ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a jejich specie, přírodní toxiny (cyanotoxiny).
Tagy
Článek
Video
Věda a výzkum
Logo of LinkedIn

Rudzanová: Ocenění je motivací pro další výzkum

| Originální článek z: RECETOX / Ema Marušáková
Studentka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pracuje v centru RECETOX, kam ji na doktorské studium přitáhla možnost zkoumat vlivy prostředí na lidské zdraví.
Video placeholder
  • Foto: RECETOX / Jitka Janů: Barbora Rudzanová
  • Video: RECETOX: RECETOX - Pro zdravou budoucnost - už 40 let!

Za výzkum vlivu perfluorovaných a polyfluorovaných látek na lidskou imunitu získala Barbora Rudzanová v květnu Cenu Jiřiny Michlové, kterou uděluje Učená společnost doktorandům a doktorandkám za originální výzkum.

Studentka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pracuje v centru RECETOX, kam ji na doktorské studium přitáhla možnost zkoumat vlivy prostředí na lidské zdraví.

Propojování věcí a objevování toho, jak fungují, bavilo Barboru Rudzanovou už od dětství, a tak si nakonec vybrala ke studiu biochemii. Už na bakaláři se dostala také k výzkumu lidské imunity, když si pro závěrečnou práci vybrala laboratoř Lukáše Kubaly na Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR.

Magisterské studium absolvovala na univerzitě v anglickém Derby, kde si zapsala obor Biomedical Health. „Byla to úplně jiná a výborná zkušenost. Hodně velký důraz tam totiž kladou na to, aby člověk uměl kriticky myslet, diskutovat a prezentovat. Většina hodin tak byla diskusních a díky tomu jsem si osvojila celou řadu měkkých dovedností. Zároveň tato forma výuky klade velké nároky na sebedisciplinu a samostudium,“ popisuje zkušenosti ze zahraničního studia Rudzanová.

Výzkum ji vynesl ocenění Učené společnosti. Spolu s kolegy se věnovala tomu, jak vybrané PFAS ovlivňují imunitu.

Přestože se biologii a zdraví člověka věnovala téměř celou vysokou školu, pokračovat ve studiu nejdřív nechtěla. „Chtěla jsem jít do praxe, ale v době, kdy jsem hledala práci, byly nabídky spíš jen na pozice s rutinní činností a bez možnosti dalšího rozvoje. To ale nebylo to, co bych od práce chtěla, a tak jsem se rozhodla zkusit doktorské studium.“

„Na Recetoxu se mi naskytla možnost studovat vliv perfluorovaných a polyfluorovaných látek, takzvaných PFAS, na imunitu člověka. Jsem ráda, že jsem se pro to rozhodla, protože mě má práce baví a dává mi smysl,“ říká Rudzanová.

Věčné chemikálie v krvi

Právě tento výzkum ji vynesl ocenění Učené společnosti. Spolu s kolegy se totiž věnovala tomu, jak vybrané PFAS ovlivňují imunitu. „Tyto látky jsou všude kolem nás, v nepřilnavém nádobí, nepromokavých oděvech či v papírových kelímcích na nápoje. Mají celou řadu užitečných vlastností, ale velkou komplikací je to, že se nerozkládají – jsou perzistentní. Protože se vyrábějí už od 40. let minulého století, vyskytují se už v podstatě všude v prostředí a podle řady studií provedených napříč světem (studie USA, Evropský projekt HMB4EU) je má 98 až 100 procent populace také v krvi.“

Tato skutečnost vede vědce k tomu, aby se začali podrobněji zabývat vlivy PFAS na lidské zdraví. Uvedené látky mohou ovlivňovat fungování jater, lidskou reprodukci nebo působit rakovinotvorně. Rudzanová se pak věnuje jejich vlivu na imunitu.

„Sledovali jsme a sledujeme vliv sedmi těchto látek na imunitní buňky. Díky v České republice jedinečné populační studii CELSPAC máme k dispozici vzorky krve od tří set lidí, které nám poskytují obrázek o výskytu PFAS v běžné populaci. Kromě jejich výskytu jsme se dívali především na to, jaký vliv mají tyto látky na imunitní buňky, a to na úrovni takzvané genové exprese,“ popisuje oceněnou studii vědkyně.

RECETOX / Jitka Janů: Barbora RudzanováRECETOX / Jitka Janů: Barbora Rudzanová

Genová exprese je proces, kdy se z genetické informace, uložené v každé buňce ve formě DNA, přepisují zděděné informace do podoby konkrétních proteinů potřebných pro fungování buněk, například enzymů či hormonů. Tento přepis zprostředkovávají molekuly označované jako mRNA a ty také ukazují, které geny buňka aktivuje.

