ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Vědavýzkum.cz
Cílem portálu Vědavýzkum.cz je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu.
Tagy
Článek
Různé
Logo of LinkedIn

Financování life sciences v ČR: bakaláři a magistři

Út, 3.11.2020
| Originální článek z: Vědavýzkum.cz
Druhým dílem seriálu o financování vědecké kariéry v life sciences v ČR se dostáváme na vysokou školu.
Unsplash/ThisisEngineering RAEng: Financování life sciences v ČR: bakaláři a magistři

Unsplash/ThisisEngineering RAEng: Financování life sciences v ČR: bakaláři a magistři

Pro bakalářské a magisterské studenty je důležité udělat správnou volbu a studovat na co nejkvalitnější instituci. Samozřejmostí studentského života jsou krátkodobé a dlouhodobé zahraniční studijní stáže. Poznávání světa a získávání zkušeností přibližují mladého člověka té nejlepší vědě.

„Výběr instituce a mentora ve všech fázích studia je zásadní. Svou vědeckou kariéru můžete akcelerovat nebo úplně zaříznout. Vybírejte pečlivě, vybírejte co nejvyšší kvalitu. Buďte zdravě sebevědomí a mějte jasný cíl. Bez cíle a plánu se nemůžete posunout dopředu“, radí ředitel CEITEC MU Jiří Nantl.

První díl ukázal, jak důležité je být aktivní už na střední škole. Účast ve znalostních olympiádách a výsledky vlastní odborné činnosti otevírají cestu k získání stipendia a studiu na prestižní univerzitě. Existuje několik mezinárodních žebříčků srovnávajících kvalitu univerzit (např. QS World University Ranking, The World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Round University Ranking, Best Global Universities Ranking, etc.).

Stipendia ke studiu v zahraničí

Nebojte se studovat v zahraničí. Ty nejlepší světové univerzity samy aktivně hledají talentované studenty. Získejte pro svůj sen o kvalitním studiu nějaké stipendium. Na stránkách Domu zahraniční spolupráce (DZS) najdete informace o možnostech stipendií na studijní a výzkumné pobyty na vysokých školách ve třiceti zemích světa. Kromě evropských destinací je možné vyjet i do Egypta, Číny, Japonska, Mexika nebo Peru.

Program Scholarship Bakala Foundation je určen cílevědomým studentům, kteří v přihlášce prokážou vynikající akademické výsledky a potřebu finanční podpory na studium ucelených bakalářských nebo magisterských programů na zahraničních univerzitách. Přihlášky budou přijímány již od 16. listopadu 2020 do 18. ledna 2021, výsledky prvního kola se uchazeči dozvědí v dubnu, druhého kola v květnu. Vybraní studenti jsou v případě svědomitého plnění povinností podporováni po celou dobu studia.

The Kellner Family Foundation projekt Univerzity poskytuje finanční granty studentům především na studium bakalářských oborů zahraničních univerzit. Každoroční uzávěrka přihlášek, jejichž součástí je krátká esej v českém a anglickém jazyce na téma "Moje zájmy a plány do budoucna", je 30. dubna. Vybraných 10 až 20 žadatelů je pozváno k prezentaci a obhajobě. Příspěvek studenti získávají vždy na jeden rok studia. Nadace se tak snaží stipendisty motivovat k vynikajícím akademickým výsledkům. Stipendisté se také zavazují, že v období 15 let po ukončení studia budou po dobu alespoň tří let žít a pracovat v České republice.

Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových poskytuje studentům s českým občanstvím mladším 25 let stipendia na první rok magisterského studia na nejlepších světových univerzitách (28 v USA, 3 v Kanadě, 8 ve Velké Británii, 3 v Německu, 2 ve Švýcarsku, 1 v Rakousku a 1 v Austrálii). Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie. Žádosti je možné podávat v průběhu celého roku.

Fulbright stipendium pro postgraduální studium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (4-9 měsíců) a pokrývá životní náklady ve formě kapesného, příspěvek na zpáteční letenku, základní zdravotní pojištění a školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů. Online přihlášku na akademický rok 2022-23 je nutné podat do 1. 9. 2021. Kategorie Visiting student researcher má každoročně dvě uzávěrky: 1. února a 1. září.

Excelentní zahraniční univerzitu můžete zažít i během své krátkodobé nebo dlouhodobé studijní či výzkumné stáže. Nejsnazší možností vycestování na zkušenou do Evropy je program Erasmus+. Do programu jsou zapojeny všechny české vysoké školy. Každá škola vyhlašuje vlastní termíny uzávěrky žádostí. Vycestovat můžete na 2–12 měsíců během svého bakalářského, magisterského i doktorského studia. Tedy až třikrát během tří stupňů studia. Student od své univerzity dostává finanční prostředky na pokrytí pobytových nákladů ve výši 480–660 EUR měsíčně podle příslušné země. Úspěšnost žadatelů je téměř stoprocentní.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST) vypisují roční stipendia k financování navazujícího magisterského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky). Termín pro podání žádostí na akademický rok 2021/22 je 1. 12. 2020.

