On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 | LabRulez ICPMS

On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (ICP/MS, ICP/OES, FTIR, UV-Vis, Mikroskopie)

Út, 8.11.2022
| Originální článek z: HPST
Připojte se online do streamu! Práve teď, dnes, ve středu 9. 11. 2022 a nebo kdykoliv později pro Vás budeme mít záznamy všech přednášek.
HPST: On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (ICP/MS, ICP/OES, FTIR, UV-Vis, Mikroskopie)

HPST: On-line: Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022 (ICP/MS, ICP/OES, FTIR, UV-Vis, Mikroskopie)

Seminář právě probíhá v prezenční formě v Clarion Congress Hotelu v Praze, ale zároveň se můžete právě teď připojit na živý stream.

Pro ty, co se k nedostali osobně a nemůžou se připojit ani na on-line stream, připravíme za pár dnů záznamy všech přednášek.

💡 Připojte se online do streamu!

👉 Stream link Sekce Atomová a molekulová spektroskopie

👉 Stream link Sekce Plynová a kapalinová chromatografie

Kompletní Program ke stažení v pdf

Detailní program sekce Atomová a molekulová spektroskopie

9:00 - 9:10 Úvodní slovo (10 minut)

 • Jan Marek (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

9:10 - 9:25 Novinky v molekulové spektroskopii Agilent (15 minut)

 • Martina Háková (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Vylepšený software pro FTIR Cary 630. Vylepšený software pro LDIR 8700 pro analýzu mikroplastů. Nová metodika a knihovna pro identifikaci narkotik pomocí FTIR.

HPST: Příslušenství pro Cary 630 FTIR spektrometr

9:25 - 9:40 ICP-OES 5800 a 5900 (15 minut)

 • Jan Marek (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Optické emisní spektrometry s indukčně buzeným plazmatem (ICP-OES) od firmy Agilent zaujaly po vzoru ICP-MS post světově nejprodávanějších ICP-OES spektrometrů. Důvodem je inovativní přístup, moderní technologie i bezkonkurenční softwarová platforma, která operátorovi výrazně usnadňuje práci, snižuje riziko reportování chybných výsledků či přeměřování vzorků a pomáhá plně automaticky získat maximum informací o komplexním složení vzorků. To vše umožňuje s jednoduchostí získat správné výsledky velmi rychle, ekonomicky a napoprvé.

HPST: Agilent ICP-OES 5900 se software ICP Expert

9:40 - 9:55 Nové typy výrobníků čisté a ultračisté vody německého výrobce Stakpure (15 minut)

 • Jindřiška Dolinová (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Německý výrobce technologií pro přípravu čisté a ultračisté vody Stakpure, který dodává své produkty do celého světa již více než dvacet pět let, svou nabídku stolních výrobníků čisté a ultračisté vody Omnia letos doplnil o nové modely s menšími rozměry výrobníku (modely XS) a novým typem dotykové ovládací jednotky (dávkovač OmniaTouch).

Výrobníky lze stejně jako u předchozích modelových řad doplnit o externí nádrží pro čistou vodu, ve které je stejně jako v integrovaném zásobníku výrobníku je stálá kvalita vody zajištěna její cirkulací i o koncový filtr pro LC/MS/MS analýzy. V rámci našeho semináře můžete shlédnout demo přístroj Omnia XS s novým typem dotykového dávkovače OmniaTouch.

9:55 - 10:10 ICP-MS Agilent (15 minut)

 • Jan Marek (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Atomové spektrometry s hmotností detekcí Agilent jsou matadory v oblasti ICP-MS analýz. Léta vývoje a zdokonalování byla přetavena v nabídku systémů, které stále nenašly z hlediska citlivosti, robustnosti plazmatu i odolnosti vůči matrici svého přemožitele. Veřejným tajemstvím úspěchu těchto spektrometrů jsou unikátní technologie používané pouze u systémů Agilent.

