ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Pořadatel
Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Je dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru spektroskopie, příp. právnických osob, zabývajících se vědeckou a aplikační činností v tomto oboru, sdružených ke společné činnosti. SSJMM byl založena roku 1949.

CSSC & MSMS 2024

27 - 31. květen 2024
Srdečně Vás zveme na spojený mítink ČESKO-SLOVENSKÉ SPEKTROSKOPICKÉ KONFERENCE a MÖSSBAUEROVY SPEKTROSKOPIE V MATERIÁLOVÝCH VĚDÁCH 2024.
Bližší informace naleznete zde
SSJMM: 18. ČESKO-SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE

SSJMM: 18. ČESKO-SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCE

Vítejte na CSSC & MSMS 2024 nebo-li

18. česko-slovenská spektroskopická konference (CSSC)

kterou pořádá Spektroskopická společnost Ioannese Marcuse Marciho a Slovenská spektroskopická společnost (člen Asociace slovenských vědeckotechnických společností)

a

Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)

kterou pořádá Spektroskopická společnost Ioannese Marcuse Marciho & Univerzita Palackého v Olomouci & Slovenská spektroskopická společnost (člen Asociace slovenských vědeckotechnických společností).

ONLINE REGISTRACE
 • Snížený registrační poplatek prodloužen do 15. března 2024
 • Řádný poplatek (registrace po 1. březnu 2024)

Další informace naleznete teké na webu konference

Témata konference:

 • Atomová spektrometrie (AAS, ICP-MS, AFS, OES atd.)

 • Molekulární spektroskopie (UV-Vis, NMR, Raman, IR atd.)

 • XRF spektrometrie (EDS, WDS, XRF, PIXE atd.)

 • Hmotnostní spektrometrie (LC-MS, GC-MS, MALDI - MS, DESI-MS atd.)

 • Instrumentální radioanalytické metody (gama spektroskopie, NAA atd.)

 • Mössbauerova spektroskopie

 • Laserová spektroskopie

 • Speciální spektroskopické techniky

 • Příprava a zavádění vzorků

 • Aplikace a metrologie

 • Nové techniky a metody zpracování dat v IR a Ramanově spektroskopii

 • Časově rozlišená IR a Ramanova spektroskopie, spektrální monitorování

 • Speciální metody Ramanovy spektroskopie: Ramanova rezonance, SERS, SERRS, TERS

 • IR a Ramanovo spektrální mapování a zobrazování v mikro- a nanorozměrech

 • Aplikace IR a Ramanovy spektroskopie v chemii, geologii a materiálových vědách

 • Biologické, biofyzikální, biochemické, lékařské a environmentální aplikace IR a Ramanovy spektroskopie

Mössbauerova spektroskopie v materiálové vědě

 • Environmentální, katalytické, biologické a lékařské aplikace

 • Magnetismus, magnetické nanočástice, molekulární magnety

 • Nanomateriály, nanostruktury, nanokompozity, jádrové nanočástice, tenké vrstvy

 • Nanomateriály v biomedicíně

 • Jaderný dopředný rozptyl v materiálové vědě

 • Chemie a fyzika pevných látek

 • Průmyslové aplikace, koroze

 • Přístrojové vybavení, software

 • Vědy o Zemi, mineralogie a archeologie

Partneři CSSC & MSMS 2024

Hlavní partneři
Partneři
 • CHROMSPEC, spol. s r.o.

 • Iron Analytics

 • RENISHAW

 • RMI

 • SHIMADZU

Mediální partner

SSJMM: CSSC & MSMS 2024 Partneři akce

Pozvání přednášejíci

 • Prof. César Augusto Barrero Meneses (University of Antioquia, Medellín, Colombia)

 • Prof. Lothar Brecker (University of Vienna, Austria)

 • Dr. Dana Cialla-May (Leibnitz Institute of Photonic Technology, Jena, Germany)

 • Prof. Volker Deckert (Friedrich Schiller University Jena, Germany)

 • Prof. Stanislaw M. Dubiel (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)

 • Jean-Marc Greneche (University Le Mans, France)

 • Dr. Karen Edilma García Téllez (University of Antioquia, Medellín, Colombia)

 • Prof. Zoltán Homonnay (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

 • Prof. Antonín Kaňa (University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic)

 • Dr. Filip Košek (Charles University in Praque, Czech Republic)

 • Dr. Stjepko Krehula (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)

 • Prof. Andreas Limbeck (Vienna University of Technology, Austria)

 • Prof. Bernhard Lendl (Vienna University of Technology, Austria)

 • Prof. Ruslan Mariychuk (University of Prešov, Slovakia)

 • Prof. Jan Preisler (Masaryk University, Brno, Czech Republic)

 • Prof. Volker Schünemann (Technical University of Kaiserslautern, Germany)

 • Prof. Andrii Vyshnikin (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)

OCENĚNÍ MEDAILÍ

Spektroskopická společnost Ioannese Marka Marciho (IMMSS) a Slovenská spektroskopická společnost (SSS) udělují ceny významným osobnostem v oblasti spektroskopie, které nesou jména Ioannese Marka Marciho (významného vědce, lékaře a akademika) a Nicolause Konkoly-Thegeho (významného vědce, fyzika a astronoma).

