERS and the 65th anniversary of A. Smekal death", které se bude konat paralelně. Pozvané i krátké přednášky v rámci mikrosympozia budou pokrývat širokou škálu témat zaměřených na nedávné pokroky v Ramanově a infračervené spektroskopii a jejich aplikace. Zvláštní pozornost bude věnována speciálním metodám Ramanovy spektroskopie, konkrétně rezonančnímu Ramanovu rozptylu (RRS) a povrchově zesílenému/rezonančnímu/Ramanovu rozptylu (SERS a SERRS), a také časově rozlišené IR a Ramanově spektroskopii. Kromě toho bude zahrnut vývoj a použití pokročilých technik vibračního spektroskopického zobrazování/mapování v mikro- i nanorozměrech. Neodmyslitelnou součástí rozsahu mikrosympozia bude dále aplikace IR a Ramanovy spektroskopie v různých odvětvích chemie, materiálových věd, geologie, gemmologie, konzervace umění, environmentálních věd, zpracování potravin, biologie a medicíny.

Ve střední Evropě byla zahájena série specializovaných kolokvií s názvem "Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)". Jsou téměř pravidelně pořádána od roku 1994 střídavě na Slovensku a v České republice s dvouletou periodicitou. Kolokvium MSMS představuje především důležité fórum pro výzkumné pracovníky v oblasti materiálových věd, kteří se dělí o své výsledky v oblasti poznávání pevných látek pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Zadruhé, organizátoři konference zvou několik vědců, kteří se v oblasti Mössbauerovy spektroskopie celosvětově prosadili, aby přednesli jak výukové přednášky, tak přednášky s širším zaměřením, a zprostředkovali tak poznatky mladé generaci (začínajícím výzkumníkům, doktorandům apod.). Zatřetí zde budou prezentovány špičkové práce podněcující budoucí studium a orientaci výzkumu v oblasti Mössbauerovy spektroskopie.

CSSC & MSMS 2024: Partneři konferencí

Témata konference:

 • Atomová spektrometrie (AAS, ICP-MS, AFS, OES atd.)

 • Molekulární spektroskopie (UV-Vis, NMR, Raman, IR atd.)

 • XRF spektrometrie (EDS, WDS, XRF, PIXE atd.)

 • Hmotnostní spektrometrie (LC-MS, GC-MS, MALDI - MS, DESI-MS atd.)

 • Instrumentální radioanalytické metody (gama spektroskopie, NAA atd.)

 • Mössbauerova spektroskopie

 • Laserová spektroskopie

 • Speciální spektroskopické techniky

 • Příprava a zavádění vzorků

 • Aplikace a metrologie

 • Nové techniky a metody zpracování dat v IR a Ramanově spektroskopii

 • Časově rozlišená IR a Ramanova spektroskopie, spektrální monitorování

 • Speciální metody Ramanovy spektroskopie: Ramanova rezonance, SERS, SERRS, TERS

 • IR a Ramanovo spektrální mapování a zobrazování v mikro- a nanorozměrech

 • Aplikace IR a Ramanovy spektroskopie v chemii, geologii a materiálových vědách

 • Biologické, biofyzikální, biochemické, lékařské a environmentální aplikace IR a Ramanovy spektroskopie

Mössbauerova spektroskopie v materiálové vědě

 • Environmentální, katalytické, biologické a lékařské aplikace

 • Magnetismus, magnetické nanočástice, molekulární magnety

 • Nanomateriály, nanostruktury, nanokompozity, jádrové nanočástice, tenké vrstvy

 • Nanomateriály v biomedicíně

 • Jaderný dopředný rozptyl v materiálové vědě

 • Chemie a fyzika pevných látek

 • Průmyslové aplikace, koroze

 • Přístrojové vybavení, software

 • Vědy o Zemi, mineralogie a archeologie

POZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 • Prof. César Augusto Barrero Meneses (University of Antioquia, Medellín, Colombia)

 • Prof. Lothar Brecker (University of Vienna, Austria)

 • Prof. Volker Deckert (Friedrich Schiller University Jena, Germany)

 • Prof. Stanislaw M. Dubiel (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)

 • Jean-Marc Greneche (University Le Mans, France)

 • Prof. Zoltán Homonnay (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

 • Prof. Antonín Kaňa (University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic)

 • Dr. Filip Košek (Charles University in Praque, Czech Republic)

 • Dr. Stjepko Krehula (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)

 • Prof. Andreas Limbeck (Vienna University of Technology, Austria)

 • Prof. Bernhard Lendl (Vienna University of Technology, Austria)

 • Prof. Ruslan Mariychuk (University of Prešov, Slovakia)

 • Prof. Jan Preisler (Masaryk University, Brno, Czech Republic)

 • Prof. Volker Schünemann (Technical University of Kaiserslautern, Germany)

 • Prof. Andrii Vyshnikin (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)

OCENĚNÍ MEDAILÍ

Spektroskopická společnost Ioannese Marka Marciho (IMMSS) a Slovenská spektroskopická společnost (SSS) udělují ceny významným osobnostem v oblasti spektroskopie, které nesou jména Ioannese Marka Marciho (významného vědce, lékaře a akademika) a Nicolause Konkoly-Thegeho (významného vědce, fyzika a astronoma).

Prof. Ernest Beinrohr
 • University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Ewa Bulska
 • University of Warsaw, Poland
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Martin Hof
 • J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Prague, Czech Republic
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Viktor Kanický
 • Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Nicolaus Konkoly-Thege Medal
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.