Ty již od základního modelu nabídky zajišťují uživatelům bezkonkurenční robustnost plazmatu s nevyšší matriční tolerancí (až 25%TDS) v kombinaci se špičkovými limity detekce. Pro speciální aplikace vyžadující pokročilé principy eliminace interferencí a extrémní citlivost jsou dostupné také ICP spektrometry s tandemovou hmotností filtrací.

HPST: Agilent ICP-MS 7850

10:10 - 10:30 nGauge – mikroskopie atomárních sil na čipu (20 minut)

 • Martina Háková (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

HPST se v letošním roce stalo distributorem kanadské firmy ICSPI. AFM mikroskop nGauge staví na jedinečné čipové technologii. Přednostmi nGauge je snadná obsluha a také finanční dostupnost. Získáte výsledky ve třech krocích během pár vteřin.

HPST: nGauge AFM (mikroskop atomárních sil)

10:30 – 11:00 COFFEE BREAK (30 MINUT)

11:00 - 11:15 Aplikační výhody ICPMS QQQ (15 minut)

 • Tomáš Fojtík (Team Leader Spektroskopie, HPST, s.r.o.)

Spektrometry s indukčně vázaným plazmatem kombinované s dvojitým kvadrupólovým filtrem a kolizně reakční celou se díky své univerzálnosti, citlivosti, efektivitě a v neposlední řadě také neustále se zdokonalující softwarové jednoduchosti, stále více zabydlují také při rutinních analýzách v laboratořích. Výčet aplikací dnes přináší možnost využití ICPMS QQQ k zpřesnění, zjednodušení a zefektivnění analýz prováděných v laboratořích.

HPST: Tandemový hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ICP/QQQ

11:15 - 11:30 Drobné laboratorní přístroje a spotřební materiál pro Vaši laboratoř (15 minut)

 • Irena Palíková (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Společnost HPST je dobře známá jako dodavatel přístrojů pro chromatografii, hmotností spektrometrii, molekulární a atomovou spektroskopii, buněčnou biologii a další oblasti. Dodáváme ale i menší laboratorní vybavení a veškerý běžný spotřební materiál pro všechny typy profesionálních, průmyslových, výzkumných i univerzitních laboratoří.

Naše portfolio zahrnuje vzorkovací zařízení pro farmacii, potravinářství i pro odběry vzorků v oblastech životního prostředí. Dále nabízíme drobné přístroje jako jsou pipety, u nichž zajišťujeme kalibrace akreditované i neakreditované či laserové popisky, předvážky i analytické váhy, centrifugy chlazené i nechlazené, vakuové odparky, sušárny, třepačky, míchačky, vortexy, přístroje na výrobu a úpravu čisté vody, ale i chemikálie a standardy předních světových výrobců.

K námi dodávaným přístrojům zajišťujeme servis, zaškolení a nabízíme i v dnešní době nezbytné instalační a kvalifikační protokoly.

11:30 - 11:45 ICP-MS jako detektor ve speciační analýze (15 minut)

 • Martin Juříček (manažer servisu, HPST, s.r.o.)

Hmotnostní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem umožňují kromě klasické kvantitativní prvkové analýzy také měření v režimu časového záznamu signálu. Společně s vysokou robustností, stabilitou měření, širokými možnostmi odstranění interferencí a v neposlední řadě výbornými detekčními limity jsou proto vhodnými detektory i pro separační techniky, jako je kapalinová a plynová chromatografie či kapilární elektroforéza. Toto propojení separační techniky s ICP-MS detekcí se nazývá speciační analýza a může se výborně uplatnit tam, kde je nutné rozdělit a stanovit různé sloučeniny nebo individuální formy chemických prvků.

11:45 - 12:00 Kovy vzácných zemin (REE) jako analyt nebo interferent při analýze pomocí ICPMS SQ vs. ICPMS QQQ (15 minut)

 • Tomáš Fojtík (Team Leader Spektroskopie, HPST, s.r.o.)

Stopová analýza kovů vzácných zemin (REE) je v dnešní době čím dál více skloňována, a to zejména díky rozvíjejícímu se průmyslovému odvětví na kovech vzácných zemin založených. Toto bohužel přináší i migraci těchto kovů do životního prostředí a nutnost monitorování a provádění analýzy dopadu takovéto kontaminace.

