ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

PŘÍPRAVA VZORKŮ BIOLOGICKÉHO PŮVODU PRO SPECIAČNÍ ANALÝZU RTUTI POMOCÍ PLYNOVÉ A KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE

Vědecké články | 2012 | Chemické listyInstrumentace
GC, GC/MSD, SPME, Příprava vzorků, HPLC, Speciační analýza
Zaměření
Životní prostředí, Potraviny a zemědělství
Výrobce
Klíčová slova
PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 114, 374−381 (2020) Referát SPECIAČNÍ ANALÝZA ARSENU ZALOŽENÁ NA GENEROVÁNÍ HYDRIDŮ Článek je věnován 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)5. Speciální důraz je kladen na popis aktuální metodiky. Stanislav…
Klíčová slova
arsenu, arsenuhydridů, hydridůreferát, referátgenerování, generováníspecií, speciítoxikologicky, toxikologickypro, prospeciační, speciačníiasiii, iasiiiselektivního, selektivníhozávažných, závažnýchstanovení, stanoveníspecie, speciespektrometrie, spektrometrievšechny
Chem. Listy 112, 575582(2018) Referát ANALÝZA KATIONTOVÝCH SPECIÍ ARSENU V POTRAVINÁCH MOŘSKÉHO PŮVODU také nezanedbatelnou toxicitu a možné karcinogenní účinky, jsou však v literatuře často opomíjeny. Pokud bude v budoucnu karcinogenita těchto specií prokázána, bude stanovení kationtových specií tvořit důležitou…
Klíčová slova
specií, speciíreferát, referátarsenu, arsenukationtových, kationtovýchspecie, speciemořských, mořskýchtaké, takésupelcosil, supelcosildetekční, detekčníextrakční, extrakčnívzorků, vzorkůmušle, mušlevyextrahovat, vyextrahovatkvantitativní, kvantitativníkationtově
Chem. Listy 108, 256263(2014) Cena Merck účinku dostatečná, je potřeba znát také distribuci mezi jednotlivé vazebné formy – specie10. Data o koncentraci jednotlivých specií se získávají v procesu speciační analýzy11, která se obvykle provádí spojením separačních metod a metod stopové…
Klíčová slova
selenu, selenucena, cenamerck, merckspeciační, speciačnípro, prosemet, semetbylo, bylospecie, specietabulka, tabulkamesecys, mesecysseparaci, separaciparametry, parametryodrůda, odrůdamobilní, mobilníobsahu
Chem. Listy 109, 216222(2015) Soutěž mladých analytických chemiků VLIV PĚSTEBNÍCH PODMÍNEK NA SPECIACI SELENU V TKÁNÍCH ŘEPKY OLEJKY Pro člověka a zvířata jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů výživy rostliny. Rostliny přijímají selen z půdy, vody nebo z atmosféry kořeny i…
Klíčová slova
selenu, selenusitro, sitrooktans, oktansspecií, speciíchemiků, chemikůsoutěž, soutěžmladých, mladýchcelkový, celkovýobsah, obsahcelkového, celkovéhoobsahu, obsahuspecie, specieřepky, řepkypro, profortifikované
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.