ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Věda a výzkum
Logo of LinkedIn

25. Škola MS 2024 - program a zvýhodněná registrace do 30. června 2024

| Originální článek z: Škola hmotnostní spektrometrie
25. Škola hmotnostní spektrometrie se bude konat 9. - 13. září 2024 v OREA hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Využijte možnost zvýhodněné registrace do 30. 6. 2024
- **Foto:** OREA: OREA hotel Horal ve Špindlerově Mlýně
 • Foto: OREA: OREA hotel Horal ve Špindlerově Mlýně

S velkým potěšením Vás zveme na 25. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, který se uskuteční ve dnech 9. – 13. září 2024 v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Tato každoroční akce je již tradičním setkáním odborníků v oblasti hmotnostní spektrometrie.

Odborný program letošního ročníku Školy hmotnostní spektrometrie bude zaměřen na aplikace hmotnostní spektrometrie v rámci omických metod:

“OD HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE K OMIKÁM“.

Budeme se věnovat různým metodickým přístupům v rámci metabolomických, lipidomických nebo proteomických aplikací a jejich propojení s dalšími oblastmi, například transkriptomikou a genomikou. Nebudou opomenuty ani přednášky o hmotnostně-spektrometrickém zobrazování či nejnovější technické pokroky ze světa hmotnostní spektrometrie. Novinkou letošního ročníku jsou Základy hmotnostní spektrometrie pro nováčky i pokročilé, kterým bude každý den věnována první dopolední sekce. V rámci krátkých nedělních a pondělních kurzů jsme vybrali několik aktuálních témat, která zahrnují práci s umělou inteligencí, biostatistikou pro začátečníky i pokročilé, troubleshooting v MS a teoretické i praktické aspekty přípravy vzorků pro MS analýzu.

Součástí letošní školy bude opět nejen vyhlášení vítěze soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, ale také sekce pro mladé výzkumníky s názvem „Mládí vpřed!“.

Věříme, že připravovaný program bude atraktivní pro nováčky i pokročilé, a že letošní ročník Školy bude opět skvělým místem pro předávání znalostí, zkušeností a navazování kontaktů.

Těšíme se na viděnou ve Špindlerově Mlýně!

Za organizační tým, Ondřej Novák

REGISTRACE

ONLINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

REGISTRAČNÍ POPLATKY

úhrada do 30. 6. 2024 / úhrada od 1. 7. 2024

 • Členové SSJMM, SSS, studenti: 6 200 Kč / 7 500 Kč
 • Ostatní účastníci: 7 600 Kč / 9 150 Kč
 • Senior: 3 050 Kč / 3 050 Kč

Na snížené vložné pro seniory mají nárok účastníci, kteří jsou ve starobním důchodu.)

 • Doprovázející osoba: 2 900 Kč / 2 900 Kč

(SSJMM - členové Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, SSS - členové Slovenské spektroskopické spoločnosti)

Registrační poplatek zahrnuje:
 • účast na odborném programu
 • tištěný sborník přednášek
 • občerstvení o přestávkách
 • večerní společenský program
 • středeční sportovně-poznávací program
 • DPH

Registrační poplatek NEZAHRNUJE ubytování a obědy.

Registrační poplatek doprovázející osoby zahrnuje:
 • večerní společenský program
 • středeční sportovně-poznávací program
 • DPH

Registrační poplatek doprovázející osoby NEZAHRNUJE účast na odborném programu, tištěný sborník přednášek, občerstvení o přestávkách, ubytování a obědy.

Platby ze zahraničí: účastnický poplatek bude účtován včetně bankovních poplatků. Částka registračního poplatku se vztahuje ke dni odeslání registrace, nikoliv na datum provedení platby.

Storno poplatky

 • Zrušení účasti do 31.7.2024 je bez storno poplatku.
 • Po 31.7.2024 účtujeme storno poplatek 50 %.
 • Po 28.8. 2024 storno poplatek 100 %.
 • Vyslání náhradníka je bez poplatku (nutno nahlásit jméno náhradníka). Podmínky storno poplatků platí pro registrační poplatek, ubytování i obědy. Storno podmínky se týkají registrace na Školu MS i registrace na krátké kurzy.

