ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Počátky a historie Československé hmotnostní spektrometrie

 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 104, 955990 (2010) Bulletin POČÁTKY HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE U NÁS: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD (ČÁST I) Byl to magnetický přístroj Nierova typu s jednoduchou fokusací a 60° magnetickým polem o poloměru 152 mm (cit.1, obr.…
Klíčová slova
ústavu, ústavuještě, ještěbyl, byldolejška, dolejškadolejškem, dolejškemzdeňkem, zdeňkembulletin, bulletinfyzikální, fyzikálníhanuš, hanuščsav, čsavjsme, jsmechemie, chemiepro, proústav, ústavspekter
Chem. Listy 105, 6393 (2011) Bulletin POČÁTKY HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE U NÁS: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD (ČÁST II) vému iontu určitou specifickou energii nad jeho ionizační energii. Něco takového nebylo možné ani ionizací elektrony ani fotoionizací, kde…
Klíčová slova
jsme, jsmeenergie, energiekonferencí, konferencíiontů, iontůbulletin, bulletinnáboje, nábojeionizační, ionizačníústavu, ústavupřenosu, přenosureakční, reakčnífyzikální, fyzikálníbyl, bylvěd, vědbyla, bylaelektronů
Ze stránek knihy na čtenáře znovu promluví poutavé vyprávění československých pamětníků. Tentokráte je jich 13 a jsou to: Pavel Jandera, Dušan Berek, Jaroslav Franc, Václav Ineman, Jozef Lehotay, Miroslav Flieger, Miroslav Macka, Zbyněk Plzák, Milan Popl, Karel Šlajz, František Švec,…
Klíčová slova
chromatografie, chromatografiejsem, jsemjsme, jsmepro, proústavu, ústavujako, jakokapalinové, kapalinovésme, smekolony, kolonypři, přihplc, hplcchemie, chemiebyl, bylseparace, separacemobilní
1 ChromAtoMol #4 časopis nejen pro analytické laboratoře » HPST včera, dnes a zítra » Úspěšné instalace Atomová spektrometrie » Úspěšné instalace Kapalinová chromatografie » Úspěšné instalace Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií » Úspěšné instalace Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií…
Klíčová slova
specialista, specialistapro, prohmotnostní, hmotnostnílaboratoře, laboratořegenomika, genomikachromatografie, chromatografiepracoviště, pracovištěbiologie, biologieobchodní, obchodníspektrometrie, spektrometriespektrometrií, spektrometriíproduktový, produktovýústav, ústavlátek, látekmanažer
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.