ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Počátky a historie Československé kapalinové chromatografie

 

Podobná PDF

Toggle
PoČÁTKY A Historie Československé hmotnostní spektrometrie PRAHA 2012 Foto na úvodní obálce: Novinový snímek vědců, kteří sestrojili první československý hmotnostní spektrometr. Jejich práce byla vyznamenaná Státní cenou. Zleva Dr. V. Hanuš, Dr. Č. Jech, Dr. J. Cabicar, Dr. V. Čermák.…
Klíčová slova
počátky, počátkyčeskoslovenské, československéspektrometrie, spektrometriehmotnostní, hmotnostníhistorie, historiekolegové, kolegovépro, profyzice, fyzicepřátelé, přáteléjsem, jsemchemii, chemiiústavu, ústavujeho, jehobyl, bylčsav
Chem. Listy 104, 955990 (2010) Bulletin POČÁTKY HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE U NÁS: HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V ÚSTAVU FYZIKÁLNÍ CHEMIE AKADEMIE VĚD (ČÁST I) Byl to magnetický přístroj Nierova typu s jednoduchou fokusací a 60° magnetickým polem o poloměru 152 mm (cit.1, obr.…
Klíčová slova
ústavu, ústavuještě, ještěbyl, byldolejška, dolejškadolejškem, dolejškemzdeňkem, zdeňkembulletin, bulletinfyzikální, fyzikálníhanuš, hanuščsav, čsavjsme, jsmechemie, chemiepro, proústav, ústavspekter
1 ChromAtoMol #4 časopis nejen pro analytické laboratoře » HPST včera, dnes a zítra » Úspěšné instalace Atomová spektrometrie » Úspěšné instalace Kapalinová chromatografie » Úspěšné instalace Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií » Úspěšné instalace Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií…
Klíčová slova
specialista, specialistapro, prohmotnostní, hmotnostnílaboratoře, laboratořegenomika, genomikachromatografie, chromatografiepracoviště, pracovištěbiologie, biologieobchodní, obchodníspektrometrie, spektrometrieproduktový, produktovýspektrometrií, spektrometriíústav, ústavlátek, látekkapalinová
Chem. Listy 106, 189194(2012) Cena Merck rálů, nejhojněji zastoupených montmorillonitem. Zbývající část bentonitu se může značně lišit v mineralogickém složení, které odráží geochemické podmínky při jeho vzniku. Mezi typické přídavné minerály patří jiné jílové minerály, křemen, živec, sádrovec, vápenec a…
Klíčová slova
selenu, selenubentonitem, bentoniteminterakci, interakcispecií, speciícena, cenamerck, merckcps, cpsbyla, bylainterakcí, interakcíselenanu, selenanuseleničitanu, seleničitanuinženýrských, inženýrskýchicp, icpúložiště, úložištěhse
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.