ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Video
Osobnosti
Logo of LinkedIn

Jitka Čejková: Dělám, co mě baví, a ráda svou práci odvádím pořádně

Út, 12.1.2021
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz/Eva Doležalová/Vědátor
V rozhovoru, který nám Jitka Čejková poskytla, se rozpovídala o své vědecké kariéře, grantové politice či hodnocení vědců. A také o tom, jak skloubila roli vědkyně s mateřstvím.
Video placeholder
  • Foto: Vědavýzkum: Jitka Čejková: Dělám, co mě baví, a ráda svou práci odvádím pořádně.
  • Video: Vědátor: Blíží se 100 let od "RUR" již umělý život? - Vědátoři na pivu #149 w/ Jitka Čejková

Jitka Čejková působí v Laboratoři chemické robotiky na Ústavu chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě toho je jmenovaná jako Science Communication Manager v Evropské akci COST Chemobrionics a v minulém roce jí vyšla kniha Robot 100: Sto rozumů.

Jaký byl začátek vaší vědecké kariéry?

Já jsem vlastně nikdy neplánovala vědeckou kariéru. Diplomku jsem dělala u Hany Ševčíkové a na doktorát jsem šla proto, abych dokončila a opublikovala experimenty. Když Hanka zemřela, řešila jsem, co dál. Nakonec jsem zakotvila u Františka Štěpánka, který v té době na VŠCHT Praha zakládal svou skupinu. Ke konci PhD studia jsem začala přemýšlet, že bych mohla v akademické sféře zůstat, ale místo na postdok jsem nakonec neplánovaně nastoupila na mateřskou. Obhajobu disertace jsem měla pár dnů před porodem. Po mateřské jsem se vrátila zpátky na VŠCHT, ale jít na postdok do zahraničí bylo komplikované. Máme syna ve stří davé péči. Já jsem ale chtěla získat zahraniční zkušenosti, a tak jsem místo dlouhého postdoku odjela na více kratších pobytů. Působila jsem tři měsíce v Dánsku, tři měsíce v Japonsku a rok v Itálii. Můj syn byl po dobu mého italského pobytu převážně v péči tatínka.

Vyznívá to, že mateřství pro vás není překážkou v dělání vědy. Mám pravdu?

Nevzala jsem syna s sebou, protože máme s jeho otcem stejná práva a povinnosti. Neměla jsem právo odvést syna z jeho domácího prostředí a zpřetrhat mu styk s otcem a zbytkem rodiny jen kvůli své kariéře. Navíc bych stejně neodváděla dobrou práci, kdybych se o něj měla v cizině starat sama. Synovi bylo v té době pět let, jezdila jsem často za ním a on za mnou. Fungovalo to.

Vědavýzkum.cz: Jitka Čejková: Dělám, co mě baví, a ráda svou práci odvádím pořádně

Působíte na Ústavu chemického inženýrství, kde pracujete na chemických robotech. Pro mnoho lidí je to spíš mužský vědecký obor. Jak to vnímáte vy?

Nemyslím si, že dělám práci, která je vysloveně mužská. Tradiční chemické inženýrství je možná více „chlapská práce“ jako například návrh a konstrukce destilačních kolon či jiných obrovských aparátů v chemickém průmyslu. Ale témata řešená na našem ústavu v současné době jsou atraktivní i pro dívky. Mikro a nanotechnologie v chemickém inženýrství v kombinaci s bioinženýrstvím, to jsou studijní programy zajímavé pro každého bez ohledu na pohlaví.

Vnímáte rozdíly mezi mužským a ženským světem ve vědě?

Někdy se mi zdá, že je to trochu přeceňované téma. Stále se hledá cesta, jak podporovat ženy ve vědě, aby jich bylo víc. Ale otázka je, zda vůbec všechny ženy touží po vědecké kariéře. Můj osobní názor je ten, že mnoho žen jednoduše pokračovat ve vědě nechce. Mám spoustu kolegyň, které mají PhD, ale když se rozhodovaly mezi vědeckou kariérou, tak si hledaly raději práci mimo vědu. Navíc je spousta z nich na místech, která jsou hluboko pod jejich kvalifikací, ve srovnání s muži, kteří si kariéru budují. Možná, že spousta žen s PhD raději volí klidnější rodinný život, než aby stále zažívaly frustrace z věčného psaní grantů. Ne všechny ženy mají potřebu pořád někde bojovat. Některé také nechtějí ve své kariéře přerůst svého partnera.

Zmiňujete, že ženy-vědkyně mohou cítit frustraci z kolotoče okolo psaní grantů. Co si myslíte o grantové politice?

Musí se tomu věnovat spousta času. Nedávno jsem si uvědomila, že trávím většinu času psaním grantových návrhů a čekám na výsledky místo toho, abych byla v laborce a dělala experimenty. Mám několik článků v šuplíku, které se teď chystám dokončit a někam poslat.

S tím je také spojené hodnocení vědců. Vyhovuje vám?