Poplatek na Krátké kurzy: do 30. června 2024 / Poplatek od 1. července 2024

 • Kurz A - členové SSJMM, SSS, studenti: 1 200,- Kč vč. DPH /1 400,- Kč vč. DPH
 • Kurzy B, C, D, E - členové SSJMM, studenti: 1 050,- Kč vč. DPH/1 250,- Kč vč. DPH
 • Kurz A - ostatní účastníci: 1 450,- Kč vč. DPH /1 600,- Kč vč. DPH
 • Kurz B, C, D, E - ostatní účastníci: 1 250,- Kč vč. DPH/ 1 450,- Kč vč. DPH

(SSJMM - členové Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, SSS - členové Slovenské spektroskopické spoločnosti)

 • Registrační poplatek zahrnuje: účast na kurzu, tištěné materiály, občerstvení o přestávkách, DPH.
 • Registrační poplatek nezahrnuje ubytování a obědy.

HLAVNÍ PROGRAM

PONDĚLÍ 9. září 2024

11:00 - 13:30 PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ, REGISTRACE
12:00 - 14:00 OBĚD
14:00 - 14:20 Zahájení 25. Školy hmotnostní spektrometrie

SEKCE I. ZVANÉ PŘEDNÁŠKY A VÝHERCE „MLÁDÍ VPŘED“

 • Předsedající: Ondřej Novák
14:20 - 15:00 TBA
15:00 – 15:40 Hmotnostní spektrometrie ve strukturní analýze lipidů
15:40 – 16:00 Využití hmotnostní spektrometrie v komplexní analýze pylových zrn
 • P. Krejčí
16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

SEKCE II. SLAVNOSTNÍ SEKCE: CENA VLADIMÍRA HANUŠE

16:30 – 16:45 Vyhlášení ceny
 • Jan Preisler
16:45 – 17:15 Přednáška laureáta ceny Vítěz ceny
17:15 – 17:30 Firemní přednáška – Bruker
17:30 – 18:00 Firemní přednáška – Altium
19:00 – 20:30 Večeře/raut
20:30 – ??? Společenský večer firmy Altium

ÚTERÝ 10. září 2024

ZÁKLADY HMOTNOSTNÍ SPETROMETRIE A OMIK I

 • Předsedající: J. Cvačka
8:30 – 9:15 Základy hmotnostní spektrometrie –MS analyzátory
 • J. Preisler
9:15 – 10:00 Úvod do metabolomiky
10:00 – 10:30 Přestávka na kávu

SEKCE III. CÍLENÁ METABOLOMIKA

 • Předsedající: J. Preisler
10:30 – 10:50 Od necílené k cílené MS metabolomice
 • P. Šimek
10:50 – 11:10 Cílená metabolomika pro multiomics
 • E. Cífková
11:10 – 11:30 Fluxomika
 • M. Moos
11:30 – 12:00 Firemní přednáška – Pragolab
12:00 – 14:00 Oběd
13:30 – 14:30 Plakátová sdělení (lichá čísla)

SEKCE IV. NECÍLENÁ METABOLOMIKA

 • Předsedající: M. Lísa
14:30 – 15:00 Strukturní analýza malých molekul
 • M. Polášek
15:00 – 15:30 Tipy a triky v LC-MS metabolomice
 • T. Čajka
15:30 – 15:50 Multiomické přístupy v necílené metabolomice
 • P. Bednář
15:50 – 16:05 Firemní přednáška – Phenomenex
16:05 – 16:35 Přestávka na kávu

SEKCE V. APLIKACE HMOTNOSTNÍ SPETROMETRIE V MODERNÍ ANALÝZE

 • Předsedající: P. Bednář
16:35 – 17:05 Metalomika
17:05 – 17:25 DESI imaging malých molekul
 • O. Novák
17:25 – 17:45 ICP-MS a LIBS v diagnostice rakoviny lidské kůže
17:45 – 18:05 Co nového v kosmu? Kdy budeme cestovat Warpem?
18:05 – 18:35 Firemní přednáška – Shimadzu
19:00 – 20:30 Večeře/raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Shimadzu

