Stanovení mikroplastů - kompletní řešení z našeho portfolia produktů

Út, 10.10.2023
| Originální článek z: Altium/Martina Háková/Růžena Penížková
Altium nabízí pro komplexní analýzu mikroplastů kombinace spektroskopického systému na principu laserové IČ analýzy (8700 LDIR) a pyrolýzy s plynovou chromatografií a hmotnostním detektorem (Py-GC/MSD).
Video placeholder
 • Foto: LabRulez/AI: Stanovení mikroplastů - kompletní řešení z našeho portfolia produktů
 • Video: Agilent Technologies: The Agilent LDIR - a Fast and Accurate Solution for Microplastics.

Tyto přístroje Vám umožní získat kompletní informace nejenom o tvarech, velikostech a počtu částic, ale i standardní analytické kvalitativní a kvantitativní data o materiálovém složení a chemické koncentraci.

Mikroplasty jsou drobné plastové částice, které vznikají rozpadem větších plastových výrobků a jsou záměrně přidávány do různých spotřebitelských a komerčních výrobků. Tyto perzistentní znečišťující látky poškozují životní prostředí, ovlivňují zdraví zvířat a mohou přenášet kontaminanty do potravinového řetězce, čímž ovlivňují lidské zdraví.

💡 Článek: Využití techniky Pyrolýza-GC/MS pro stanovení mikroplastů (záznám přednášky)

Mikroplasty tak představují významnou hrozbu pro životní prostředí a potravní řetězce, ale rozlišit různé typy mikroplastů pomocí běžných spektroskopických technik může být obtížné. Přesná charakterizace mikroplastů je tak velice důležitá.

LabRulez/AI: Stanovení mikroplastů - kompletní řešení z našeho portfolia produktů

Polyethylenové mikroplasty se z pohledu spekter mohou velmi podobat stearanu hořečnatému, běžné sloučenině ve výrobcích pro domácnost. Tato podobnost spekter tak může často může vést k falešně pozitivní identifikaci. Elegantním řešením je tak využití systému na principu infračervené spektroskopie s technologií kvantového kaskádového laseru (LDIR).

💡 Článek: Velmi rychlá analýza mikroplastů přímo z pozlaceného filtru pomocí systému Agilent 8700 LDIR

Technikou pro detailní kvalitativní a kvantitativní analýzu směsí mikroplastů, zejména při identifikaci různých syntetických polymerů, využívající extrakci tlakovou kapalinou (PLE) je pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (pyr-GC/MS). Tato metoda umožňuje kvantifikovat mikroplasty, jako je polyethylen, polypropylen a polystyren, v nízkých koncentracích v celé řadě matric.

💡 Článek: Kvantifikace mikroplastů ve vzorcích životního prostředí s využitím pyrolýzy a GC/MSD

Agilent 8700 LDIR chemický zobrazovací systém

Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) chemický zobrazovací systém poskytuje nový sofistikovaný přístup k chemickému imagingu a infračervené spektrální analýze. 8700 LDIR byl vyvinut pro použití jak experty, tak laiky a nabízí jednoduchý vysoce automatizovaný postup pro dosažení spolehlivých vysoce rozlišených chemických zobrazení jednotlivých povrchových složek.

Altium: Zobrazovací systém pro analýzu mikroplastů Agilent 8700 LDIR

 • jedinečný systém na principu infračervené spektroskopie s technologií kvantového kaskádového laseru
 • velmi rychlé a detailní skenování velkých ploch vzorků
 • výsledky v řádech minut až hodin
 • možnost automatizace měřícího procesu
 • poskytuje statisticky zpracovaná data
 • prozkoumejte detaily, aplikace a webináře
 • Podívejte se na seznam publikací s využitím 8700 LDIR.

💡 Článek: Velké téma současnosti: výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení

Pyr-GC/MS systém Frontier Multi-Shot Pyrolyzer a Agilent GC/MSD 5977C

 • kvalita Agilent GC/MSD instrumentace v kombinaci s pyrolýzou FRONTIER LAB
 • vstup z pyrolyzní pece přímo do plynového chromatografu bez transferline
 • detekce separovaných pyrolyzních produktů
 • knihovna hmotnostních spekter pro identifikaci mikroplastů
 • vyhodnocovací software F-Search MPs 2.0 dedikovaný pro analýzu mikroplastů

Altium: Pyr-GC-MS systém Frontier Multi-Shot Pyrolyzer a Agilent GC-MSD 5977C

Chcete vědět více?

