ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Různé
Logo of LinkedIn

Vědeckotechnické parky: Ostrava a Plzeň. A co Praha?

Čt, 25.4.2024
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/Vendula Lužná, Martina Kurfirstová
Představení funkčních vědeckotechnických parků (VTP) v Ostravě a Plzni.
- **Foto:** Vědavýzkum.cz: Vědeckotechnické parky: Ostrava a Plzeň. A co Praha?
  • Foto: Vědavýzkum.cz: Vědeckotechnické parky: Ostrava a Plzeň. A co Praha?

V úvodním článku k tématu vědeckotechnických parků jsme popsali, co by měl park splňovat, aby byl dlouhodobě udržitelný a plnil roli, kterou si pod tímto označením představujeme – tedy umožňoval propojení univerzit, výzkumných ústavů a firem, a tím napomáhal vzniku a rozvoji inovačně založených firem a umožnil přenos zkušeností mezi akademickou a firemní sférou. Nyní představíme park v Ostravě a v Plzni.

Předchozí díly o VTP:

Přestože většina vědeckotechnických parků (VTP), které v Česku postupně vznikaly, tuto myšlenku nenaplňovala a často tak zanikly, nalezneme mezi nimi i příklady dobré praxe. Mezi takové řadíme VTP v Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni. Zástupců těchto parků jsme se zeptali na jejich fungování, provoz a financování, v tomto článku představujeme Ostravu a Plzeň. Zeptali jsme i na plány hlavního města Praha.

Vědavýzkum.cz: T-park Ostrava

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC)

Vědecko-technologický park Ostrava (VTPO) byl založen v roce 1997, v roce 2017 přešel jeho provoz pod názvem Technologický park (T-Park) na popud zástupců statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje pod Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). Samotné vybudování infrastruktury, jejímž vlastníkem je statutární město Ostrava, a kterou nyní spravuje MSIC, bylo financováno z evropských dotací, resp. operačních programů pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zřizovateli MSIC jsou Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Ostravská univerzita a Slezská univerzita v Opavě. MSIC je akciovou společností, ve které jsou podíly města Ostravy i Moravskoslezského kraje shodně 45 % a zbývajících 10 % připadá na zmíněné univerzity.

MSIC je v současnosti financován z národních i evropských dotací a výnosů z podnájmů. Ty pokrývají náklady na provozování budov včetně mzdových nákladů na část týmu MSIC. Samotný T-Park je v zisku, čtvrtým rokem má plně obsazené prostory a není závislý na dotacích.

Nejprve se agenda MSIC zaměřovala především na malé a střední podniky a podporu jejich rozvoje a řízení. Postupem času se rozšířila také o podporu startupů, oblast digitalizace a udržitelnosti a následně o téma přeshraniční spolupráce. Cíle a vize MSIC jsou dány především specifičností regionu, který prochází transformací po postupném ukončování těžby uhlí a provozu velkých průmyslových podniků. Cílem je zlepšování podnikatelského prostředí v kraji a zvýšení počtu pracovních míst v inovativních firmách.

MSIC poskytuje primárně konzultační služby, grantové poradenství, zvýhodněný pronájem prostor – jak klasických kanceláří, tak co-workingových prostor; zasedacích a konferenčních místností, služby prototypové dílny, skladové prostory, sdílené laboratoře zaměřené na prototypování, ale také například mentoring. V MSIC sídlí firmy z oborů IT, medicínských technologií, automotive/mobility, ale také z oblasti poradenství. Současné prostory Technologického parku v Ostravě-Pustkovci zahrnují 4 budovy o rozloze cca 10 000 m2, diskutuje se o rozšíření parku, a to jak městem Ostrava, tak soukromým investorem. V současné chvíli je v parku 57 společností, v nichž pracuje 850 lidí, 83 % společností v areálu má vlastní výzkum a vývoj.