STŘEDA 11. září 2024

ZÁKLADY HMOTNOSTNÍ SPETROMETRIE A OMIK II

 • Předsedající: R. Lenobel
8:30 – 9:15 Základy hmotnostní spektrometrie – iontové zdroje
9:15 – 10:00 Úvod do proteomiky
 • O. Šedo
10:00 – 10:30 Přestávka na kávu

SEKCE VI. PROTEOMIKA

 • Předsedající: O. Šedo
10:30 – 11:00 Plánování, analýza a hodnocení komplexního proteomického experimentu
 • K. Harant
11:00 – 11:20 Využití proteomiky v analýze klinických vzorků, deplece, úskalí přípravy klinických vzorků
 • L. Hernychová
11:20 – 11:40 Proteomické metody v klinickém prostředí
 • R. Kupčík
11:40 – 12:10 Firemní přednáška – Amedis
12:10 – 14:00 Oběd

Kulturně poznávací odpoledne

 • A/ Pecký pivovar – návštěva minipivovaru

 • B/ Dělostřelecká tvrz Stachelberg

 • C/ Krkonoše pěšky (Pec pod Sněžkou – Špindlerův Mlýn)

 • D/ Individuální program

19:00 – 20:30 Večeře/raut
20:30 - ??? Společenský večer firmy Amedis

ČTVRTEK 12. září 2024

ZÁKLADY HMOTNOSTNÍ SPETROMETRIE A OMIK III

 • Předsedající: D. Friedecký
8:30 – 9:15 Základy hmotnostní spektrometrie – Pokročilé MS instrumentace, iontová mobilita a jejich reálné využití
9:15 – 10:00 Úvod do lipidomiky
 • A. Kvasnička
10:00 – 10:30 Přestávka na kávu
SEKCE VII. CÍLENÁ LIPIDOMIKA
 • Předsedající: P. Španěl
10:30 – 11:00 Metody cílené lipidomiky
 • R. Jirásko
11:00 – 11:30 Lipidomika v medicíně
 • D. Friedecký
11:30 – 11:50 Hmotnostně spektrometrické zobrazování distribuce lipidů
 • V. Vrkoslav
11:50 – 12:05 Firemní přednáška – Leco
12:05 – 14:00 Oběd
13:30 – 14:30 Plakátová sdělení (sudá čísla)

SEKCE VIII. NECÍLENÁ LIPIDOMIKA

 • Předsedající: A. Kvasnička
14:30 – 15:00 Metody necílené lipidomiky
 • L. Najdekr
15:00 – 15:30 Bioinformatické nástroje pro lipidomickou analýzu
 • M. Vondráčková
15:30 – 16:00 Biostatistics in Lipidomics
 • J. Idkowiak
16:00 – 16:30 Přestávka na kávu

SEKCE IX. MLÁDÍ VPŘED

 • Předsedající: P. Krejčí
16:30 – 18:00 6x 15 min (vč. diskuze)
18:00 – 18:30 Firemní přednáška – Waters
19:00 – 20:30 Večeře/raut
20:30 – ??? Společenský večer firmy Waters / slavíme 25. ročník školy MS

PÁTEK 13. září 2024

ZÁKLADY HMOTNOSTNÍ SPETROMETRIE A OMIK IV

 • Předsedající: K. Lemr
8:30 – 9:15 Základy hmotnostní spektrometrie – typy skenů v MS
 • L. Nováková
9:15 – 10:00 Validace MS metod
10:00 – 10:30 Přestávka na kávu

SEKCE X. EXPERIMENTÁLNÍ DESIGN A VYHODNOCOVÁNÍ DAT

 • Předsedající: L. Nováková
10:30 – 11:00 Tutoriál matematického plánování
 • J. Urban
11:00 – 11:20 Screeningové plánování experimentů
 • I. Petřík
11:20 – 11:40 Možnosti využití neuronových sítí při optimalizaci metod s MS
 • K. Plachká
11:40 – 12:00 Zakončení 25. Školy hmotnostní spektrometrie
 • O. Novák,
 • D. Friedecký
12:00 – 14:00 Oběd

PROGRAM Krátké kurzy

Kurzy proběhnou v neděli 8. září 2024 od 14:00 do 18:00 hod. a v pondělí 9. září 2024 od 8:30 do 12:30 hod. Jsou rozděleny do bloků a celková délka jednotlivých kurzů se může lišit. Ceník a registraci na kurzy najdete v záložce "Registrace".