Prof. Ernest Beinrohr
 • University of St. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Ewa Bulska
 • University of Warsaw, Poland
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Martin Hof
 • J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Prague, Czech Republic
 • Ioannes Marcus Marci Medal
Prof. Viktor Kanický
 • Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Nicolaus Konkoly-Thege Medal

O konferencích CSSC & MSMS 2024

18. česko-slovenská spektroskopická konference (18th CSSC) je vědeckým setkáním s mezinárodní účastí, jehož cílem je sdílení nejnovějších informací ve vývoji, výměna zkušeností a názorů, nové směry a navázání spolupráce v oblasti analytické spektrometrie. Na konferenci jsou zváni přední vědci a výzkumníci, aby představili své nejaktuálnější výsledky, vyměnili si nápady a zkušenosti a společně se podívali na budoucí vývoj. Cílem této vědecké akce je spojit odborníky z univerzit, akademické sféry, výzkumných center, různých laboratoří a průmyslu, shrnout současný pokrok v různých oblastech spektroskopie/spektrometrie a trendy v aplikacích, jako jsou chemické, environmentální, geologické, biologické, potravinářské, farmaceutické a průmyslové materiály, a podpořit vznik nových kontaktů a vzájemnou výměnu zkušeností a nápadů.

Nadcházející ročník této konference s dlouholetou tradicí se od předchozích liší větším důrazem na analytickou spektrometrii aplikovanou v geologických vědách. Laboratorní analýzou a výzkumem geologických materiálů se zabývá mnoho vědců. Tito geologové jsou odborníky nejen ve svém mateřském oboru, ale přinášejí i nové poznatky v metodice analytické chemie, konkrétně spektrometrie. Příspěvky do programu konference z oblasti analýzy geologických materiálů jsou proto velmi žádané, stejně jako účastníci - geologové, kteří jsou na této konferenci srdečně vítáni.

Neodmyslitelnou součástí programu konference je mikrosympozium s názvem "Recent progress in vibrational spectroscopy - Celebrating 50 years of SERS and the 65th anniversary of A. Smekal death", které se bude konat paralelně. Pozvané i krátké přednášky v rámci mikrosympozia budou pokrývat širokou škálu témat zaměřených na nedávné pokroky v Ramanově a infračervené spektroskopii a jejich aplikace. Zvláštní pozornost bude věnována speciálním metodám Ramanovy spektroskopie, konkrétně rezonančnímu Ramanovu rozptylu (RRS) a povrchově zesílenému/rezonančnímu/Ramanovu rozptylu (SERS a SERRS), a také časově rozlišené IR a Ramanově spektroskopii. Kromě toho bude zahrnut vývoj a použití pokročilých technik vibračního spektroskopického zobrazování/mapování v mikro- i nanorozměrech. Neodmyslitelnou součástí rozsahu mikrosympozia bude dále aplikace IR a Ramanovy spektroskopie v různých odvětvích chemie, materiálových věd, geologie, gemmologie, konzervace umění, environmentálních věd, zpracování potravin, biologie a medicíny.

Ve střední Evropě byla zahájena série specializovaných kolokvií s názvem "Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)". Jsou téměř pravidelně pořádána od roku 1994 střídavě na Slovensku a v České republice s dvouletou periodicitou. Kolokvium MSMS představuje především důležité fórum pro výzkumné pracovníky v oblasti materiálových věd, kteří se dělí o své výsledky v oblasti poznávání pevných látek pomocí Mössbauerovy spektroskopie. Zadruhé, organizátoři konference zvou několik vědců, kteří se v oblasti Mössbauerovy spektroskopie celosvětově prosadili, aby přednesli jak výukové přednášky, tak přednášky s širším zaměřením, a zprostředkovali tak poznatky mladé generaci (začínajícím výzkumníkům, doktorandům apod.). Zatřetí zde budou prezentovány špičkové práce podněcující budoucí studium a orientaci výzkumu v oblasti Mössbauerovy spektroskopie.

Program

CSSC & MSMS 2024: Program

Vědecký program

Pondělí 27.5.

