ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

VLIV PĚSTEBNÍCH PODMÍNEK NA SPECIACI SELENU V TKÁNÍCH ŘEPKY OLEJKY

 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 108, 256263(2014) Cena Merck účinku dostatečná, je potřeba znát také distribuci mezi jednotlivé vazebné formy – specie10. Data o koncentraci jednotlivých specií se získávají v procesu speciační analýzy11, která se obvykle provádí spojením separačních metod a metod stopové…
Klíčová slova
selenu, selenucena, cenamerck, merckspeciační, speciačnípro, prosemet, semetspecie, speciebylo, bylomesecys, mesecystabulka, tabulkaseparaci, separaciparametry, parametrymobilní, mobilníodrůda, odrůdasemen
Chem. Listy 106, 189194(2012) Cena Merck rálů, nejhojněji zastoupených montmorillonitem. Zbývající část bentonitu se může značně lišit v mineralogickém složení, které odráží geochemické podmínky při jeho vzniku. Mezi typické přídavné minerály patří jiné jílové minerály, křemen, živec, sádrovec, vápenec a…
Klíčová slova
selenu, selenubentonitem, bentoniteminterakci, interakcispecií, speciícena, cenamerck, merckcps, cpsbyla, bylainterakcí, interakcíselenanu, selenanuseleničitanu, seleničitanuinženýrských, inženýrskýchicp, icpúložiště, úložištěhse
Původní a metodické práce www.chemicke-listy.cz POUŽITÍ SPEKTRÁLNÍCH A SEPARAČNÍCH METOD K HODNOCENÍ JAKOSTI HOŘČICE BÍLÉ (Sinapis alba L.) Lenka Endlováa,b, Viktor Vrbovskýa,b a Andrea Rychláa,b a OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Hamerská 698, 756 54 Rožnov-Zubří, b OSEVA PRO s.r.o.,…
Klíčová slova
hořčice, hořčicebílé, bílékyselina, kyselinasemen, semenhodnocení, hodnoceníobsahu, obsahujakostních, jakostníchpro, prohořčic, hořčicgenotypů, genotypůbyly, bylystanovení, stanovenígsl, gslprůměr, průměrobsahy
Legislativní a bezpečnostní aspekty speciace toxických prvků v potravinách a farmaceutických materiálech. LEGISLATIVE AND SAFETY ASPECTS OF SPECIATION OF TOXIC ELEMENTS IN FOOD AND PHARMACEUTICAL MATERIALS Miroslav Fišera, H. Velichová, D. Sumczynski Ústav analýzy a chemie potravin Fakulta technologická UTB…
Klíčová slova
afs, afspro, prospeciační, speciačníforem, foremspeciace, speciacespecie, specieicp, icpcínu, cínuspeciaci, speciaciprvků, prvkůcze, czechromatografie, chromatografiehplc, hplcodezvy, odezvyrůzných
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.