Podle mého názoru neexistuje ideální systém, jak hodnotit všechny vědce. Pohybuji se ve vědní oblasti umělý život (angl. Artificial Life) a tam se potkávají vědci z různých oblastí s odlišnými přístupy k hodnocení. Například v počítačových vědách je i konferenční příspěvek velmi ceněný výsledek. Když publikuji v impaktovaných časopisech, mám víc nějakých bodů v systému hodnocení, které preferuje časopisecké výstupy více než konferenční. Ale neznamená to, že jsem lepší nebo horší než ostatní. Osobně mě mrzí, že spousta vědců se jen honí za body. Myslím, že by raději měli v klidu dokončit svoji práci i za cenu, že nebudou publikovat mezivýsledky, ale opublikují nějaký smysluplný, dobrý článek a ucelenou studii.

Laboratoř chemické robotiky, ve které pracujete, je velmi úspěšná. V čem se podle vás skrývá vědecký úspěch?

Pracuji v Laboratoři chemické robotiky profesora Františka Štěpánka (prvního držitele ERC grantu v České republice). Podle mě je úspěch skupiny hodně závislý na osobě jejího vedoucího. Obecně je pro úspěch jakékoliv vědecké pracovní skupiny klíčový leader s dobrými manažerskými vlastnostmi a dobrým charakterem. Musí umět vycítit, které téma je zajímavé a bude následované. Zároveň je důležité, aby to byl člověk vzdělaný a zkušený. Za úspěchem Františkovy skupiny určitě stojí i jeho lidský a přátelský přístup ke všem studentům a kolegům.

V roce 2011 jste se zúčastnila prvního ročníku FameLab v České republice. Co si myslíte o popularizaci vědy?

FameLab spočívá v tom, že soutěžící mají tři minuty na to, aby povídali o vědeckém problému k laické veřejnosti. Postupující z oblastních kol do národního finále pak jedou na víkendové školení Master Class. V našem ročníku měl jeden ze školitelů zkušenosti z BBC. Účastí v soutěži FameLab jsem si uvědomila, jak je popularizace důležitá. Není jednoduché být stručný a podat vše srozumitelně laické veřejnosti. Díky tomu kolem sebe vidím, že spousta vědců dělá výzkum, čerpají finance ze státního rozpočtu, ale potom nedokáží vysvětlit široké veřejnosti, co za ty peníze dělají.

Myslíte si, že je těžší „prodat“ základní výzkum?

Je pravda, že moc lidí neuznává základní výzkum a jsou soustředěni jenom na aplikovaný výzkum. I když se snažím srozumitelně popsat, co v laboratoři dělám, tak lidé stále nevidí význam mojí práce. Nevědí, že vědec, který dělá základní výzkum, nepřijde s něčím, co by mohlo spasit svět. Na druhou stranu ale může pomoci k pochopení nějakých jevů, které využijeme v budoucnosti. Laická veřejnost chce raději slyšet o vynálezech než o bádání v laboratořích. Pokud někdo něco inovuje nebo vyvíjí novou technologii, na to lidé slyší, ale nechápou, že to neobjasňuje základní principy, jak funguje svět.

Nicméně i mezi vědci je obtížná komunikace. Jsem jmenovaná jako Science Communication Manager v Evropské akci COST Chemobrionics. Vytáhnout ze zahraničních kolegů stručné reporty, co v uplynulých měsících vykonali, bývá také nadlidský výkon. Všichni jsou zavaleni něčím důležitějším než popularizací vědy. A vracíme se k tomu problému, jak jsou všichni zavaleni psaním grantových přihlášek a podáváním grantových zpráv a publikováním kvůli bodům. Za popularizaci nikdo vědce moc neoceňuje, měli by se jí věnovat ve volném čase, ale toho mají málo.

Koncem října vám vyšla kniha kombinující vědu a literaturu. Proč jste se pustila do tohoto projektu a kde na to berete čas a sílu?

Kniha se jmenuje Robot 100: Sto rozumů. Je pravda, že jsem tomu věnovala spoustu času. Bylo to na úkor toho, že jsem nemohla tolik dělat vědu a být v laboratoři. Ale bavilo mě to. Naplňuje mě, že ohlasy na moji knihu jsou dobré. Možná mě to naplňuje mnohem více, než kdybych místo toho vydala články ve vědeckých časopisech , které by nikdo nečetl a neměly by citace. Ohledně času, mám svoje preference, snažím se dělat to, co mě baví. Energii mi ubírají věci, které mě nebaví a dělám je jen proto, že musím. Snažím se každý den žít naplno, abych si vždycky večer mohla říct: „ To byl ale dneska hezký den.“

Jitka Čejková

Vystudovala chemické inženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Pracuje v Laboratoři chemické robotiky na Ústavu chemického inženýrství. Působila na univerzitě v Trentu v Laboratoři umělé biologie. Je jmenovaná jako Science Communication Manager v Evropské akci COST Chemobrionics. V roce 2020 jí vyšla kniha Robot 100: Sto rozumů.

Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.