15:00 - 18:00 Registrace
18:00 Welcome party

Úterý 28.5.

8:15 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:45 Beinrohn
9:45 - 10:15 Vyshnikin
 • Prof. Andrii Vyshnikin (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)
10:15-11:00 Coffee break

Místa konání přednášek:

 • CSSC v přednáškovém sále - Vinař
 • MSMS v přednáškovém sále - Kaskáda
 • Microsymposium v přednáškovém sále - Adina

Přednáškový sál - Vinař

11:00 - 11:30 Brecker
 • Prof. Lothar Brecker (University of Vienna, Austria)
11:30 - 11:50 Zini
11:50 -12:10 Fiala
12:10 - 12:30 Havránek
12:30 - 12:50 Mehwish

Přednáškový sál - Kaskáda

11:00 - 11:30 Greneche
 • Jean-Marc Greneche (University Le Mans, France)
11:30 - 11:50 Kuzmann
11:50 - 12:10 Dubiel
 • Prof. Stanislaw M. Dubiel (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
12:10 - 12:30 Kořenek
12:30 - 12:50 Košovský
12:50-14:30 Oběd - Hotel restaurant

Přednáškový sál - Vinař

14:30 - 15:00 Košek
 • Dr. Filip Košek (Charles University in Praque, Czech Republic)
15:00 - 15:20 Matoušek
15:20 - 15:40 Holá
15:40 - 16:00 Sobek
16:00 - 16:20 Dobeš

Přednáškový sál - Kaskáda

14:30 - 15:00 Garcia
 • Dr. Karen Edilma García Téllez (University of Antioquia, Medellín, Colombia)
15:00 - 15:20 Pechoušek
15:20 - 15:40 Skoumal
15:40 - 16:00 Vondrášek
16:30 -16:50 Skupinové foto
17:00-19:00 Posterová sekce

Středa 29.5.

8:15 - 9:00 Bulska
9:00 - 9:30 Cialla-May
 • Dr. Dana Cialla-May (Leibnitz Institute of Photonic Technology, Jena, Germany)
9:30 - 10:00 Deckert
 • Prof. Volker Deckert (Friedrich Schiller University Jena, Germany)
10:00 - 10:45 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

10:45 - 11:15 Musil
11:15 - 11:35 Analytika
11:35 - 11:55 Cyprichová
11:55 - 12:15 Kratzer
12:15 - 12:35 Figueroa

Přednáškový sál - Adina

10:45 - 11:15 Procházka
11:15 - 11:45 Dendisová
11:45 - 12:15 Vlčková
12:15 - 12:35 Palounek

Přednáškový sál - Kaskáda

10:45 - 11:15 Dubiel
 • Prof. Stanislaw M. Dubiel (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
11:15 - 11:35 Yaroslavtsev
11:35 - 11:55 Kubuki
11:55 - 12:15 Grey
11:55 - 12:35 Klencsár
12:35-14:00 Oběd - Hotel restaurant

Přednáškový sál - Vinař

14:00 - 14:30 Limbeck
 • Prof. Andreas Limbeck (Vienna University of Technology, Austria)
14:30 - 14:50 Marek
14:50 - 15:10 Hrdlička
15:10 - 15:30 Bosáková
15:30-15:50 Krempl

Přednáškový sál - Adina

14:00 - 14:30 Kloz
14:30 - 15:00 Šišková
15:00 - 15:30 Kočišová
15:30 - 16:00 Mojzeš

Přednáškový sál - Kaskáda

14:00 - 14:30 Barrero
 • Prof. César Augusto Barrero Meneses (University of Antioquia, Medellín, Colombia)
14:30 - 14:50 Goneková
14:50 - 15:10 Lančok
15:10 - 15:30 Oshtrakh
15:30 - 15:50 Németh
15:50-16:30 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

16:30 - 17:00 Kaňa
 • Prof. Antonín Kaňa (University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic)
17:00 - 17:20 Specion
17:20 - 17:40 Zvěřina
17:40 - 18:00 Matoušek

Přednáškový sál - Adina

16:30 - 17:00 Kalbáčová
17:00 - 17:30 Němec
17:30 - 18:00 Kalbáč
18:00 - 18:20 Jílek

Přednáškový sál - Kaskáda

16:30 - 17:00 Homonnay
 • Prof. Zoltán Homonnay (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)
17:00 - 17:20 Procházka
17:20 - 17:40 Heger
17:40 - 18:00 Koutný
18:00 - 18:20 Lisníková
19:30 Konferenční večeře

Čtvrtek 30.5.

