ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři? Úvod Zkoušení způsobilosti (PT) se užívá u kvantitativních, kvalitativních a interpretačních hodnocení, tento leták se však zaměřuje na PT pro kvantitativní zkoušky. Účast v PT je v analytických laboratořích nepostradatelnou součástí zabezpečování kvality…
Klíčová slova
vychýlení, vychýlenískóre, skórezpůsobilosti, způsobilostihodnocení, hodnocenípro, prosměrodatných, směrodatnýchodchylek, odchylekmůže, můžepoužití, použitíkontrole, kontrolesignál, signálplzák, plzákpoužijí, použijísporné, spornésvědčit
Výběr správného programu zkoušení způsobilosti pro moji laboratoř Úvod Účast ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing, PT) je pro laboratoř důležitou součástí zabezpečování kvality výsledků zkoušek. Čas a úsilí tomu vynakládané může, zvláště u laboratoří provádějících mnoho různých zkoušek, vyžadovat značné…
Klíčová slova
laboratoř, laboratořpočet, početposkytovatele, poskytovateletěch, těchprogramů, programůúčastníků, účastníkůzpůsob, způsobvýběr, výběrzískaných, získanýchakreditací, akreditacíposkytovateli, poskytovatelipůsobiště, působištěsoučinnosti, součinnostivykonává, vykonávánebo
Použití zbylých položek ze zkoušení způsobilosti Úvod Po dokončení cyklu zkoušení způsobilosti (PT) mají někdy poskytovatelé zkoušení způsobilosti k dispozici zbylé používané zkušební položky. Účelem tohoto informačního letáku je informovat laboratoře o výhodách a omezeních použití takových zbylých položek PT.…
Klíčová slova
výkonnosti, výkonnostizkoušení, zkoušenízpůsobilosti, způsobilosticyklu, cykluposouzení, posouzenízbylých, zbylýchpoložek, položekzda, zdapro, prohodnot, hodnothodnocení, hodnoceníanalytické, analytickémetodou, metodoudalší, dalšípoužití
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.