Jak T-Park vybírá firmy, které u něj mohou působit? „Je to velmi individuální proces – záleží na činnosti společnosti (nejlépe s vlastním výzkumem a vývojem). Často sděluji, že společnost by nám měla zapadat do jakéhosi „ekosystému budov“, společnosti by měly vnímat přidanou hodnotu areálu. V areálu naleznete společnosti, které se zabývají virtuální realitou, tvorbou PC her, automotive – future mobility, health, IT – software atd. V areálu máme snahu tvořit komunitu, jsou u nás zasídleny jak velké korporáty, tak malé startupy. Tento mix dává příležitost mnoha spolupracím, zároveň podporujeme zapojení společností v areálu do eventů pořádaných v T-parku i mimo něj, které pořádá a iniciuje MSI,“ říká Ladislava Karvanská, vedoucí T-Parku.

Do budoucna se MSIC plánuje soustředit na další rozvoj a posilování vlastních služeb pro startupy, rozvoj aktivit a služeb směrem k zatraktivnění regionu pro zahraniční postdoktorandy či expaty. Chce upevňovat roli koordinátora podpory podnikavosti, podnikání v kraji. Témata, kterým se chtějí primárně věnovat, jsou v oblasti AI, medicínských technologií, mobility a udržitelnosti.

Vědavýzkum.cz: Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň

Myšlenka na jeho založení vznikla už v 90. letech minulého století. V roce 2005 vznikla společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., jejímž 100% akcionářem je město Plzeň.

Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň – Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Jeho celkové pronajímatelné plochy mají přes 10 000 m2 a obsazenost činí kolem 97 %. Klientelu tvoří 50 podnikatelských subjektů.

VTP nabízí své služby jak pro zasídlené klienty, tak i pro ostatní zájemce. Má v nabídce pronájem prostor, mezi nimiž jsou kancelářské, poloprovozní a laboratorní prostory, konferenční a jednací místnosti, podnikatelský inkubátor, virtuální kancelář a prostory pro transfer technologií. Další oblastí činnosti, zejména ve spolupráci s Podnikatelským a inovačním centrem Plzeň (BIC Plzeň), pak tvoří poradenství, spolupráce s agenturou CzechInvest, pořádání seminářů, školení, konferencí a vzdělávacích akcí.

Na základě Deklarace o spolupráci se ZČU se tato instituce stala jedním z největších klientů vědeckotechnického parku, což se projevuje ve větší dostupnosti kvalifikované pracovní síly a vzdělávací činnosti. V areálu parku sídlí vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum ZČU, který se stal výjimečným pracovištěm v rámci ČR i Evropy. Tamní vědci totiž začali používat fotoelektronový emisní spektrometr se spinovým a úhlovým rozlišením za 44 milionů Kč, s nímž mohou zkoumat elektronické struktury nových materiálů vyvíjených ve výzkumném centru.

A co Praha?

Ta zatím jen uvažuje o zřízení VTP. Dle vyjádření radního Daniela Mazura, který je na pražském magistrátu zodpovědný za oblast vědy, výzkumu a inovací, „je cílem vytvořit VTP tak, aby co nejvíce vyhovoval aktuálním potřebám vědy, výzkumu a inovací na území Prahy a co nejlépe doplňoval existující infrastruktury státu a soukromého sektoru“.

Časový horizont vzniku VTP v Praze a alokace peněz, ať investičních nebo následných provozních, jsou v současnosti neznámé. Budou se odvíjet jak od zvolené lokality (uvažují se mimo jiné budovy na Strahově, v Karlíně, případně pozemky v Letňanech nebo Písnici), tak od spektra služeb, které bude VTP nabízet.

„VTP vnímám jako prostor, který poskytne technologické a znalostní zázemí inovátorům v několika různých disciplínách, a zároveň propojí výzkumníky z akademické a podnikatelské sféry. Na území Prahy působí desítky výzkumných organizací – ústavů Akademie věd ČR, vysokých škol, inkubátorů, vývojových center a fablabů inovativních firem. Nicméně stále zbývá udělat spoustu práce na jejich propojování, komunikaci a spolupráci mezi nimi,“ uzavírá radní Mazur.

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.