ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita je vysokou školou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Řadu let je nejžádanější vysokou školou v Česku. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.
Tagy
Článek
Video
Laboratoře
Logo of LinkedIn

Představení Ústavu chemie PřF MU

Po, 13.5.2024
| Originální článek z: MUNI
Ústav chemie PřF MU - studijní programy s velkým množstvím praktické výuky připravují studenty jak pro práci ve firmě a státních institucích, tak pro další uplatnění ve výzkumu v akademickém i soukromém sektoru
Video placeholder
 • Foto: Ústav chemie SCI MUNI - PřF MU
 • Video: Ústav chemie SCI MUNI: Představení Ústavu chemie PřF MU

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vznikl v roce 2008 sloučením chemicky zaměřených kateder (analytická chemie, anorganická chemie, fyzikální chemie a organická chemie). Ústav chemie se nachází v nedávno vybudovaném univerzitním kampusu v Brně – Bohunicích.

Zajímají vás přírodní vědy? Chcete mít široký přehled a univerzálně použitelné chemické vzdělání?

Pak je naše studium právě pro vás!

Naše studijní programy s velkým množstvím praktické výuky připravují studenty jak pro práci ve firmě a státních institucích, tak pro další uplatnění ve výzkumu v akademickém i soukromém sektoru.

Studijní programy Ústavu chemie PřF MU nenabízejí jen nudné učení s knihou v ruce. Studium u nás je především o propojení praktických zkušeností získaných v laboratoři s teoretickými znalostmi.

Ústav chemie SCI MUNI: PřF MU laboratoř

Studium

Poskytujeme vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech chemie. Připravujeme naše studenty na kariéru ve veřejném i soukromém sektoru.

Bakalářské a navazující magisterské studium

Chemie

Studiem bakalářského programu získáte znalosti ze všech oblastí chemie a zároveň základní vhled do fyziky a matematiky potřebné pro všeobecný rozhled v přírodních vědách. Po prvním ročníku je možné zvolit si specializaci Analytický chemik - manažer chemické laboratoře, která je zaměřena na získání vědomostí a dovedností požadovaných v analytické praxi, interdisciplinární studium na pomezí biologie, fyziky a chemie ve specializaci Biofyzikální chemie, nebo můžete dále rozvíjet širší chemické znalosti ve studijním plánu Chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování

Bakalářský studijní program Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování připravuje odborníky pro ošetřování předmětů kulturního dědictví, které jsou zhotoveny z přírodních i syntetických materiálů. Během studia se studenti dozví informace o anorganických i organických materiálech, ze kterých byly tyto artefakty zhotoveny, metodikách a postupech, které se používají v oblasti péče o ně..

Chemie se zaměřením na vzdělávání

Program je prvním stupněm přípravy středoškolských učitelů chemie. Budoucí učitel studuje vždy dva obory. Chemii tak může kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou nebo geografií a kartografií. Během studia na vás čekají především odborné předměty ze dvou oborů, které si v přihlášce zvolíte. Dále absolvujete blok obecných pedagogicko-psychologických předmětů a krátkou učitelskou praxi na střední škole. Spolupracujeme s řadou středních škol a rozvíjíme různé aktivity pro středoškoláky nebo veřejnost, do kterých se můžete zapojit.

MUNI: Ústav chemie PřF MU

Výzkum

Náš výzkum pokrývá všechny hlavní oblasti chemie. Výzkumní pracovníci spolupracují s domácími i zahraničními akademickými institucemi a firmami a své výsledky publikují v uznávaných vědeckých časopisech.

Sekce a výzkumné skupiny Ústavu chemie

ANALYTICKÁ CHEMIE

 • Laboratoř analytické koordinační a supramolekulární chemie - prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
 • Laboratoř atomové spektrochemie - prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
 • Laboratoř bioanalytické instrumentace - prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
 • Laboratoř separačních metod - doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
 • Laboratoř luminiscenčních metod - doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

ANORGANICKÁ A MATERIÁLOVÁ CHEMIE

 • Laboratoř syntézy kovových komplexů a koordinačních polymerů - prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
 • Laboratoř pro výzkum struktrury a vlastností kovových systémů - prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
 • Výzkumná skupina chemie pro konzervování a restaurování, spektrometrie LIBS, XRF a ICP OES - doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
 • Laboratoř syntézy, charakterizace a aplikace heterogenních katalyzátorů -Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D.

