ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Metodický list 11 EURACHEM-ČR 2014 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Přístroje a další vybavení analytické laboratoře Charakterizace výkonnosti analytického měřicího postupu je jedním z důležitých znaků analytického měřicího systému, zejména pro rozhodování o jeho vhodnosti pro daný účel. V současné době…
Klíčová slova
kvalifikace, kvalifikacekalibrace, kalibraceeurachem, euracheminstrumentace, instrumentacepřístroje, přístrojepostupu, postupuměřicího, měřicíhoměření, měřeníanalytické, analytickéověření, ověřenívybavení, vybaveníměřidel, měřidelsystematickou, systematickouchybu, chybumetrologické
EffiChem 5.0 software pro jednodušší provoz laboratoře a shodu s požadavky legislativy a norem Již 5. verze našeho softwarového řešení pomáhá farmaceutickým společnostem a ISO 17025 akreditovaným laboratořím. Proč EffiChem 5.0: EffiChem software využívají firmy nejen v ČR a SR:…
Klíčová slova
modul, modulřízení, řízeníeffichem, effichemmetody, metodydokumentace, dokumentacevalidace, validacerizik, rizikmoduly, modulyfunkce, funkcedat, datškolení, školenímusí, musínebo, nebovyhodnocení, vyhodnocenívyhodnocování
Metodický list 16 EURACHEM-ČR 2018 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Odhad nejistoty chemických měření se započtením vychýlení Odhad nejistoty měření obvykle vychází z předpokladu, že pokud měřicí postup vykazuje metodicky neodstranitelnou systematickou chybu-vychýlení, jsou výsledky měření na toto vychýlení korigovány, přičemž…
Klíčová slova
vychýlení, vychýlenínejistoty, nejistotyeurachem, eurachemkorekce, korekcevýznamného, významnéhoměření, měřenínejistotu, nejistotunekorigovaného, nekorigovanéhopočítáme, počítámezahrnutí, zahrnutídle, dlekadmia, kadmianejistotou, nejistotourozšířenou, rozšířenoujak
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.