ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Metodický list 8 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Uvádění a hodnocení výsledků v okolí meze detekce Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro stanovení nízkých hodnot. Jak jsme uvedli v…
Klíčová slova
hodnotu, hodnotukonfidenční, konfidenčníuvádět, uvádětnejistoty, nejistotyeurachem, eurachemmeze, mezeodhad, odhadnebo, nebochce, chcečíselný, číselnýdetekce, detekceúdaj, údajměřicího, měřicíhouvádí, uvádípotenciálu
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Metodický list 7 EURACHEM-ČR 2011 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez stanovitelnosti Charakterizace detekční schopnosti analytické měřící metody je zejména pro stanovení nízkých hodnot významným znakem analytického měřicího systému. Zabýváme se jí v procesu validace…
Klíčová slova
slepého, slepéhoeurachem, eurachemmez, mezsměrodatné, směrodatnédetekčních, detekčníchstanovitelnosti, stanovitelnostiblanku, blankuodchylky, odchylkydetekce, detekceměření, měřenívzorků, vzorkůpro, propokusu, pokususchopností, schopnostíschopnosti
Metodický list 11 EURACHEM-ČR 2014 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Přístroje a další vybavení analytické laboratoře Charakterizace výkonnosti analytického měřicího postupu je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro rozhodování o jeho vhodnosti pro daný účel. V současné době…
Klíčová slova
kvalifikace, kvalifikacekalibrace, kalibraceeurachem, euracheminstrumentace, instrumentacepřístroje, přístrojepostupu, postupuměření, měřeníměřicího, měřicíhoanalytické, analytickéměřidel, měřidelvybavení, vybaveníověření, ověřenísystematickou, systematickouchybu, chybumetrologické
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.