FYZIKÁLNÍ CHEMIE

 • Laboratoř aplikované kvantové chemie - doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.
 • Výzkumná skupina ledové (foto)chemie a (foto)fyziky - doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
 • Laboratoře biofyzikální a proteinové chemie - doc. RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
 • Výzkumná skupina elektrochemie - prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
 • Laboratoř strukturní chemie - prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
 • Výzkumná skupina termodynamického modelování materiálů - doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

ORGANICKÁ CHEMIE

 • Laboratoř organické fotochemie - prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
 • Laboratoř organické syntézy a medicinální chemie - doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., Mgr. Jakub Švenda, PhD.
 • Laboratoř supramolekulární chemie - prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

Servisní analýzy

Nabízíme servisní analýzy pro interní i externí uživatele: hmotnostní spektrometrická analýza, měření NMR a rentgenové difrakce, plynová porozimetrie a termická analýza.

Hmotnostně - spektrometrické analýzy

Laboratoř provádí analýzy na přístroji Agilent 6224 Accurate-Mass TOF LC-MS s možnými způsoby ionizace elektrosprejem (ESI) nebo chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) a možností spojení s kapalinovým chromatografem s UV detekcí.

Ústav chemie PřF MU: Hmotnostně - spektrometrické analýzy

Specifikace přístroje
 • Agilent 6224 Accurate-Mass TOF LC-MS
 • způsoby ionizace
  • elektrosprej (ESI)
  • chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI)
 • správnost měření = pod 2 ppm, rozsah m/z 30 - 20.000 Da
 • rychlost skenu 20 spekter/s při m/z 100-3200 (rozlišení 20 000 FWHM)
 • možnost spojení k kapalinovým chromatografem s UV detekcí
Požadavky na vzorky
 • vzorek v pevném stavu 1 - 3 mg
 • strukturní a sumární vzorec látky, je-li znám
 • popis výchozích látek ze syntéz, případné známé meziprodukty
 • předpokládaná čistota vzorku, případné kontaminanty
 • rozpustnost v různých rozpouštědlech
 • stabilita vzorku (fotostabilita, ultrazvuk, stabilita v roztoku)
 • typ požadované analýzy - MS nebo LC-MS

Laboratoř RTG difrakce

Laboratoř je vybavena univerzálním difraktometrem Rigaku OD (Oxford Diffraction) XtaLAB Synergy-DW Custom. Tato přístrojová sestava je vhodná pro studium 3D struktur krystalů biomakromolekul i chemických "malých" molekul.

Ústav chemie PřF MU: Laboratoř RTG difrakce

Laboratoř NMR

Laboratoř nabízí měření na třech NMR spektrometrech - FT-NMR spektrometry firmy Bruker: Bruker AVANCE III 300 MHz, Bruker AVANCE III HD 500 MHz a Bruker AVANCE NEO 500 MHz. Oba AVANCE III spektrometry jsou vybaveny širokopásmovými sondami BBFO, spektrometr AVANCE NEO je vybaven cryosondou Prodigy.

Ústav chemie PřF MU: Laboratoř NMR

Plynová porozimetrie

Laboratoř nabízí měření plynovým porozimetrem Quantachrome Autosorb iQ3.

Přístroj umožňuje stanovení měrného povrchu (BET) a velikosti pórů měřením sorpce dusíku při 77 K a argonu při 87 K. Dále umožňuje měření soprce vodní páry za laboratorní teploty.

Ústav chemie PřF MU: Plynová porozimetrie

Termická analýza

Laboratoř provádí analýzy pomocí přístroje firmy Netzsch STA 449C – Jupiter. Vznikající plynné látky je možné analyzovat pomocí infračerveného spektrometru Bruker Tensor 27.

Ústav chemie PřF MU: Termická analýza

Masarykova univerzita
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Martin Fusek: Weizmannův institut se chtěl na naší letní škole podílet

O Prague summer school 2024 s Martinem Fuskem v rozhovoru. Jak vznikla myšlenka pořádat společnou letní školu s Weizmannovým institutem? O čem je letní škola a komu je určena?
Vědavýzkum.cz
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #27 – Je třeba změnit výuku chemie i učebnice, myslí si Adam Jaroš z ÚOCHB

Adam Jaroš z ÚOCHB zkouší měnit zaběhnuté přístupy středoškolské chemie, odmítá dělení chemie na organickou a anorganickou.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Video

Virus napadající kokolitku – mořskou řasu, která ovlivňuje celosvětové klima

Výzkumný tým z CEITEC MUNI popsal strukturu viru EhV-201 i jeho životní cyklus přímo uvnitř buněk řas Emiliania huxleyi díky špičkovým mikroskopům ze sdílených laboratoří.
CEITEC
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.