Magisterští a doktorští studenti biochemie a molekulární biologie mohou prostřednictvím FEBS Summer stipendia strávit až čtyři měsíce (červenec-říjen) na stáži ve výzkumné instituci v některé z FEBS zemí. Nejbližší uzávěrku žádostí očekáváme v dubnu 2021. Najděte si excelentního zahraničního mentora už dnes a v předstihu si domluvte svou letní stáž.

Jižní Korea prostřednictvím Kangnam University Scholarship Program láká zahraniční studenty ke studiu čtyřletého bakalářského, dvouletého magisterského a tříletého doktorského studia na některé jihokorejské univerzitě. Termín nejbližší uzávěrky žádostí ještě není znám, bude zveřejněn na webových stránkách velvyslanectví na podzim 2020.

Pokud jste studentem prvního ročníku magisterského studia a více vás láká získat praktickou zkušenost z fungování technologické firmy, popřemýšlejte o tréninkovém programu Vulcanus Japan. Japonské firmy nabízí evropským studentům plně hrazený roční trénink. Nejbližší stáže se uskuteční v termínu 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022. Žádost je nutné podat do 20. 1. 2021.

Bakalářští studenti německých univerzit se prostřednictvím programu DAAD RISE Worldwide mohou dostat na šestitýdenní až tříměsíční letní stáž do některé z 48 zemí, mimo jiné také do České republiky. Výzkumné stáže probíhají každoročně v období od června do října. U kolika českých mentorů již byli němečtí studenti?

Česká republika má v současné době velmi omezený program, kterým podporuje studium zahraničních studentů v bakalářských, magisterských či doktorských programech na českých vysokých školách. Vládní program pro akademický rok 2021/2022 mohou využít pouze studenti z Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Gruzie, Kambodži, Moldávie, Ukrajiny a Zambie. Doporučujeme vytvořit národní program na lákání zahraničních talentů do ČR. Příchodem tvůrčích mozků se zvýší kvalita studentů a studia.

Granty

Studentská grantová agentura (SGA) Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích od roku 2013 každoročně financuje výzkumné projekty bakalářských a magisterských studentů. V roce 2020 podpořila 13 studentů. Další uzávěrka žádostí se očekává na začátku prosince 2020.

Soutěže

Cena Wernera von Siemense za Nejlepší diplomovou práci v oblasti IT, techniky, medicíny nebo přírodovědných věd. Hlavním kritériem hodnocení přihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené práce a přínos současnému stavu poznání. Tři nejlepší projekty obdrží finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, 60 000 Kč a 40 000 Kč. Nejbližší uzávěrka soutěžních přihlášek je již 30. 11. 2020.

Vysokoškolští studenti se vědou baví. FameLab - bavme se vědou je dnes jednou z nejvýznamnějších soutěží v popularizaci vědy na světě. FameLab se snaží objevit nové vědce, kteří dokáží ostatní lidi přimět k tomu, aby vnímali svět z jiné perspektivy. Dokážete vysvětlit matematické, přírodovědné nebo technické téma během tří minut pouze s pomůckami, které si sami přinesete? Soutěž je určena pro vysokoškolské studenty vědeckých oborů, matematiky či technických oborů (starší 21 let) a výzkumné pracovníky v základním i aplikovaném výzkumu. Soutěž v ČR organizuje British Council. Přihlásit se můžete během února 2021. České národní finále FameLab se uskuteční v květnu 2021, mezinárodní finále o měsíc později v Cheltenham ve Velké Británii.

Jedinečnou příležitost k nahlédnutí pod pokličku současné vědy a výzkumu nabízí Science slam. Jde o unikátní formát popularizace vědy, v rámci kterého vědci mluví o sobě a své práci jednoduše a zábavně. Účastníci mezi sebou soutěží o přízeň diváků a snaží se získat jejich hlasy jednoduchou myšlenkou, nadšením pro vědu, originalitou a zábavným zpracováním projevu. Výzkumníci se na chvíli stávají herci a v krátkém čase publiku zprostředkovávají to nejzajímavější ze svého výzkumu. Cílem představení je především pobavit, informovat a ukázat vědu v jiném světle. Soutěžit mohou studenti, zaměstnanci a absolventi kterékoli brněnské univerzity.

Rektoři českých veřejných vysokých škol pražských, rektor brněnské techniky, předseda Akademie věd ČR a ředitel IKEM Praha nominují talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let věku na Cenu Josefa Hlávky. Každý nositel ceny získává nadační příspěvek ve výši 25 000 Kč.

Na seriálu se podílejí:
Vědavýzkum.cz
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie? Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.

LABOREXPO 2024: Zveme Vás na přednášku Ing. Martina Klimička (OPTIK INSTRUMENTS) „Kam směřuje FTIR a Ramanova spektrometrie?“ Nové technologie, kde je hledat a jak je využít.
LabRulez
more

Článek | Vědecký článek

Inovativní přístup k planárně chirálním látkám

Nová vysoce efektivní metoda přípravy planárně chirálních látek založená na organokatalytické desymetrizaci byla publikována v prestižním časopise Nature Communications.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.