Na webu Agilent můžete najít kompletní informace o problematice mikroplastů zahrnující obecné informace o problematice, analytické... A to ve formě článků, rozhovorů i webinářů, a to vše na jednom místě na webu Agilent Technologies

Pro kompletní popis řešení nás neváhejte kontaktovat
 • Martina Háková (produktový specialista (FTIR, UV-Vis-NIR, fluorescence, Raman), 730 572 998, [email protected])

 • Růžena Penížková (produktový specialista (GC/MSD), 724 305 436, [email protected])

Aplikační poznámky Pyr-GC/MS

Aplikační poznámky LDIR v knihovně LabRulez

 • Accurate Microplastic Characterization in Infant Formula (Aplikace | 2023)

 • Analyzing Microplastics (Brožury a specifikace | 2019)

 • Analyzing Colored Microplastics with the Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System (Aplikace | 2023)

 • Microplastics: from Beach to Bench Characterization and Identification of Microplastics Using Mobile FTIR and FTIR Imaging Technologies (Technické články | 2018)

 • Accurate Microplastic Analysis of Bottled Drinking Water (Aplikace | 2023)

 • Rapid, Large-Area, Analysis of Microplastics from Plastic Bottles Using Laser Direct Infrared Imaging (Aplikace | 2022)

 • Fast, Automated Microplastics Analysis Using Laser Direct Chemical Imaging (Aplikace | 2020)

 • Characterization of Microplastics in Environmental Samples by Laser Direct Infrared Imaging and User-Generated Libraries (Aplikace | 2022)

 • Best Practice for On-Filter Analysis of Microplastics Using the Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System (Aplikace | 2023)

 • Microplastic Analysis Using the Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System (Aplikace | 2022)

 • Rapid, Large-Area, On-Filter Analysis of Microplastics from Plastic Bottles Using Laser Direct Infrared Imaging (Aplikace | 2022)

 • Quick and Easy Characterization of Microplastics in Surface Water and Treated Effluent (Aplikace | 2021)

 • Performance Attributes of the Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) Chemical Imaging System (Technické články | 2022)

 • Distinguishing Between Polyamide Microplastics and Natural Polyamide (Aplikace | 2021)

 • Fast and Simple Material Identification of Plastic Debris Using FTIR Spectrometry (Aplikace | 2023)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

Analysis of Elemental Impurities in Lithium-Ion Battery Electrolyte Solvents by ICP-MS

Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

Void Analysis and Shape Analysis of Automobile Inverter Components with X-Ray CT System

Instrumentace
X-ray
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Jak rychle najít ty správné informace od Altium International (Portály LabRulezICPMS)

Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, AAS, ICP/MS/MS, MP/ICP-AES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
---

Assay of Alkali Metals in Pegmatite and Spodumene Ores by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Životní prostředí

Assessing the Platinum Group Metal Content in Car Catalyst Recycling Materials by ICP-OES

Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Produkt

Stanovení mikroplastů. Kompletní řešení od HPST

HPST pro komplexní analýzu mikroplastů nabízí kombinace spektroskopického systému na principu laserové IČ analýzy (8700 LDIR) a pyrolýzy s plynovou chromatografií a hmotnostním detektorem (Py-GC/MSD).

Článek | Produkt

Velké téma současnosti: výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení

Analýzou mikroplastů se zabývá mnoho výzkumných skupin po celém světě. Přinášíme Vám přehled různých technik a metodik vhodné pro kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroplastů v naší nabídce.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Stanovení mikroplastů. Kompletní řešení od HPST

HPST pro komplexní analýzu mikroplastů nabízí kombinace spektroskopického systému na principu laserové IČ analýzy (8700 LDIR) a pyrolýzy s plynovou chromatografií a hmotnostním detektorem (Py-GC/MSD).

Článek | Produkt

Velké téma současnosti: výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení

Analýzou mikroplastů se zabývá mnoho výzkumných skupin po celém světě. Přinášíme Vám přehled různých technik a metodik vhodné pro kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroplastů v naší nabídce.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Stanovení mikroplastů. Kompletní řešení od HPST

HPST pro komplexní analýzu mikroplastů nabízí kombinace spektroskopického systému na principu laserové IČ analýzy (8700 LDIR) a pyrolýzy s plynovou chromatografií a hmotnostním detektorem (Py-GC/MSD).

Článek | Produkt

Velké téma současnosti: výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení

Analýzou mikroplastů se zabývá mnoho výzkumných skupin po celém světě. Přinášíme Vám přehled různých technik a metodik vhodné pro kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroplastů v naší nabídce.
 

Podobné články


Článek | Produkt

Stanovení mikroplastů. Kompletní řešení od HPST

HPST pro komplexní analýzu mikroplastů nabízí kombinace spektroskopického systému na principu laserové IČ analýzy (8700 LDIR) a pyrolýzy s plynovou chromatografií a hmotnostním detektorem (Py-GC/MSD).

Článek | Produkt

Velké téma současnosti: výskyt mikroplastů v životním prostředí a jejich stanovení

Analýzou mikroplastů se zabývá mnoho výzkumných skupin po celém světě. Přinášíme Vám přehled různých technik a metodik vhodné pro kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroplastů v naší nabídce.