8:30 - 9:15 Kanický
9:15 - 9:45 Lendl
 • Prof. Bernhard Lendl (Vienna University of Technology, Austria)
9:45 - 10:05 Kuižová
10:05 - 10:25 Kopal
10:25-11:00 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

11:00 - 11:30 Preisler
 • Prof. Jan Preisler (Masaryk University, Brno, Czech Republic)
11:30 - 11:50 Pragolab
11:50 - 12:10 Biskupič
12:10 - 12:30 Bahelková

Přednáškový sál - Adina

11:00 - 11:30 Kapitán
11:30 - 12:00 Profant
12:00 - 12:30 Closing

Přednáškový sál - Kaskáda

11:00 - 11:30 Schünemann
 • Prof. Volker Schünemann (Technical University of Kaiserslautern, Germany)
11:30 - 11:50 Jakubowska
11:50 - 12:10 Shamase
12:30 - 13:30 Oběd - Hotel restaurant
14:00 Trips and excursions

Pátek 31.5.

8:30 - 9:15 Hof
9:15 - 9:45 Mariychuk
 • Prof. Ruslan Mariychuk (University of Prešov, Slovakia)
9:45 - 10:05 Lubal
10:05 - 10:25 Táborský
10:25 - 11:00 Coffee break

Přednáškový sál - Vinař

11:00 - 11:30 Čáslavský
11:30 - 11:50 Šebesta
11:50 - 12:10 Vaculovič
12:10-12:45 Konec

Přednáškový sál - Kaskáda

11:00 - 11:30 Krehula
 • Dr. Stjepko Krehula (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)
11:30 - 11:50 Kubuki
11:50 - 12:10 Kamzin
12:45-14:00 Oběd - Hotel restaurant
14:00 Odjezd

Konferenční poplatky

Včasný poplatek (před 1. březnem 2024) / Řádný poplatek (po 1. březnu 2024)
 • Účastník Člen IMMSS a SSS: 9500 CZK / 12400 CZK
 • Účastník Nečlen IMMSS a SSS: 13000 CZK / 16900 CZK
 • Studenti: 6000 CZK / 7800 CZK
 • Registrace na 1 den: 4000 CZK / 4000 CZK
 • Doprovázející osoba* 4000 CZK / 4000 CZK

Konferenční poplatek je vypočítán s DPH a zahrnuje účast na přednáškách a posterové sekci, knihu abstraktů (elektronická verze), brožuru, obědy, občerstvení (přestávky na kávu/čaj), exkurzi, účast na uvítacím večírku a slavnostní večeři. Pro doprovodnou osobu zahrnuje konferenční poplatek uvítací večírek, exkurzi a slavnostní večeři. V rámci jednodenní registrace není zahrnuta konferenční večeře. Tuto platbu je třeba dohodnout s organizačním výborem.

(* Doprovázející osoba nemá přístup k vědeckému programu.)

Obecné informace

Sociální program

Uvítací večírek (pondělí 27. května)
 • Uvítací večírek se bude konat v hotelové restauraci.
Konferenční večeře (středa 29. května)
 • Večeře s typickými českými jídly a chutnými víny se bude podávat v sále Wine & Art Hall. Oblečení: Neformální

Exkurze:

Pavlov:
 • Archeopark Pavlov
 • Ochutnávka vín
 • Výlet na kole kolem vinic
Akce v Kurdějově:
 • Wellness (v hotelovém domě Tenis; k dispozici každý den od 10 do 21 hodin; sauny a bar od 15 do 20 hodin)
 • Bowling (v hotelovém domě Tenis; nutná rezervace)
 • Opevněný kostel (nutná rezervace)
 • Slunění na vinici s vínem (nutná rezervace)

Pokyny pro autory

Přednášky

-přednášky mohou probíhat v češtině, slovenštině a angličtině (prezentace v angličtině)

 • Powerpointová prezentace ve formátu 16:9

 • Plenární přednáška - 45 min

 • Pozvaná přednáška - 30 min

 • Ústní přednáška - 20 min

Postery
 • připravit postery v angličtině

 • formát posterového panelu je A0 (119 x 84 cm), orientace na výšku

Ubytování
 • Ubytování v hotelovém resortu nabízí jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje v různých hotelových domech, které mohou být obsazeny jednou nebo dvěma osobami.

 • Cena za jednu noc v jednolůžkovém pokoji stojí 2190 Kč včetně snídaně a večeře, jedna noc ve dvoulůžkovém pokoji pro jednu osobu stojí 1450 Kč včetně snídaně a večeře.

 • Ubytování si rezervujte prostřednictvím registračního formuláře, ubytování není zahrnuto v konferenčním poplatku.

Více informací o hotelu a ubytování najdete zde

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.