NEDĚLE 8. září 2024

11:00 – 13:30 Příjezd účastníků, registrace
12:00 – 14:00 Oběd

KRÁTKÉ KURZY I.

15:30 – 16:00 Přestávka na kávu
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30
KURZ A: UMĚLÁ INTELIGENCE – možnosti a nástrahy (P. Kasík)
KURZ B: Biostatistika pro začátečníky (D. Friedecký)
19:00 – 20:30 Večeře/raut
20:30 – ??? Společenský večer „Hmotníkáři sobě“

PONDĚLÍ 9. září 2024

08:00 – 08:30 Příjezd účastníků, registrace

KRÁTKÉ KURZY II.

10:15 – 10:45 Přestávka na kávu
08:30 – 10:15
10:45 – 12:30
KURZ C: Biostatistika pro pokročilé (D. Friedecký)
KURZ D: Troubleshooting v hmotnostní spektrometrii (T. Korba, O. Kotland, R. Kruliš, O. Lacina)
KURZ E: Proč je nutná příprava vzorků před LC-MS analýzou? (L. Nováková)

NEDĚLE 8. září 2024

KURZ A: UMĚLA INTELIGENCE - možnosti a nástrahy
 • 2x 1:30 hod; neděle 14:00-15:30, 16:00-17:30)
 • přednášející: Pavel Kasík

Jak efektivně a srozumitelně komunikovat? Tuto otázku si Pavel Kasík, coby vědecký novinář, klade každý den. Píše o technologických novinkách pro Seznam Zprávy, ve svých analýzách klade důraz na srozumitelnost, zajímavost a užitečnost pro čtenáře. Také přednáší na vysokých školách o tom, jak psát o vědě a jak komunikovat s novináři. V poslední době se věnuje především vysvětlování možností a nástrah generativní umělé inteligence. Na workshopu ukáže na konkrétních praktických ukázkách osm základních využítí generativní AI pro vědce: asistence s textem, přizpůsobení textu publiku, pokročilé překládání, poloautomatická korespondence, datová analýza, programování vlastních nástrojů, vizuální inspirace a brainstorming. Účastníci dostanou ochutnávku toho, co funguje, zasmějí se ukázkám a trapasům, kde AI nadělala víc škody než užitku. Společně s přednášejícím budou hledat, jak tyto možnosti smysluplně zapojit v různých oblastech pracovního i osobního života.

Přednášející: Pavel Kasík je vědecký novinář, analytik, lektor a konzultant. Jeho mediální praxe a akademický výzkum se zaměřují na komunikaci o vědě a technice. Přednáší na vysokých školách o psaní o vědě a komunikaci s novináři. Věnuje se také vysvětlování možností a nástrah generativní umělé inteligence, např. ve svém seriálu “Hrajeme si s AI”. Píše pro Seznam Zprávy a dlouhodobě se zajímá o umělou inteligenci, popularizaci vědy, kognitivní omyly a webové technologie.

KURZ B: Biostatistika pro začátečníky
 • 2x 1:45 hod; neděle 14:00-15:45, 16:15-18:00
 • přednášející: David Friedecký

V letošním roce se společně podíváme na volně dostupný freeware „Jasp“, který poskytuje silný a uživatelsky přívětivý nástroj pro komplexní statistickou analýzu. Mimo popisné statistiky a testování hypotéz si vyzkoušíme kalkulaci síly studie například do grantové aplikace. Anebo jak správně určit dostatečný počet vzorků pro náš experiment, abychom dostali odpovědi na naše otázky. Kromě numerických výstupů se se také zaměříme na porozumění grafů, které nám jednotlivé testy poskytují.

