ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Chem. Listy 106, 10611066(2012) Laboratorní přístroje a postupy LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Koncentrace arsenu ve vodě je závislá na geochemickém prostředí. V přírodě bývá vyšší koncentrace arsenu v podzemních vodách, což je důsledek interakce vody s horninou. Přítomnost arsenu v…
Klíčová slova
arsenu, arsenuanorganického, anorganickéhoaas, aasicp, icpspe, sperybí, rybívýtěžnost, výtěžnostspecie, specielaboratorní, laboratornípro, propostupy, postupypřístroje, přístrojehplc, hplcstandardu, standardutabulka
Chem. Listy 112, 575582(2018) Referát ANALÝZA KATIONTOVÝCH SPECIÍ ARSENU V POTRAVINÁCH MOŘSKÉHO PŮVODU také nezanedbatelnou toxicitu a možné karcinogenní účinky, jsou však v literatuře často opomíjeny. Pokud bude v budoucnu karcinogenita těchto specií prokázána, bude stanovení kationtových specií tvořit důležitou…
Klíčová slova
specií, speciíreferát, referátarsenu, arsenukationtových, kationtovýchspecie, speciemořských, mořskýchtaké, takésupelcosil, supelcosildetekční, detekčníextrakční, extrakčnívzorků, vzorkůmušle, mušlevyextrahovat, vyextrahovatkvantitativní, kvantitativníkationtově
Chem. Listy 106, 10341041 (2012) Referát PŘÍPRAVA VZORKŮ BIOLOGICKÉHO PŮVODU PRO SPECIAČNÍ ANALÝZU RTUTI POMOCÍ PLYNOVÉ A KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE KATEŘINA MALIŠOVÁ a OTO MESTEK zejména ve vodních organismech5–7. Je známo, že lidský organismus přijímá největší množství rtuti právě s mořskými…
Klíčová slova
rtuti, rtutispecií, speciímethylhg, methylhgreferát, referátextrakce, extrakceafs, afsryby, rybyspeciační, speciačnípostup, postuproztokem, roztokemanorghg, anorghgnosný, nosnýneuvedeno, neuvedenoderivatizace, derivatizaceextrakční
Chem. Listy 114, 239–243 (2020) Referát HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM – ANALÝZA JEDINÉ BUŇKY Tomáš Pluháček a Vítězslav Maier Uvedené techniky mají nízkou selektivitu a specificitu, vysoké meze detekce a ve většině případů vyžadují speciální značení analyzovaných molekul/prvků,…
Klíčová slova
icp, icpprvků, prvkůspecií, speciíbuňky, buňkyjediné, jedinépro, proanalýzu, analýzuplazmatem, plazmatemvzorku, vzorkureferát, referátnanočástic, nanočásticvázaným, vázanýmbuněk, buněkhmotnostní, hmotnostníjejich
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.