Právě mRNA z imunitních buněk sledovaných lidí pak vědci z Recetoxu popsali a porovnali je s obsahem perfluorovaných a polyfluorovaných látek v krvi. „Ukázalo se, že čím více PFAS v sobě lidé měli, tím víc měly jejich imunitní buňky narušenou expresi genů zodpovědných za vývoj B-lymfocytů, konkrétně jednoho jejich typu – plazmatických buněk. To jsou buňky, které v těle vytvářejí protilátky proti konkrétním patogenům, jako jsou bakterie a viry, a jsou tedy důležitou složkou imunity.“

Díky dalším datům z populační studie CELSPAC si vědci všimli, že u lidí s vyšší koncentrací PFAS byl nižší výskyt alergií a ekzémů. „I když to vypadá jako pozitivní zpráva, může to ukazovat na to, že jejich imunita je potlačená. Ve světě už existují studie, podle nichž se u dětí s vyšším obsahem perfluorovaných látek v krvi po očkování vytvořilo výrazně méně protilátek,“ uvádí výzkumnice. Zároveň ale zdůraznila, že koncentrace PFAS naměřené v české CELSPAC studii jsou spíše nižší v porovnání s jinými zeměmi.

Další výzkum zahrne i novorozence

Rudzanová chce dál pokračovat ve výzkumu mechanismů, kterými působí PFAS na vývoj a fungování imunitních buněk. Kromě pokračování oceněné studie, kde ještě bude zpracovávat působení jednotlivých látek, je zapojená také do dalšího výzkumu na nové populační studii. Ta se vytvářela nedávno a zahrnuje matky s novorozenci, takže se vědci mohou podívat na to, zda a jak mohou PFAS v krvi matky ovlivnit imunitu dítěte.

Perfluorované perzistentní látky jsou tady s námi už desítky let, existuje jich asi deset tisíc a zatím jen tři z nich jsou přísně regulované Stockholmskou úmluvou. „Protože už víme, že lidské zdraví ovlivňují, je důležité zkoumat, jakým způsobem. Je také důležité, že Evropská unie se aktuálně zabývá tím, jak plošně regulovat jejich používání v průmyslu. Nejspíš nás nečeká úplný zákaz PFAS, používají se totiž v řadě důležitých aplikací například v medicíně, určitě je ale na místě zabývat se například jejich výskytem v pitné vodě, kudy se dostávají do lidského těla nejčastěji,“ dodává Rudzanová.

RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Logo of LinkedIn
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
 

Mohlo by Vás zajímat

Accurate and reliable multielement analysis of alternative protein foods using ICP-MS

Aplikace
| 2023 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Analysis of process water from hydrogen fuel cells using triple quadrupole inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Životní prostředí

Combining full spectrum read-out and innovative automation capabilities for the robust and fast analysis of major and trace elements in fertilizers using ICP-OES

Aplikace
| 2024 | Thermo Fisher Scientific
Instrumentace
ICP-OES
Výrobce
Thermo Fisher Scientific
Zaměření
Průmysl a chemie

Quantifying the Similarity of Two Coffee Bean Products by GC/MS and EDXRF

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
X-ray, GC/MSD, GC/MS/MS, GC/QQQ, SPME
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Potraviny a zemědělství

Multifaceted Evaluation of IgG Glycan Profiles Considering the Components in Glycosyltransferase Reactions

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS, LC/MS, LC/MS/MS, LC/QQQ
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza
 

Podobné články

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)
Článek | Kariéra

Kariéra: Redaktor/ka & Copywriter/ka pro portály LabRulez (se zaměřením na chemii)

Do našeho týmu hledáme talentované redaktory/ky a Copywritery/ky v jedné osobě.
LabRulez
tag
share
more
Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP
Článek | Věda a výzkum

Granty pro mladé vědce: TA ČR Sigma, grant NF IOCB Tech a UP

Třetí část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce z portálu Vědavýzkum.cz.
Vědavýzkum.cz
tag
share
more
Život je výborný model pro šachy
Článek | Rozhovor

Život je výborný model pro šachy

Profesor Alexandr Malijevský nastoupil na VŠCHT Praha v roce 2000 jako doktorand. Magisterské studium totiž dokončil na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabýval teoretickou fyzikou.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
tag
share
more
Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy
Článek | Produkt

Společnost Wiley vydává nové komplexní softwarové řešení, které sjednocuje pracovní postupy mikroskopie a spektrální analýzy

Společnost Wiley oznámila vydání Wiley Surface-to-Spectral Analysis, kompletního softwarového řešení pro korelační a spektroskopickou analýzu v mikroskopii.
LabRulez
tag
share
more
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.