Přednášející: David Friedecký je analytickým chemikem a profesorem lékařské chemie a biochemie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má více než 20 let zkušeností v rutinních diagnostických laboratořích. Jeho odborníkem na aplikace kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie při analýze malých molekul. Vyvinul nebo se podílel na vývoji mnoha metod FIA-MS a LC-MS, které našly uplatnění v národním screeningu novorozenců, druhé fázi diagnostiky a terapeutického monitorování léků. V současnosti je vedoucím Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc. Vědecky se jeho tým Clinical Mass Spectrometry Group na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývá aplikací klinické metabolomiky a lipidomiky při pochopení patobiochemie chorob (především kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění, rakoviny či hyperurikemie a dny), nebo ve vývoji pokročilých multikomponentních metod, které nacházejí uplatnění v klinické praxi.

PONDĚLÍ 9. září 2024

KURZ C: Biostatistika pro pokročilé
 • 2x 1:45 hod; pondělí 8:30-10:15, 10:45-12:30
 • přednášející: David Friedecký

V dalším kurzu Biostatistiky budeme pokračovat pokročilými metodami statistické analýzy, které lze aplikovat na naše data. Prozkoumáme možnosti, které nám poskytuje „Receiver Operating Characteristcs“ při hodnocení klinické efektivity laboratorních testů. Společně se pokusíme porozumět analýze přežití a dalším vybraným statistickým metodám jako např. diskriminační analýza, logistická regrese. Bude možnost vyzkoušet statistickou analýzu na vlastních datech a diskutovat různé situace, se kterými se potkáváme. Mimoto si prohlédneme si ukázky statistického hodnocení ve vybraných publikacích.

KURZ D: Troubleshooting v hmotnostní spektrometrii
 • 2x 1:45 hod; pondělí 8:30-10:15, 10:45-12:30
 • přednášející: Tomáš Korba, Ondřej Kotland, Radim Kruliš, Ondřej Lacina

Jaké problémy trápí uživatele nízkorozlišovacích (kvadrupólů nebo iontových pastí) nebo vysokorozlišovacích hmotnostních analyzátorů (TOF nebo Orbitrapů)? Např. výběr nesprávných fragmentů při optimalizaci MRM, ztráta odezvy přístroje, ověření kalibrace MS, stabilita hmot m/z, kontaminace a vysoké pozadí v LC-MS režimu (v důsledku kontaminace mobilních fází) nebo interference na MS záznamu ve stejném retenčním čase. Některé problémy jsou společné pro všechny uživatele, jiné jsou individuální podle typu MS analyzátorů a výrobce. Společně s aplikačními specialisty a servisními techniky budeme hledat správné řešení na problémy a výzvy, které nám každodenní laboratorní praxe přináší.

Přednášející: Tomáš Korba je aplikační specialista ve společnosti AMEDIS.

Přednášející: Ondřej Kotland je součástí týmu společnosti Waters (ČR). Jeho odbornost spočívá v oblasti datové podpory, kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie.

Přednášející: Radim Kruliš je servisním technikem ve společnosti Pragolab a věnuje se HPLC, IC a LC-MS.

Přednášející: Ondřej Lacina je aplikační specialista v společnosti Altium.

KURZ E: Proč je nutná příprava vzorků před LC-MS analýzou?
 • 2x 1:45 hod; pondělí 8:30-10:15, 10:45-12:30
 • přednášející: Lucie Nováková

Náplň kurzu bude doplněna.

Přednášející: Lucie Nováková je profesorkou na Katedře analytické chemie Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Její výzkum je orientován na rychlé chromatografickétechniky LC a SFC, a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií. Je zapojena do široké škály výzkumných projektů zaměřených na farmaceutickou analýzu, analýzu rostlin a bioanalytické metody. Důležitá část jejího výzkumu proto spočívá také v přípravě vzorku, kde je kladen důraz na současné trendy umožňující usnadnění, miniaturizaci, redukci času a náročnosti zpracování. Publikovala asi 150 vědeckých článků s více než 5300 citacemi a je široce zapojena do pedagogických a vzdělávacích aktivit, jako jsou školení HPLC a SFC, semináře a konference.

Kurzy jsou nabízeny pouze účastníkům Školy MS a nelze se na ně přihlásit odděleně, bez další účasti na Škole MS.

Škola hmotnostní spektrometrie
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.