ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

ANALÝZA ANORGANICKÝCH SPECIÍ SELENU S VYUŽITÍM HPLC A ICP/MS PRO SLEDOVÁNÍ MOBILITY SELENU V INŽENÝRSKÝCH BARIÉRÁCH JADERNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 108, 256263(2014) Cena Merck účinku dostatečná, je potřeba znát také distribuci mezi jednotlivé vazebné formy – specie10. Data o koncentraci jednotlivých specií se získávají v procesu speciační analýzy11, která se obvykle provádí spojením separačních metod a metod stopové…
Klíčová slova
selenu, selenucena, cenamerck, merckspeciační, speciačnípro, prosemet, semetspecie, speciebylo, bylotabulka, tabulkamesecys, mesecysseparaci, separaciparametry, parametryodrůda, odrůdamobilní, mobilníobsahu
Chem. Listy 109, 216222(2015) Soutěž mladých analytických chemiků VLIV PĚSTEBNÍCH PODMÍNEK NA SPECIACI SELENU V TKÁNÍCH ŘEPKY OLEJKY Pro člověka a zvířata jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů výživy rostliny. Rostliny přijímají selen z půdy, vody nebo z atmosféry kořeny i…
Klíčová slova
selenu, selenusitro, sitrooktans, oktansspecií, speciíchemiků, chemikůsoutěž, soutěžmladých, mladýchcelkový, celkovýobsah, obsahcelkového, celkovéhospecie, specieobsahu, obsahuřepky, řepkypro, profortifikované
Chem. Listy 106, 10611066(2012) Laboratorní přístroje a postupy LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Koncentrace arsenu ve vodě je závislá na geochemickém prostředí. V přírodě bývá vyšší koncentrace arsenu v podzemních vodách, což je důsledek interakce vody s horninou. Přítomnost arsenu v…
Klíčová slova
arsenu, arsenuanorganického, anorganickéhoaas, aasicp, icprybí, rybíspe, spevýtěžnost, výtěžnostspecie, specielaboratorní, laboratornípostupy, postupypřístroje, přístrojepro, prohplc, hplcstandardu, standardutabulka
Legislativní a bezpečnostní aspekty speciace toxických prvků v potravinách a farmaceutických materiálech. LEGISLATIVE AND SAFETY ASPECTS OF SPECIATION OF TOXIC ELEMENTS IN FOOD AND PHARMACEUTICAL MATERIALS Miroslav Fišera, H. Velichová, D. Sumczynski Ústav analýzy a chemie potravin Fakulta technologická UTB…
Klíčová slova
afs, afspro, prospeciační, speciačníforem, foremspeciace, speciacespecie, specieicp, icpcínu, cínuspeciaci, speciaciprvků, prvkůcze, czechromatografie, chromatografiehplc, hplcodezvy, odezvyorganocíničitých
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.