Spektrometry s indukčně vázaným plazmatem a tandemovou hmotnostní detekcí kombinovanou s výkonnou reakční celou se ukazují jako ideální nástroj pro ultrastopovou analýzu REE, ať už z důvodu vysoké citlivosti, tak i bezproblémového odstranění interferujících analytů.

12:00 - 12:15 Mikrovlnné vysokotlaké rozkladné systémy PreeKem (M3, M6, Topex, Preps) (15 minut)

 • Jan Marek (produktový specialista, HPST, s.r.o.)

Mikrovlnné pece PreeKem získávají svou jistou pozici na našem trhu. Jedná se o velmi dobře zpracované vysokotlaké rozkladné systémy, vhodné pro rutinní přípravu vzorků na denní bázi, ale i o rozkladné systémy výhodné pro kapacitně méně vytížené laboratoře, které preferují cenově dostupný a přesto velmi kvalitní plnohodnotný rozkladný systém.

Nabízejí řadu velmi chytrých technických řešení, které usnadní práci a zajistí rozklad i náročnějších vzorků. Na výběr je z několika modelů s různým rozkladným potenciálem, což dává možnost výběru vhodného rozkladného systému, jak z pohledu ceny tak výkonu.

HPST: Mikrovlnné vysokotlaké rozkladné systémy PreeKem

12:15 - 12:25 Portály LabRulez (GCMS, LCMS, ICPMS???): Váš on-line svět (nejen) analytické chemie (10 minut)

 • Ivo Novotný (LabRulez s.r.o.)

Nově na portálech LabRulez naleznete také informace z oblasti molekulové spektroskopie (Atomová spektroskopie?) a množství informací bude narůstat (Specializovaný portál?). Jak v těchto informacích vyhledávat a co jsou vlastně specializované portály LabRulez?

Přestaňte hledat a začněte nacházet. Rychle, efektivně a na jednom místě. Vytvořit profil si může na analytických portálech LabRulez v CZ nebo ENG kdokoliv. Ať jste jednotlivec, výzkumná skupina, univerzita nebo společnost. Budujte svůj brand a sdílejte informace v komunitě (nejen) analytických chemiků.

Propojte svoje aktivity se společností HPST a produkty (nejen) Agilent Technologies. Společnými aktivitami toho lze dosáhnout nejvíce a portály LabRulez jsou díky svým unikátním technologiím ideálním místem. Sdílejte výsledky své práce, výzkumu, nabídku Vašich služeb nebo pracovní inzeráty pro získaní kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.

LabRulez: Celkové obecné statistiky portálu LabRulez Q3/2022

12:25 - 12:35 Závěr a slosování (10 minut)

 • Jan Marek (produktový specialista, HPST, s.r.o.)
12:35 – 13:35 OBĚD (60 MINUT)
HPST
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
 

Mohlo by Vás zajímat

Determination of Ultratrace Impurities in Semiconductor Photoresist Using ICP-MS/MS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Polovodiče

Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS

Aplikace
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
AAS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

WCPS: High Accuracy Standard Addition ICP-MS Analysis of Elemental Impurities in Electrolyte Used for Lithium-Ion Batteries

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie

WCPS: Determination of Heavy Metals and Nutrient Elements in Alternative Protein Foods Using ICP-MS

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies, CEM
Zaměření
Potraviny a zemědělství

WCPS: Determination of Nutrients and Micronutrients in Functional Foods

Postery
| 2023 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články

Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 2/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám kompletní programy všech sekcí.
Článek | Nejbližší akce

Novinky a trendy Agilent Technologies 2022 (Program 3/3)

Již 9. 11. 2022 se na Vás budeme živě a také on-line těšit na našem semináři Novinky a trendy (nejen) Agilent Technologies 2022. Přinášíme Vám další abstrakty a také kompletní programy všech sekcí.
Další projekty
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití

LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena.